Bilişim Dünyası 21 ŞUBAT 2016 / 13:58

Atık yönetimi bir bütün olarak değerlendirilip sürdürülebilirlik hedefleniyor

HEAT Bilgi Teknolojileri Direktörü Kadir Sığınmış, ‘HEWIN’in tüm iş süreçlerini düzenleyecek ve yönetsel kolaylıklar sağlayacak entegre katı atık yönetim sürecine ilişkin yenilikçi bir yazılım uygulaması olduğunu vurguladı.

TÜBİTAK’IN 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek alan atık yönetimi çözümü HEWIN’i geliştiren HEAT, bu proje özelinde Microsoft’un en üst düzey akreditasyonu olan CFMD sertifikasını almak için VeriTest başvurusunu yaptı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği, Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması’na ‘Atık Yönetim Çözümü’ ile başvuran firma, yapılan değerlendirmede 100 üzerinden 97 puan aldı. Aynı proje ile IX.İstanbul Bilişim Kongresi’nde Çevre ve Atık Yönetimi panelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Atık Yönetimi Daire Başkanı Ahmet Varır’ın elinden teşekkür plaketi ve hemen ardından CIO 2015 ödülünü aldı. Üç yıl içinde ikisi TÜBİTAK tarafından desteklenen üç projesini hayata geçirdi ve bu projeler kapsamında üç patent başvurusu yaptı. “Bugün bu noktaya, uyum içinde çalışan 26 kişilik genç ve dinamik ekibimiz sayesinde ulaştık. Başarımızın arkasında takım gücü bulunuyor” diyen HEAT Bilgi Teknolojileri Direktörü Kadir Sığınmış, Atık Yönetim Çözümü ‘HEWIN’ ile ilgili detaylı bilgi paylaşımında bulundu.
 
AB müktesebatına uyum gereğince belediyeler kendi atıklarını bertaraf etmek durumunda
Dünyada artan atık miktarıyla mücadele etmek, kaynak israfının önüne geçmek ve atıkların çevreye olan etkisini azaltmak üzere atık bertaraf yönetimlerine alternatif olarak atığın geri dönüşümü, yeniden kullanımı ve atıktan enerji kazanımı gibi yöntemlerin teşvik edilmesine yönelik politikalar geliştirildiğini söyleyen Sığınmış, konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye'de yaklaşık 3.500 belediye bulunmakta ve AB müktesebatına uyum gereğince belediyeler kendi atıklarını bertaraf etmek durumundalar. Atıkların bertarafı konusunun dünyada ve Türkiye’de giderek önem kazanması, bu alanda yeni işletmelerin oluşmasını, yatırımların yapılmasını ve sistem kurulumlarının gelişmesini de sağlamakta. Ancak sektörün hızla gelişmesine karşın, sektörde faaliyet gösteren işletmeler için kapsamlı bir katı atık yönetim yazılımı bulunmamakta. Söz konusu ürünümüz, belediyeler, belediye birlikleri ve sektördeki firmaların tüm iş süreçlerini düzenleyecek ve yönetsel kolaylıklar sağlayacak entegre katı atık yönetim sürecine ilişkin yenilikçi bir yazılım uygulaması.” Sığınmış, projenin Türkiye’de öncü niteliğe sahip olduğunu aktararak “ Nihai proje çıktısının kullanıcıları katı atık firmaları, belediyelere ve belediye birliklerine hizmet sağlayan özel sektör kuruluşları. Yazılım uygulamasını bünyesine entegre eden şirketlere hem maliyet hem de süreç takibi açısından katkı sağlanmakta. Mevcut durumda uygulanan depolama yönteminin yol açtığı can ve mal kaybı da ortadan kaldırılmakta ve sağlık koşulları açısından daha hijyenik bir altyapı sağlamakta. Aynı zamanda ürünün yurt dışına satış potansiyeli de bulunuyor, bu da ülke ekonomisine katkı demek” değerlendirmesini yaptı.
 
‘HEWIN’ sadece işletmelere değil, belediyeler ve vatandaşlara da hizmet veriyor
Entegre katı atık yönetimi; atık yönetiminde etkinliğin ve güvenliğin sağlanması için insan ve çevre sağlığı üzerinde en az etkiyi doğuracak şekilde atıkların azaltılması, kaynağında önlenmesi, geri kazanımı, tekrar kullanımı, kompostlaştırılması, enerji kazanımı için yakma ve depolama gibi katı atık yönetimi uygulamalarının birlikte ele alınması süreci. “Entegre atık yönetiminde atık yönetiminin tüm unsurları bir bütün olarak değerlendirilerek hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenir” ifadesini kullanan Sığınmış, “Bu çerçevede entegre atık yönetiminin yalnızca tek bir atık türüne ya da tek bir kaynağa yönelik olması beklenemez. Proje çıktısı ürün Türkiye’de gelişmeye ve hızla yaygınlaşmaya başlayan  ‘katı atıkların yönetimi ve bertarafı’ süreciyle ilgili olarak, bu işi yapacak tesis ve işletmelerin, atıkların toplanmasından başlayarak bertaraf edilme süreçlerinin tamamını kapsayan bir çözüm ve yönetim yazılımı paketidir. Bu paket; süreçlere ilave olarak, toplanan atıklardan biyogaz elde edilmesi, biyogazın yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi, daha sonra kompost ve gübre üretilmesine kadar uzanan sürecin yönetim organizasyonunu da sağlar. Bu açıdan değerlendirildiğinde; Türkiye ve dünyada sayısı artmakta olan geri dönüşüm ve bertaraf tesislerinin yönetilmesine ve entegre bir şekilde enerji ve gübre üretiminin izlenmesine imkan sağlayan bir yazılım olduğu söylenebilir. Evsel atıkların bertaraf sürecini de içerdiğinden, sadece işletmelere yönelik değil, belediyeler ve tüm vatandaşlara hizmet eden bir çözüm” açıklamasını yaptı. ‘HEWIN’in, atıkların verimli bir şekilde kaynağında toplanabilmesi için konteyner ve güzergah planlaması, toplama araçlarının ve ekiplerinin yönetilmesini sağladığını aktaran Kadir Sığınmış, “Evsel, hayvansal, tarımsal, tıbbi ve tehlikeli atıklar da dahil olmak üzere birçok çeşit atığın bertaraf edilmesini sağlar. Maliyet, verimlilik ve süreç takibi analizlerini yapar. Atık bertarafı ve üretim simülasyonları sayesinde gelen atıklardan oluşacak ürünleri önceden planlar. Coğrafi bilgi sistemi entegrasyonu sayesinde; toplama araçlarının sahadaki durumlarından, ne kadar ve ne çeşit atık topladıklarına, sahadaki konteynırların hangi konumda ve ne çeşit atık içeriğine sahip olduklarına kadar takip eder. Tesis içerisindeki ekipmanların bakım ve onarım ömürlerinin takibini yapar, ilave maliyetlerin oluşmasını ve tesisin plansız duruşlarla zarar etmesini engeller” şeklinde konuştu.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics