Bilişim Dünyası 24 ARALIK 2016 / 16:41

Belediyelerde 2017 önceliği ‘yedekleme’ yatırımları

M2S tarafından gerçekleştirilen 'Yerel Yönetimler Araştırması', görüşülen belediyeler ışığında BT başlığının git gide öne çıktığını gösteriyor. Bilişim yatırım önceliklerinde ‘yedekleme’ ağırlık kazanırken, ortalama BT bütçelerinde donanım ve yazılıma ayrılan pay arasındaki farkın git gide kapandığı da görülüyor.
 
M2S tarafından, toplam 200 kurum ile anket yapılan 'Yerel Yönetimler Araştırması'nda, veriler Kasım 2016 içinde toplandı. Elde edilen sonuçlara göre, yerel yönetimlerin 2016 yılı ortalama BT bütçesi ise 471 bin TL olarak belirleniyor. Yatırımların dağılımına bakıldığında ise yüzde 38’in donanım, yüzde 37’nin yazılım, yüzde 25’in de hizmet odaklı planlandığı görülüyor. Araştırmaya göre, belediyelerin ortalama çalışan sayısı 259 iken, ortalama bilgisayar sayısı ise 159. Yani ortalamaya baktığımızda, bilgisayar sahibi 'olmayan' çalışan sayısı göreceli yüksek.
 
Akıllı belediyecilik, yatırım potansiyeli taşıyor
Geldiğimiz notada belediyelerin yüzde 65'inin bir e-dönüşüm politikası mevcut. Belediyelerin yüzde 62'si e-belediyecilik hizmeti verirken, yüzde 31'i ise mobil belediyecilik hizmetleri sunuyor. Bu da yerel yönetimlerin BT donanım ve hizmetleri kullanımında istikrarlı artışı beraberinde getiriyor. Buna karşılık, araştırmaya katılan belediyelerin yüzde 60'ı akıllı belediyecilik kavramı hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtirken, yüzde 40'lık bir kesim ise bu kavramdan bihaber. Bu da yerel yönetimlerde yatırım yapılacak bilişim başlıkları arasında hala doldurulması gereken boşluklar olduğunu gösteriyor.
 
Mobilite öne çıkıyor
Vatandaşa hizmet götürmek amacıyla kullanılan öncelikli iki kanal yüzde 58'le web sitesi, yüzde 56 ile de SMS olarak sıralanıyor. Bunları internet, telefon, sosyal medya gibi araçlar takip ediyor. Hizmetlerle ilgili bilgilendirmeleri iletmek için kullanılan operatör servisleri ise yüzde 92,7 ile SMS, yüzde 24,4 ile de telefon araması. Bunları yüzde 22,3 ile mobil uygulama, yüzde 9,8 ile de MMS izliyor.
Belediyelerde kullanılan çözümler arasında ilk 3'te ise yüzde 75 ile belediye otomasyonu, yüzde 47 ile kent bilgi sistemi ve aynı oranla coğrafi bilgi sistemi var. Sıralamada yüzde 6'lık oranlarla park ihlallerinin takibi ve yine yüzde 6 ile hız kontrollerinin otomatize edilmesi, yüzde 5,5 ile de akıllı kavşak uygulamaları geliyor. Tüm bu dijital dönüşüm hamlelerine rağmen, hala hiçbir çözüm kullanmayan belediyelerin oranı ise yüzde 16 olarak saptandı. 
 
Yedekleme yatırımları 2017 yılı gündemi
Tüm bu çözümleri desteklemek adına belediyelerde ortalama fiziksel sunucu sayısı 3 adet olurken, sanal sunucu sayısı da ortalama 5 adet. Bu da artan iş ve veri yükü karşısında yerel yönetimlerin de yeni ve maliyet avantajı sağlayan teknolojilere yönelik ilgisini gösteriyor.
Araştırmaya katılan belediyelerin 1 yıl içinde öncelikli yatırım planını 'yedekleme' oluşturuyor. Buna karşılık, belediyelerin yüzde 24'ünün ise 2017 yılına dair herhangi bir yatırım planı bulunmuyor. 2017 BT yatırımlarını gündeminde bulunduran belediyelerde yedeklemeyi izleyen yatırımlar ise yüzde 35,4 ile coğrafi bilgi sistemleri, yüzde 34,8 ile BT güvenliği, yüzde 32,8 ile de mobil çözümler.
 
İNTERNET HARCAMALARI BAŞI ÇEKİYOR
 
Yerel yönetimde aylık telekom giderleri dağılımı
                                                           Ortalama (TL)                      Oran (%)
Aylık internet gideri                        2.830                                       48
Aylık sabit telefon gideri                 1.565                                       26
Aylık GSM gideri                             1.557                                       26
TOPLAM                                          5.952                                       100
 
Kaynak: M2S / Yerel Yönetimler Araştırması

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics