Bilişim Dünyası 19 MART 2016 / 10:24

Bir ‘genişbant planımız’ olmalı

Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği (MOBİLSİAD) “Elektronik Haberleşme Sektöründe Genişbant Etki Analizi ve Türkiye İçin Yol Planı” Raporunu yayınladı. MOBİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin’e göre, ülkelerin küresel rekabette elde etmeyi hedefledikleri avantajlar, ancak bu ülkelerin teknoloji, bilişim ve telekomünikasyon ağlarını güçlü ve verimli kılmaları ile mümkün olabilir.

Prof. Dr. Kerem Alkin, Türkiye'nin ulusal genişbant planının temel amaçlarını; “ülke çapında genişbant altyapısının oluşturulması, fiber erişimin sağlanması, evrensel erişimi sağlamak üzere bağlantı kapasitesi ve hızının genişletilmesi, altyapıya dayalı rekabet ve pazara dayalı sektörel gelişmenin sağlanması ve internet hizmetleri ile uygulamaların kabulü yoluyla talep yaratılması” olarak sıraladı. Alkin, sözlerine şöyle devam etti:  

“Türkiye, ulusal genişbant planında süreçleri hızlandırmalı. Böylece, mevcut fiber altyapısındaki pratikten gelen yoğunlaşma, yine pratikte fiber altyapısının daha yoğun paylaşılması adına gözlenen mevcut pürüzler, sıfırdan yatırımlar konusundaki engeller, izin ve mevzuat karmaşası, yüksek geçiş ücretleri, fiber kablo yatırımlarındaki yavaşlama, omurga altyapıdan hanelere geçiş sürecinde yaşanan sıkıntılar gibi sorunları aşabilmeli. Aksi takdirde, ulusal genişbant planlarında stratejik hedefler belirleyerek ilerleme kaydeden AB ülkeleri ile Türkiye arasındaki fiber ayak izi açığının genişlemesi yönünde risk oluşur ve genişbantın ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının gelişimi üzerindeki pozitif etkisi kullanılamamış olur.”  
ETİKETLER : mobilsiad 1064

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics