Bilişim Dünyası 17 ARALIK 2014 / 14:28

Biyometri alanı hızla gelişecek

Bilişim ve teknoloji son 20 yılda iki önemli değişim yaşadı. Birincisi donanım ve yazılımların insanların yaşam tarzına daha çok uyacak şekilde “mobilleşmesi” idi. Teknolojinin değeri, insanların onu yanlarında taşıyabilmeleriyle ölçülür oldu. Bilgisayarlar ve telefonlar ceplerimize girdi.

Ölçsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burak Sondal

Diğer önemli değişim ise genel olarak insan refahı ve güvenlikle ilgiliydi. Özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından teknolojinin suçla mücadeledeki rolü daha da büyük önem kazandı ve yenilikçi güvenlik teknolojileri tüm dünyada şehirlerin yapısını değiştirmeye başladı.

Küresel biyometri teknolojileri pazarının 2019 yılı itibarıyla 23,3 milyar dolar değere ulaşacağı öngörülmektedir. 2015 yılında geçiş kontrol sistemlerini işletmelerde zorunluluk haline getirecek kanun düzenlemeleri yapıldığında, bu konuda ciddi bir talep oluşacağını düşünmekteyiz. Yeni elektronik T.C. kimliklerinin dağıtılmaya başlanmasıyla pazarda biyometri konusunda ilgi daha da artacağından, oluşacak ek talepten dolayı pazarın 2015 yılında büyümesini ve Ar-Ge projelerinin artmasını beklemekteyiz. Pazarın dünyada da büyüyor olması çözüm ve yeniliklerin artmasına neden olacak. Dolayısıyla çözümlerin kullanım alanları da genişleyecek. Artık cüzdan taşımayacağınız bir geleceğe yol almaktayız. Öncelikle T.C. Kimlik Kartı projesini bekleyen sektörler yeni atılımlarını gerçekleştirecektir. Bankaların biyometri dönemine en hızlı geçiş yapacak kurumlar olduğunu ve gerek banka şubelerinde gerekse ATM’lerde biyometri ile daha sık karşılaşacağımızı söyleyebilirim.

BThaber, tüm vatandaşların belirli oranda çekimser yaklaştığı ya da çok derinlemesine araştırmadığı bilişim ve teknoloji alanında yüksek seviyede bir bilinirliğin oluşturulmasına katkıda bulunmasıyla ülkemizin en önemli yayınları arasında yer almıştır. Ülkemizde bilişim ve teknoloji sektörünün gelişiminin medya ayağındaki sürükleyicisi olmanın yanında, yarattığı önemli iş birliği fırsatlarıyla katma değerli çözümlerin geniş kitlelere yayılmasını da sağlamıştır. Türkiye, bilişim ve teknoloji sektörünü bugün stratejik bir bakış açısıyla değerlendirebiliyor ve uzun vadeli hedeflerinin ilk sıralarına yerleştirebiliyorsa, bunda BThaberin yaptığı sorumlu, tarafsız ve dürüst gazeteciliğin payı büyüktür.

 
ETİKETLER : 1000

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics