Bilişim Dünyası 17 ARALIK 2014 / 15:11

BT iş yapış şekillerini değiştiriyor

BT sektörü, temas ettiği tüm sektörleri etkileyen, iş yapış biçimlerini temelden değiştiren ve dönüştüren, bu yönü ile katalizör etkisine sahip olan bir sektör haline geldi.

İnnova Genel Müdürü Aydın Ersöz

Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda çok önemli bir mesafe kaydettiğimizi görüyoruz. Ancak sektör ve ülke olarak çok daha ilerisini hedeflemeliyiz. Hedefimiz bilişim alanında en ileride olan ülkelerin gelişmişlik seviyesini yakalamak ve geçmek, bu alanda teknoloji ihraç eden bir ülke haline gelmek olmalı. Bunun için de herkese önemli görevler düşüyor.

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü hızlı gelişimini kesintisiz olarak sürdürecek. Emekleme ve olgunlaşma sürecine son 20 yılda birlikte tanıklık ettiğimiz sektörümüzün ülkeler, kurumlar ve bireyler için önemi daha da artacak. Teknolojinin sağladığı avantajları en doğru şekilde kullanmayı başaranlar, bu sayede elde edecekleri hız ve rekabet avantajı ile öne geçecek. Bulut bilişimden büyük veriye, mobil iletişimden makineler arası iletişime ve sosyal ağlara her alanda daha çok potansiyel iş fırsatları oluşacak. Bu alanda sadece tüketici konumunda kalmayan, aynı zamanda üretici de olan, Ar-Ge’ye ve inovasyona, nitelikli insan gücüne ve bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki eğitime gereken önemi veren ülkeleri büyük fırsatlar bekliyor.

BThaber, uzun yıllardır sektörümüze önemli katkılar yapıyor. Hem basılı, hem de online alanda sunduğu özgün, güncel ve değerli içerikle BThaber, geçen yıllar içinde sektörümüzle ilgili en önemli bilgi paylaşım platformlarından biri haline gelmiş durumda. BThaber başlangıcından bu yana, sektörümüzün gündemindeki konulara daima kulak verdi ve bu konuda sektörümüzün sözcülüğünü yaptı. Bu açıdan sektördeki herkes için özel bir konuma sahip. BThaber’e emeği geçen tüm ekibi imza attıkları bu büyük başarıdan ötürü tebrik ediyorum. BThaber’e yayın hayatında başarılar ve nice bininci sayılar diliyorum.
ETİKETLER : 1000

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics