Bilişim Dünyası 07 MART 2014 / 13:23

BT yönetişiminin bugünü ve geleceği konuşuldu

V. Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı (BTYD) 6-7 Mart tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Konferansta bilgi sistemlerinde olması gereken standartlardan, operasyonel risk yönetimine kadar pek çok konuya değinildi.

Konferansın ilk gününde Konferans Başkanı Doç.Dr. İzzet Gökhan Özbilgin’in konuşmasının ardında,  ISACA İstanbul Chapter Başkanı Mustafa Gülmüş ve Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Seyit Ahmet Baş açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından “BT Denetiminde Yeni Dönem” başlıklı sunumu yapan Kamu Gözetim Kurumu Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Durmuş Ali Kuzu, denetim standartlarının oluşturulmasıyla ilgili yaptıkları çalışmalardan söz etti: “2013 yılında BT denetim rehberi lansmanını yaptık. Denetim standartlarının yapısını oluşturmaya çalışırken bir yandan da uluslararası denetim standartlarını kazandırmaya çalışıyoruz. Ayrıca denetim standartlarının bir parçası olarak finansal denetim alanında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2013 yılında Bilgi Sistemi Denetim Standartları Çalışması için Danışma Komisyonu kurduk; envanter çalışması yaptık ve konferanslar düzenledik. Bağımsız denetim sistemine ilişkin detaylı çalışmalar yapıldı; paydaş analizlerinde kurum olarak üzerinde durduğumuz noktaların kamunun da özel sektörün de aynı noktalar üzerinde durduğunu fark ettik.”

Kuzu, üzerinde durulan ortak noktaları şöyle açıkladı: “Bilgi sistemleri denetim standartları, finansal denetim ile bilgi sistemleri denetimi arasındaki ilişki, denetim kapsamı, bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve mesleki yeterlilik.”

Kuzu’nun belirttiğine göre 2014 hedefleri arasında Türkiye Bilgi Sistemleri Denetim Standartlarının yayınlanması, bağımsız denetçilerin mesleki standartlarının belirlenmesi yer alıyor.

BSA Yönetim Kurulu Başkanı Şennur Karabayır ve E&Y Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Müdürü Ümit Şen ise ‘Yazılım Varlık Yönetimi’ başlıklı sunumlarında yazılım varlık yönetiminin önemine ve BT harcamalarında yüzde 30 maliyet tasarrufu sağladığına değindiler.

IV. BTYD Konferansı’nda mercek altına alınacak konular arasında Cobit 5 yer alıyordu. Bu sene ise açılış konuşması ve sunumların yanı sıra COBIT 5’in Türkçe lansmanı da gerçekleştirildi.

Konferansta dışkaynak kullanımındaki kontrollerden kurumsal yönetim ilkelerine, denetçide olması gereken özelliklerden BT denetiminde kariyer imkânlarına birçok konu tartışıldı. Ayrıca konferans sertifika sahibi uzmanlar için gerekli olan CPE puanı kazandırıyor.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics