Bilişim Dünyası 13 OCAK 2014 / 08:13

BTK, 2014 İş Planı’nı yayımladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı 2014 yılı iş planını yayınladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanan 2014 yılına ait iş planında şu çalışmalara yer verildi:
• İşletmecilerin internet sitelerini engelli kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirmelerini sağlamak amacıyla, elektronik haberleşme sektöründe faaliyette bulunan ve 200 binin üzerinde abonesi olan işletmecinin, internet sayfalarının engelli kullanıcılar tarafından erişilebilirliğinin artırılması
• Tüketici Hakları Yönetmeliği mevzuatında yapılan değişiklik sonrası uygulamanın takip edilmesi
• Fatura üst sınırı uygulamasına ilişkin usul ve esasların gözden geçirilmesi
• Uluslararası elektronik haberleşme sektöründe her ay düzenleyici gelişmeler bülteninin, Türkiye elektronik haberleşme sektörüne ait üç aylık pazar verileri raporunun ve elektronik haberleşme sektörüne ilişkin il bazında yıllık istatistik bülteninin hazırlanması
• İl bazlı elektronik haberleşme verilerine ilişkin analiz raporu hazırlanması
• Temmuz 2014’e kadar düzenleyici yaklaşım modelleri, deregülasyon ve ülke incelemeleri raporu hazırlanması
• Numara taşıma sürecine ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilmesi
• e-Piyasa gözetimi ve denetimi (E-PGD) altyapısının kurulması
• Giyilebilir bilgi teknolojisi cihazlarına uygulanabilecek testlerin araştırılması ve incelenmesi
ESİS projesi ile vatandaş 7/24 elektromanyetik alan değerlerini izleyebilecek
BTK’nın 2014 Yılı İş Planı’nda; Elektromanyetik Alanları Sürekli İzleme Sistemi (ESİS) projesine de yer veriliyor. Proje, baz istasyonlarının birden fazla sayıda bulunduğu elektromanyetik alan değerinin yüksek olma ihtimali bulunan okul, hastane, kreş, apartman gibi yerlerin ortamdaki elektromanyetik alan değerlerinin 7/24 esasına göre uzaktan sürekli ölçülmesi ve ölçülen bu değerlerin uluslararası sınır değerlerinin altında olup olmadığının eş zamanlı olarak halkımıza bir web sitesinde duyurulması ve ayrıca bu yerlerde operatörlerin sürekli ve uzaktan denetlenmesi amacını güdüyor. Yüksek nüfusa sahip alanlardaki elektromanyetik alanların kontrol altına alınabilmesi ve kamuoyundaki endişelerin giderilmesi ve halkımızın bu konularda bilgilendirilmesi açısından sistem büyük önem taşıyor ve 2015’te tamamlanması bekleniyor.
Plan, şu çalışmalarla devam ediyor:
• 3G mobil haberleşme şebekelerine yönelik hizmet kalitesi saha ölçümlerinin yapılması
• Kurumun denetimine tabi gerçek ve tüzel kişiler ile yetkilendirilmiş işletmecilerin denetimi
• ‘Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik’in gözden geçirilmesi
• Frekans spektrumunun ve 790-862 MHz frekans bandının taranması
• Ardıl düzenleyici etki analizinin yapılması; sabit ve mobil ses hizmetlerinde toptan seviyede uygulanan fiyat düzenlemelerinin etkilerinin saptanması, fiyat sıkıştırması ihlallerinin tespiti, önlenmesi ve giderilmesine ilişkin çalışmanın gerçekleştirilmesi
• Referans arabağlantı ve erişim tekliflerinin onaylanması ve güncellenmesi, referans erişim/arabağlantı teklifleri kapsamında yapılan düzenlemelerin uygulamaya yansıtılmasıyla söz konusu düzenlemelere uyumun sağlanması
• İşletmeciler arasında uzlaştırma prosedürü işletilmesi, ‘Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi’ çizelgesinin güncellenmesi, yeraltı elektronik haberleşme altyapı tesislerine ilişkin standartların oluşturulması, posta hizmetlerine ilişkin ikincil mevzuatın hazırlanması
• Elektronik Haberleşme Sektöründe Teknolojik Gelişmeler ve Eğilimler Raporu’nun haziran ayında tamamlanması
• Ar-Ge konusunda yürütülen çalışmaların denetlenmesi sonucu elde edilenler doğrultusunda mevcut durumun analiz edilerek yeni yetkilendirmeler için strateji belirlenmesi
• Dünya Radyokomünikasyon Konferansı 2015 (WRC-2015) hazırlık çalışmalarının yapılması
• Milli Monitör Sistemi’nin, yıllık bakım onarımı ve teknolojik gelişmelere paralel olarak iyileştirilmesi, Milli Frekans Planı’nın güncellenmesi, KEP düzenlemelerinin güncellenmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda yeni düzenlemeler yapılması
• Elektronik imza düzenlemelerinin güncellenmesi, ihtiyaç duyulan alanlarda yeni düzenlemeler yapılması ve elektronik sertifika hizmet sağlayıcıların (ESHS) denetlenmesi
• İnternetin toplum üzerindeki etkilerinin incelenmesine dair aralık ayında tamamlanacak raporun hazırlanması
• İnternet alan adları yönetiminin yeniden yapılandırılması ve buna bağlı olarak TRABİS’in kurulması ve işletilmesi
• Bilgisayar kullanıcılarının siber güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi, Uluslararası Siber Güvenlik Tatbikatı’nın Mayıs 2014’te düzenlenmesi ve mobil cihazlarda güvenliğe ilişkin rapor hazırlanması
• 2003 ve 2005 yıllarında gerçekleştirilen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi çıktılarının değerlendirileceği WSIS+10 Üst Düzey Etkinliği 13-17 Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi
• 2014 yılı dış müşteri memnuniyeti ölçme ve değerlendirmesinin yapılması ve raporlanması
• Milli Frekans Yönetim Sistemi Yazılımı’nın güncellenmesi
• Uluslararası ikili işbirliği kapsamında eğitim programları düzenlenmesi, 2014 İnternet Yönetişimi Forumu Toplantısı’nın eylül ayında gerçekleştirilmesi, Dünya Telekomünikasyon Kalkınma Konferansı’na, Tam Yetkili Temsilciler Konferansı’na ve ITU Konsey toplantılarına katılım sağlanması
• IRG/BEREC Genel Kurulu 2014 yılı genel kurul toplantısının organizasyonunun gerçekleştirilmesi
• İkili işbirliklerinin güçlendirilmesi
• 9. Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Konferansı’nın İstanbul’da organize edilmesi
• ITU yasa ve sözleşmesinin istikrarlı bir hale getirilmesiyle ilgili konsey çalışma grubuna katılım
• Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’nün kutlanması ve ITU’nun 150. yılı konsey komitesine katılım sağlanması.
ETİKETLER : Sayı:954

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics