Bilişim Dünyası 18 AĞUSTOS 2014 / 09:45

BTK, elektronik haberleşmeyi masaya yatırdı

Haberleşme teknolojilerinde son yıllarda dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de bu teknolojilerle üzerinden sunulan hizmetler hızla gelişiyor. Son yıllarda yaşanan bu gelişmeler nedeniyle; bilgi teknolojileri, yayıncılık, elektronik içerik, siber güvenlik, veri koruma, gizlilik ve çevre sorunları gibi konular da BT düzenleyicilerinin yetki ve görevleri arasına girmiş bulunuyor. Sonuçta, elektronik haberleşmede, iletişim ve iş alanında sürekli artan ve gelişen elektronik bankacılık, sosyal medya gibi internet tabanlı hizmetler ve uygulamalar bütün sektör paydaşları için yeni bir dizi araştırma ve düzenleme konularını öne çıkarıyor.

Gelişmekte olan birçok ülkede, genişbant hizmetlerine erişim sorunu mevcut

BTK’nın yayımladığı ‘Elektronik Haberleşme Sektöründe Teknolojik Gelişmeler ve Eğilimler Raporu’na göre BT sektöründe kullanım yaygınlığı, sabit telefonda düşüş devam etmesine rağmen, hızla büyümeye devam ediyor. Sosyal medya ve mobil bankacılık hizmetleri gibi internet tabanlı uygulamaların artması, mobil genişbant hizmetlerinin kullanımı ve mobil genişbant yaygınlık oranında önemli artışları beraberinde getiriyor. Sadece mobil alanda değil sabit alanda da genişbant kullanımı büyük oranda artış gösteriyor. Genişbanta olan yoğun talep nedeniyle, bugün küresel seviyede genişbantı teşvik edici ulusal politikalar ve stratejiler uygulanmasına, böylece ülke çapında genişbant altyapısını oluşturmaya, internet hizmetlerinin ve uygulamalarının benimsenmesiyle evrensel erişimin sağlanmasına çalışılmasına rağmen, özellikle gelişmekte olan birçok ülkede, genişbant hizmetlerine erişim sorunu genişbant kullanım yaygınlığı ve sosyal medya hizmetlerinin kullanımı için önemli bir engel teşkil edip bölgeler arasında önemli farklılıklar doğuruyor.

Raporda, elektronik haberleşme sektöründe yaşanan gelişmeler ve eğilimlerden; elektronik haberleşme sektöründeki spektrum ihtiyacı olarak ‘Televizyon Beyaz Boşluk Haberleşmesi’, yeni nesil şebekelerde genişbant erişim sağlayan ‘Femtocell Uygulamaları’, genişbant ve hızın önemsendiği internetin geleceği olan ‘5’inci Nesil Mobil Haberleşme Sistemleri’, geleceğin haberleşme uygulamaları yanında sektörün bağlı konuları enerji ihtiyacı ve sürdürülebilir enerji için modern şehirlerde ‘Akıllı Binalar, internet alan adı sisteminde ‘Yeni Jenerik Üst Seviye Alan Adları’ ve elektronik haberleşmede üstel bir artış seyreden veri trafiğinde önemli hale gelen ‘Büyük Veri’ konuları inceleniyor.

Büyük veri analistlerine ihtiyaç arttı

‘Yeni Jenerik Üst Seviye Alan Adları’na göz atılacak olursa, raporda hatırlanması ve kullanılması zor olan IP adreslerinin yerine akılda kalıcı ve anlamlı adların kullanılmasının daha etkin olacağı ortaya konuyor.  IP adresleri yerine kullanılan alan adları, IP adresleri gibi tanımlayıcıların koordine edilmesi ve internetteki tanımlayıcılar sisteminin güvenli bir biçimde çalışmasının sağlanması ICANN tarafından yerine getiriliyor. ICANN, yeni gTLD Programını uygulamaya koydu.

Yeni gTLD Programının amacı, ASCII tabanlı yeni üst düzey alan adlarını ve Uluslararasılaştırılmış Alan Adlarını (Internationalized Domain Names–IDN) da kapsayan yeni gTLD’lerin kullanıma açılması ile alan adı pazarında rekabeti artırmak ve son kullanıcı seçeneklerini genişletmek. Yeni gTLD’lerin sayısının artması internetteki bilgilerin aranma yöntemini değiştirecek ve özel sektörün çevrimiçi varlığını yeniden planlayıp yapılandırmasına neden olacak; dolayısıyla interneti önemli ölçüde etkileyecek bir gelişme. Çalışma, ‘Büyük Veri’ çözümlerinin bugün bilimsel araştırmalardan sağlık sektörüne kadar birçok farklı alanda kullanıldığını da gösteriyor. Telekomünikasyon, perakende, finans ve bankacılık alanları diğer iş analitiği çözümlerinde olduğu gibi, büyük veri alanında da öncü konumda bulunmakta. Büyük verinin öneminin artması ile birlikte söz konusu verileri işleyecek farklı analiz yöntemlerini yerine getirebilecek kabiliyete sahip analistlere ihtiyaç da artıyor. Büyük veri birçok ihtiyaca cevap verirken gizlilik ve siber güvenlik, veriye bağımlılık, yanlış karar verebilme gibi riskler de taşıyor. Başta ABD ve Avrupa Birliği olmak üzere dünya genelinde artan bir ilgiyle takip edilen ve düzenleme çalışmaları sürdürülen büyük veri kavram ve teknolojilerine ilişkin çalışmaların ülkemizde de hızla yürütülmesi büyük önem taşıyor.

Akıllı binalardan akıllı şehirlere uzanan yol

Raporda; ‘5’inci Nesil (5G) Mobil Haberleşme Sistemleri’ne de ayrıntılı şekilde yer veriliyor. 5G mobil genişbanta olan ihtiyaç; hızla artan trafik miktarı, bağlı cihaz sayısındaki ciddi artış ve yüksek hız, düşük gecikme, güvenilirlik, enerji verimliliği, düşük maliyetler gibi birçok unsuru içeren bir listeden kaynaklanıyor. Düşük frekanslarda (3GHz civarı) 5G sistemlerinin mevcut LTE şebekeleri ile uyumlu çalışması ve yüksek frekanslarda ise yeni bir telsiz erişim teknolojisi geliştirilmesi hedefleniyor. Böylece, mevcut kullanıcıların genişbant hizmetlerinin kapasitesinin geliştirilmesi ve çok yüksek miktardaki trafiğin düşük maliyetli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi sağlanabilecek. Geliştirilecek yeni bir erişim teknolojisi ile bazı durumlarda 10 Gbps üzerindeki hızlara ve genel kapsama alanında en az 100 Mbps hızlara ulaşılması bekleniyor. Diğer yandan, 21. yüzyılın ikinci yarısında elektronik, otomasyon ve bilgisayar alanındaki gelişmeler, daha rahat, konforlu, güvenlikli ve ekolojik bir ortam sağlamaya imkân veren akıllı binaların oluşmasına ve yaygınlaşmasına yol açtı. Akıllı binaların en önemli amacı, binalarda enerji verimliliğini artırmak ve kullanıcı konforunu mümkün olan en az enerji harcamasıyla en üst düzeyde ve sağlıklı yollarla sağlamak. Akıllı bina tasarımlarının çok hızlı gelişen BT teknolojilerine yönelik olarak planlanması önem arz ediyor. Ayrıca gelişmiş ülkelerde geleceğin projesi olarak kurulmaya başlanan ‘akıllı şehirler’ uygulamasına bütünleştirilecek şekilde tasarlanması da gerekiyor.

 

 
ETİKETLER : BTK

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics