Bilişim Dünyası 11 AĞUSTOS 2014 / 09:36

BTK, ulusal ve uluslararası çalışmalarını genişletiyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ‘BTK 2013 Faaliyet Raporu’nu yayımladı. BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, amaçlarını gerçekleştirme yolunda yapacakları düzenleme çalışmalarında tüm paydaşların katkılarının alınmaya devam edeceğinin altını çizdi.


Bilişim sektörünün tüm dünya ülkelerinde ekonomideki etkin rolünü sürdürmede ve gelişmişlik düzeyini artırmada önemli bir araç haline geldiğini vurgulayan BTK Kurul Başkanı Dr. Tayfun Acarer, BTK 2013 Faaliyet Raporu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Acarer, BTK’nın 2000 yılından bu yana gerçekleştirdiği düzenlemelerle elektronik haberleşme sektörünün hızla gelişmesine katkıda bulunduğunu, bu sayede vatandaşlara uygun fiyatlarla yüksek hızlı fiber internet hizmetlerine erişimin mümkün hale geldiğini belirtti. Acarer, “2012 yılı sonu itibarıyla 673 olan yetkilendirme sayısı 2013 sonunda yüzde 20’lik bir artışla 808 adede ulaştı. Yine 2012 sonunda yaklaşık 14 milyon olan sabit abone sayısı 2013 yılı sonu itibarıyla yaklaşık olarak 13,5 milyona düşerken, 68 milyon olan mobil abone sayısı 69,5 milyona; 28 milyon civarında olan genişbant abonesi sayısı ise yüzde 16 civarında bir artışla 32,5 milyona ulaştı. Aynı dönemler için ses trafiği 188 milyar dakikadan 200 milyar dakikaya, SMS sayısı 171 milyar adetten 180 milyar adede çıkarken veri kullanımının artmasına bağlı olarak MMS sayısında 300 milyondan 210 milyona düşüş yaşandı. Bunun yanı sıra, sektörün daha da rekabetçi hale gelmesi yolunda en önemli adımlardan biri olan ve dünyada örnek bir uygulama olarak gösterilen numara taşınabilirliği uygulamasına başlandığı 2008 yılından bu yana gösterilen ilgi artarak devam ediyor. 2013 yılı sonu itibarıyla toplam 64,4 milyon mobil numara taşıma işlemi gerçekleştirilirken, buna ek olarak da 540 bin civarında sabit numara taşındı” açıklamasını yaptı.

Amaç uluslararası düzeyde de rekabet edebilir bir düzeye gelmek

BTK’nın faaliyetleri, orta vadeli hedefleri içeren ‘Stratejik Planlar’ çerçevesinde yürütülüyor. Bu kapsamda, BTK 2013-2015 Stratejik Planı’nda beş ana hedef üzerinde duruldu. Söz konusu hedefler; ‘Tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi’, ‘Etkin rekabet ortamının sağlanması ve geliştirilmesi’, ‘Yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi’,Bilgi toplumu oluşumunun desteklenmesi’ ve ‘Kurumsal yapının güçlendirilmesi’ olarak belirlendi. Bu 5 ana hedef altında alt hedeflere de yer verildiğini kaydeden Acarer, hedeflere ulaşabilmek için yapılması gereken faaliyetlerin ‘İş Planları’nda belirtildiğini söyledi ve 2013 yılında özellikle tüketicilere yönelik olarak şu faaliyetlere yer verildiğini belirtti: ‘Kırsal bölgelerde GSM kapsama alanlarının genişletilmesi’,Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) güzergahlarında GSM/3N kapsaması’,Adınıza kayıtlı hat sayısının öğrenilmesi’,Vefat eden abonenin hattının iptali işleminin kolaylaştırılması’,İnternet veri kullanım hesaplama programının hazırlanması’,Ayrıntılı e-fatura ücretinin kaldırılması’,Mobil hat sorgulama hizmetinin e-devlet kapısı üzerinden hizmet verilmeye başlanılması’,Mobil cihazlarda SIM kilit uygulamasının kaldırılması’,Fatura üst sınırı ve benzeri tarife düzenlemeleriyle olası tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması’,Yeni hat açılışında abone kimlik bilgisi ile tarife bilgisinin SMS ile iletilmesi’,Elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması hakkında düzenleme yapılması veİnternet güvenliği ve düzenlemelerine ilişkin faaliyetlerin sürdürülmesi’.  
Elektronik haberleşme sektörümüzün ülke içerisinde kalkınmasını sağlamanın yanında uluslararası düzeyde de rekabet edebilir bir düzeye getirmek, tüketicilerimizin bu sektörden azami faydayı elde etmesini sağlamak, işletmecilerimizi ve üreticilerimizi küresel şirketler haline getirmek en önemli amaçlarımızdan bazılarıdır” diyen Dr. Tayfun Acarer, bu amaçları gerçekleştirme yolunda yapacakları düzenleme çalışmalarında tüm paydaşların değerli katkılarının alınmaya devam edileceğinin de altını çizdi.

BTK’nın 2013 yılı tahmini bütçesi 1.510 milyon TL olarak planlandı, yıl sonu bütçesi ise 1.723 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu gelirin 1.333 milyon TL’sini kullanım ücretleri, 211 milyon TL’sini ruhsatname ücretleri, 116 milyon TL’sini idari Ücret ve 63 milyon TL’sini ise diğer gelirler oluşturdu. Gelirlerin yüzde 89,9’u (1.552 milyon TL) hazineye, ‘Evrensel Hizmet Fonu’na, Ar-Ge fonuna, Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarıldı, uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı olarak verildi. 2013 yılı sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin net satış gelirleri toplamı 31,30 milyar TL oldu. Toplam gelirlerdeki payını sürekli artıran mobil işletmecilerin pazar payı 2013 yılında yüzde 57 seviyesine ulaşırken Türk Telekom’un payı yüzde 23’e kadar geriledi. Son yıllarda artış eğilimi içerisinde olan yatırım miktarlarının 2009 yılında 3G mobil telekomünikasyon hizmetleri yetkilendirmesinin yapılmasının ardından mobil işletmecilerin yaptıkları yatırımlarla oldukça yükseldiği görülüyor. 2013 yılında ise yatırım miktarı önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 1 oranında artarak 3,8 milyar TL civarında gerçekleşti. Söz konusu yılda Türk Telekom 1,4 milyar TL, mobil işletmeciler 2,4 milyar TL düzeyinde yatırım yaptı.

 3G abone sayısı 49,3 milyona ulaştı

 BTK 2013 Faaliyet Raporu’na göre; 2013 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 32,6 milyon internet abonesi bulunuyor. 2013 yılında bir önceki yıla göre toplam internet abone sayısında yüzde 18 oranında artış gerçekleşti. 2013 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de yaklaşık yüzde 90,9 penetrasyon oranına tekabül eden 69.661.108 mobil abone bulunuyor. 2009 yılı Temmuz ayında başlayan 3G hizmetleriyle birlikte  abone sayısı 2013 yılı sonu itibarıyla 49,3 milyona ulaştı.

Raporda, bilgi teknolojileri faaliyetleri şu şekilde sıralandı: ‘Elektronik İmza’, ‘İnternet Alan Adları’, ‘Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi’, ‘Elektronik Haberleşme Güvenliği’.

2013’de toplam 44 adet denetim başlatıldı

 2013 yılında toplam 44 adet denetim başlatıldı, işletmeci bazında yapılan denetim sayısı ise 90 adet olarak belirtildi. Bu denetimlerin 4 adedi soruşturma, 40 adedi inceleme yöntemiyle yürütüldü, bunlardan 18 adedi planlı, 26 adedi ise plan dışı denetim oldu. 2013 yılında yürütülen toplam 75 denetimin 28’i tamamlandı, 9’u takrir aşamasında 38’i ise devam ediyor. İlgili denetim mevzuatı kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda toplam 49 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Standardizasyonda farkındalığın artırılması hedefleniyor

 BTK 2013 Faaliyet Raporu’nda ‘Projeler ve Diğer Faaliyetler’ şu şekilde kaydedildi: ‘Siber Tehditleri Önleme Projeleri’ başlığında; ‘Balküpü Projesi’, ‘Zararlı Yazılım Analizleri’ yer aldı. ‘Spektrum Yönetimi Yazılımı Projesi’, ‘Hava Frekansları Başvuru Modülü’, ‘Baz İstasyonlarının EMA Ölçüm Sonuçları e-Devlet Üzerinden Yayımlanması’, ‘Elektronik Haberleşme Sektöründe Rekabet Karşıtı Davranışların Önlenmesine İlişkin Proje’, ‘BT Sektöründe Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi’, ‘Herkes İçin Ulaşım ve Hızlı Erişim” Temasıyla Gerçekleştirilen 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası’, ‘Elektronik Haberleşme Alanında Teşvik ve Destekler’, ‘Elektronik Haberleşme Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Standardizasyon Çalışmaları Konusunda Farkındalığın Artırılması’, ‘Elektronik Belge Yönetim Sistemi Projesi’ diğer proje ve faaliyetler olarak rapora aktarıldı.

 
ETİKETLER : BTK

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics