Bilişim Dünyası 07 KASIM 2013 / 10:44

Bulut bilişimde yazılım varlıkları yönetimi çok önemli

Kurumlarda yazılım varlıkları yönetimi bulut bilişimde uygun maliyetlerle rekabet gücünü artırıyor.


BSA | The Software Alliance’ın son raporu, bulut bilişimde yazılım varlıkları yönetimini (SAM) benimseyen kurumların, yazılımları için en iyi uygulama standartlarını kullanarak maliyetleri azalttığını ve rekabet gücünü artırdığını ortaya koyuyor.

Bulutta Gezinmek: Yazılım Varlık Yönetimi Neden Her Zamankinden Önemli?” başlıklı raporda BSA, BT birimlerine bulut bilişim çözümlerinden en yüksek getiriyi sağlamak için SAM programlarını buluta nasıl bütünleştireceğine dair pratik bilgiler sunuyor. Bulut bilişimde verimliliği artırmak amacıyla SAM kullanan işletmeler, bulut bilişim altyapı maliyetlerini azaltarak yatırım getirisini artırıyor. Araştırmada SAM kullanımındaki eksikliklerin bu avantajları azaltabileceği görülüyor.  

Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Hukuk Müşaviri Jodie Kelley konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Yazılım Varlık Yönetiminin yazılım varlıklarının kurulumundan yaşam döngüsünü yönetimine kadar her alanda kurumların bulut stratejisinin temel bir parçasını oluşturması gerekiyor. Doğru SMA yönetimi olmadan bulut bilişimin sağladığı maliyet ve risk azaltımı gibi avantajlardan yararlanmak zorlaşıyor.” Bu araştırma, kurumların bulut bilişim ortamlarına SAM’i başarıyla entegre ederek kullanmakta karşılaşabilecekleri güçlükler için pratik çözümler sağlıyor.

Araştırmanın temel bulguları:

  • Bulut bilişim yazılımda uyumluluk kaygılarını gidermedi, bunun yerine yeni güçlükler oluşturdu. Etkili SAM uygulamalarıyla bu zorlukların üstesinden gelmek mümkün.   • SAM hem buluta geçen hem de geleneksel BT ortamlarını kullanan organizasyonlar için önemli.  • SAM’in amacı tüm kurumlarda aynı olmakla birlikte, SAM bulut ortamlarına farklı şekillerde entegre edilebiliyor. Bunu kurumsal ihtiyaçlar belirliyor.  • SAM bir kurumun bulut stratejisi ve uygulama planının ayrılmaz bir parçası olmalı.  • Geleneksel yazılım lisansı anlaşmaları, buluta geçerken uyumluluğu güvenceye almak için özel dikkat gerektiriyor.  • Hizmet olarak yazılım modeli, izinsiz kullanım ve kullanıma hazır yazılımlarla ilgili potansiyel sorunlara yol açıyor.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics