Bilişim Dünyası 09 ARALIK 2017 / 16:50

Bulut hizmetleri yerel veri merkezlerinden alınıyor

Radore’nin desteğiyle M2S araştırma şirketi tarafından farklı sektörleri temsilen 100 ve üzeri çalışanı olan toplam 250 kurum ile anket yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre, her dört kurumdan biri buluta yatırım yapmayı planlıyor. Yatırım yapılacak konuların başında ise veri yedekleme ve felaket yönetimi ilk iki sırada. Yatırım kararında temel kriterler ise yüzde 71 ile “hizmet verenin güvenilirliği”. Bulut servislerini satın almak için tercih edilen şirket tipleri arasında ilk sırada veri merkezleri yer alıyor.
Bulut bilişim kullanımının Türkiye’de de hızla arttığına işaret eden Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Sadi Abalı, “Şirketlerin ihtiyaçlarına göre tercih edecekleri bulut hizmetleri değişirken, bulut bilişimin temel faydaları uyumu da kolaylaştırıyor. Araştırma sonuçları gösteriyor ki, işletmelerin yüzde 57’si bulut servisleri kullanımının maliyetleri düşüreceği kanısında. Bu da bulut hizmetlerinin kullanım oranının hızla artmaya devam edeceğini gösteriyor” dedi. Abalı’ya göre, işletmeler bulut servislerini şu üç nedenle tercih ediyor:
 • Verilerin güvenli ortamda saklanması
 • Operasyonel kolaylık
 • İş sürekliliği
Sadece yüzde 36’sı bulutta
Bulut bilişim kullandığını açıklayan işletmelerin oranı yüzde 36’da kalıyor. En fazla alınan bulut hizmetlerinin başında ise yüzde 68 ile e-posta hizmetleri geliyor. Katılımcıların yüzde 41’i sunucu barındırma ve sanallaştırma hizmetini bulut üzerinden aldığını belirtirken, veri yedekleme hizmetini bulut üzerinden kullananların oranı ise yüzde 39. İşletmelerin bulut hizmetlerini kullanmaktan çekinmesinin sebepleri şöyle sıralanıyor:
 • Verilerin güvenliği
 • Öngörülemeyen gizli maliyetler
 • Performans sorunları
Güvenlik ve iş sürekliliği odak noktası
M2S araştırma şirketi tarafından Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli 400 şirketin katılımıyla Radore için gerçekleştirildi. İşte öne çıkan sonuçlar:
 • Araştırmaya göre, Türkiye'deki her iki işletmeden birine göre bulut teknolojisi maliyetleri düşürecek. Bu da kurumsam bulut bilişim kullanımında önceliği ortaya koyuyor.
 • Araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 36'sı bir bulut servisi kullanıyor. Bu kullanımda öne çıkan servisler ise yüzde 68 ile e-posta ve yüzde 41 ile sunucu barındırma ve sanallaştırma. Bunları veri yedekleme de yüzde 39'luk oranla takip ediyor.
 • Araştırmaya göre, bulut kullanıcılarının yüzde 57'si bulut servislerinin maliyetleri düşüreceği öngörüsü ile yatırımlara imza atıyor.
 • Araştırmaya katılan işletmelerin bulut servislerini tercih etmesinin üç temel sebebi var: Verilerin güvenlikli ortamda saklanması, operasyonel kolaylık, son olarak da iş sürekliliği.
 • Bulut hizmeti almanın ilk kriteri 'güvenilirlik'. Bu kriter ışığında, araştırmaya göre bulut kullanımını engelleyen gerekçelerin ilki 'verilerin güvenliği'. Bunu öngörülemeyen gizli maliyetler izlerken, üçüncü engel gerekçesi ise performans sorunları.
 • Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 23'ü buluta yatırım yapmayı planlıyor. Bu tercih bilgisini veren şirketlerin yüzde 47'sinin tercihi özel bulut olurken, yüzde 53'lük kesim ise genel bulutta yer almayı planlıyor.
 • Bu tercih bilgilerini paylaşan araştırma katılımcılarının buluta yatırım kriterleri de güvenliğin birincil önemini ortaya koyuyor. Yüzde 71'lik bir oran için buluta yatırımda öncelikli kriter 'hizmet verenin güvenilirliği' olurken, yüzde 58 ile 'iş sürekliliği' tercihi de ikinci sırada. Bu sonuçlar da bulut hizmetinden yararlanmak isteyen şirketlerin güvenliğe merkezden bakma eğilimini ortaya koyuyor.
 • Bulut yatırımlarının iki temel gerekçesi araştırma ile kendini gösteriyor. Yüzde 43'lük bir oranın tercihi 'veri yedekleme' olurken, yüzde 41'in önceliği ise 'felaket yönetimi'.
 • Araştırmaya göre, bulut servislerini satın almak için tercih edilecek şirket tiplerinde ilk sırada yüzde 40 ile veri merkezleri yer alıyor.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics