Bilişim Dünyası 20 KASIM 2011 / 15:36

Bulut ile büyük veri EMC Forum 2011 İstanbul’da buluştu

EMC Forum 2011 İstanbul’da kurumların geleneksel veri merkezlerinin sınırlamalarını bulut bilişimle nasıl aşabilecekleri ve bulut eşliğinde büyük verinin getirdiği fırsatlar konuşuldu.

EMC tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen EMC Forum 2011’de EMC iş ortakları, BT sektörü temsilcileri ve analistlerden oluşan 1.200’den fazla katılımcı bir araya geldi. Etkinlikte katılımcılara geleneksel ve ilişkisel veritabanlarında yer alan verilerin dışında kalan ‘yapılandırılmamış’ verileri de kapsayan, farklı boyut ve formattaki veri kümelerini bütünleştirmeye ve analiz etmeye yönelik çözümler aktarıldı.
EMC Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, açılış konuşmasında kurumların EMC’nin sunduğu bulut bilişim ve gelişmiş veri depolama çözümleri aracılığıyla maliyetlerini nasıl düşürebileceklerine, işlerinde verimliliği ve çevikliği nasıl artırabileceklerine ve kurumlardaki ‘Büyük Veri’ olarak adlandırılan yapısal olmayan veriden nasıl fayda sağlayabileceklerine değindi. Sönmez, “EMC’nin görevi müşterilerini bulut bilişime geçiş süreçlerinde doğru çözüme yönlendirmek ve BT altyapılarını dönüştürmelerine yardımcı olmaktır. Bulut bilişim, kurumların geleneksel BT altyapılarındaki zorlayıcı unsurları bertaraf etmeleri ve esneklikten uzak BT altyapılarını daha çevik ve verimli yapılara dönüştürmeleri için doğru yöntemi sunuyor” dedi.

BT dünyasının yeni kavramı
büyük veri
EMC Forum 2011’in ana oturum konuşmasını yapan EMC Corporation Global Gelişim Merkezi CIO ve COO’su Sanjay Mirchandani de bulut bilişim ve büyük verinin BT sektöründeki en etkili ve çarpıcı yenilikler olduğunu söyledi. ‘Bulut Bilişim’ ve ‘Büyük Veri’ kavramlarının şirketlerin en değerli varlıkları olan veriyi yönetme ve bu verilerden fayda sağlama konusunda önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Mirchandani, “Şirketler bulut bilişime geçiş süreçlerinde işleriyle ilgili gerçek zamanlı, kritik önem taşıyan kararlar almak için artık büyük verinin sağladığı değerlerden faydalanabilecekler. Bu sayede mevcut BT ortamlarının karmaşıklığını azaltmanın yanında, sundukları hizmetleri geliştirecek fırsatlara da sahip olacaklar” dedi.
Mirchandani ayrıca işletmelerin buluta giden yolculukta BT hizmetlerini dönüştürürken, büyük veriyi gerçek zamanlı olarak nasıl analiz edebileceklerini ve büyük veriden maksimum fayda sağlayabilmek için EMC’nin sunduğu çözümleri anlattı.

2020’de sayısal veri 44 kat artacak, yüzde 90’ını büyük veri oluşturacak

IDC’nin gerçekleştirdiği Dijital Evren araştırması yıllık veri miktarının 2020’de yüzde 44 oranında artacağını öngörüyor. Üretilecek bu verilerin yaklaşık yüzde 90’ını yapılandırılmamış veriler oluşturacak. 2011 yılı sonuna dek sayısal dünyaya yönetilmesi gereken 500 katrilyon yeni dosya eklenecek.
2020 yılına kadar veri miktarının 44 kat artması beklenirken, veriyi yönetecek olan BT çalışanı istihdamının sadece yüzde 50 büyüyeceği öngörülüyor. Şu an için mevcut BT bütçelerinin yüzde 73’ü mevcut altyapı ve uygulama sistemlerini devam ettirmek için harcanıyor. Bütçelerin yalnızca yüzde 27’si şirketlerin rekabetçi yönlerini geliştirmek, müşterileri ile ilişkileri sıkılaştırmak ve rakiplere karşı avantajlara sahip olmak için ayrılıyor. Şirketler, bu yüzde 27’lik paya daha fazla değer sığdırmak istiyor. EMC bu ikilemin çözümünün bulut bilişim ve BT’yi hizmet olarak sunmakta yattığına inanıyor.
ETİKETLER : Sayı:846