Bilişim Dünyası 16 TEMMUZ 2017 / 11:22

Bulut; İK ve finansı buluşturuyor

Bütünleşik bir bulut kullanımı için finans ve İK ekipleri arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayan Finans ve İK: Bulutun Yeni Güç Ortaklığı araştırması, bulut teknolojisi ile sunulan finans ve İK bilgilerine yönelik bütünsel bakış açısının, şirketlerdeki değişimi nasıl daha verimli yönetme imkanı sunduğunu gösteriyor. Bu kapsamda Oracle, bulut dönüşümlerinin durumu hakkında İK, finans ve BT profesyonellerini kapsayan bir araştırma düzenlemek ve buluta geçişin ekipler arasındaki işbirliğini nasıl iyileştirdiğine dair bilgi edinmek için MIT Technology Review ile işbirliği yaptı. Kuzey Amerika, EMEA ve Asya çapında toplam 700 farklı İK, finans ve BT profesyoneli bu araştırmaya katıldı.
Araştırma; ortak bir finans ve İK bulut sisteminin, buluta dönüşüm çalışmalarının başarılı olmasında kritik bir bileşen olduğunu gösteriyor. ERP ve insan kaynakları yönetimi (HCM) sistemlerinin entegrasyonunun sağladığı faydalar arasında bütçeleme hedefleri paralelinde çalışanların maliyetlerinin daha kolay takip edilmesi ve öngörülmesi de var. Katılımcıların yüzde 37’sinin bulutu verileri paylaşma şeklini iyileştirmek amacıyla kullandıklarını belirttiği araştırmaya göre, bütünleşik HCM ve ERP bulut sistemleri, departmanlar arasındaki işbirliğini de iyileştiriyor.
 
Şirket bütününe yayılacak bir etki var
Rapor, çalışanların değişime uyumunun kritik önemini vurgularken, başarılı bir bulut uygulamasının ardındaki insani faktörleri de ortaya koyuyor. Bu başlıkta, verimlilik açısından sağlanan faydalar da önemli. Oracle Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Filiz Doğan, araştırma sonuçlarını özetlerken, “Finans ve İK stratejik kurumsal dönüşüme daha fazla liderlik ederken, yapılan yatırımın getirisi sadece kuruluşun finans alanında elde ettiği tasarruflardan değil, İK’nın ve finansın buluttan elde ettikleri yeni bilgiler ve görünürlükten de kaynaklanıyor. Her şirketin başarısının merkezinde insanlar var ve finans ile İK yöneticilerinin bulut dönüşümü girişimlerinde öncülük etmelerinin nedeni bu. Finans ve İK’nın buluta geçişinden öğrenilenler kuruluşların tümüne yayılacak ve bir sonraki değişimi şekillendirebilecek” yorumunu yaptı. Araştırmada öne çıkan başlıklar şöyle sıralanıyor: 
  • Artan işbirliği: Finans ve İK profesyonellerinin yüzde 46’sı, eksiksiz bulut kurulumu sayesinde departmanları arasındaki işbirliğinin arttığını söylerken, yaklaşık yarısı da önümüzdeki iki yıl içinde önemli bir iyileşme bekliyor. Buna BT de dahil. Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 52’si BT, İK ve finans arasındaki ilişkinin, buluta geçiş sonrasında beklenenden de daha iyi düzeyde olduğunu söylüyor.
  • Şirket içi geçişler: İK ve finans profesyonellerinin yeni rolleri kapsamında verilerle ve bulutla daha yakından çalışmaları gerektiği için işletmelerin de yüzde 43’ü çalışanların yeni teknolojilerden faydalanabilmesine yardımcı olmak için bu departmanlara BT çalışanlarını katmayı planlıyor.
  • Yeni beceri grupları: Katılımcıların iyileştirmeyi istediklerini vurguladığı yetkinlikler arasında şunlar var: Yüzde 40’ının halihazırda önemli bir sorun olarak gördüğü zaman yönetimi, ardından aktif öğrenme, ayrıca sorun çözme, matematiksel muhakeme ve analitik beceriler. Bu esnada BT bölümleri de değişiyor. Araştırmaya katılan üst düzey yöneticilerin yüzde 56’sına göre, buluta geçiş sonrasında BT, yenilik üretme konusunda önemli bir iyileşme kaydetti.      
ETİKETLER : 1130 Oracle

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics