Bilişim Dünyası 26 KASIM 2013 / 11:35

Büyük veri çözümleri daha kârlı

Büyük veri ve çözümleri hakkında bilgi veren Teradata Türkiye Ülke Müdürü Gamze Aydın, araştırmalara göre büyük veri çözümlerini kullanan şirketlerin eşitlerinden yüzde 4 daha verimli ve yüzde 6 daha kârlı olduklarını söyledi. Konuyla ilgili olarak örnek veren Aydın, kurumsal veri ambarı projesinin ardından Türk Telekom’un 6 milyon dolar tasarruf ettiğini söyledi.

İş ve teknoloji dünyasından profesyonelleri bir araya getiren Teradata Day etkinliğinde konuşan Teradata Türkiye Ülke Müdürü Gamze Aydın, içinde bulunduğumuz dijital çağda kurumların sahip oldukları verilerin çok hızlı bir şekilde arttığına dikkat çekti. Kurumların daha önce en değerli varlıklarını sahip oldukları fiziksel değerler olarak gördüklerini söyleyen Aydın, şimdi sahip olduğu veriyi en hızlı şekilde anlamlı bilgiye dönüştürebilenlerin ‘en zenginler’ olarak değerlendirildiklerini belirtti.

Aydın, hız ve kârlılık gibi konularda öne geçmek isteyen kurumların rekabetin son derece yoğun olarak yaşandığı günümüz iş dünyasında üretim ve hizmet kadar büyük veri yönetimine de odaklanmaları gerektiğini söyledi. Araştırmaların büyük veri çözümlerini kullanan şirketlerin verimlilik konusunda eşitlerinden yüzde 4 daha verimli, kârlılıkta ise yüzde 6 daha kârlı olduklarını gösterdiğini ifade eden Aydın, “Günümüzde veri, sürecin iyileştirilmesi için kullanılan materyal değil, işin ana maddesi halinde bulunuyor. Bu durumda da veri ister istemez tüm kurumlar için en önemli hammadde haline geliyor. Veri doğru araçlarla bilgiye çevrildiğinde, bu bilgi her aşamada paraya, prestije veya güce dönüşebilir. Buna paralel olarak, bir firmayı müşterilerinin gözünde diğer rakiplerinden ‘farklı’ kılabilir ve ‘tek’ konumuna getirebilir. Ayrıca firmanın müşterileri ile ilgili farklı kanallarda üreyen ve yapısal ortamlarda tutulmayan bilgilerin, halihazırda CRM ve müşteri bilgileri ile eşleştirilmesi ve anlamlandırılması yoluyla kişiye ya da ortak bir kitleye özel kampanyalar üretilmesi ve satışları artırılması da büyük veri çözümleri ile mümkün olabilir” dedi.

Türk Telekom 6 milyon dolar tasarruf etti

Büyük veri konusunda Türkiye’den örnekler veren Aydın, Türk Telekom ile yapılan veri ambarı dönüşüm projesi sonucunda Türk Telekom’un 6 milyon dolar tasarruf ettiğini belirterek şu bilgileri verdi: “Türk Telekom’un farklı ortamlarda bulunan verilerini tek bir ortamda konsolide ederek, daha hızlı ve daha erişilebilir platform oluşturduk. 6 ayda gerçekleştirilen bu proje ile tüm veriye anlık olarak, gerçek zamanlı erişebiliyorsunuz. Türk Telekom’un bize verdiği bilgilere göre, yatırım ile elde edilen kazanç, sabit maliyet anlamında yaklaşık olarak 6 milyon Dolar. Bakım ve destek tasarrufu anlamında ise yaklaşık 1 milyon Dolar’ın üzerinde tasarrufunun olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca veri yükleme operasyonlarında 5 ila 90 kata kadar performans artışı görüldü. Yeni nesil analiz platformunun oluşturulmasında Teradata’yı seçen Turkcell ise şebekenin farklı katmanlarında üreyen büyük boyuttaki verileri tek bir platformda konsolide ederek analiz gerçekleştirebiliyor. Günde 6 TB verinin işlendiği platformda saniyeler içinde rapor oluşturulabiliyor. Turkcell, sıkıştırılmamış halde 1.2 PB (Petabyte) seviyesine ulaşan veriye kolaylıkla hükmedebiliyor.” 

360 derecelik bir vizyon getiriyor

Teradata olarak büyük veriyi sadece hacim olarak büyük olmasıyla değerlendirmediklerinin altını çizen Aydın, “Belli bir yapıda bulunmayan, ses, video, sosyal medya verisi, e-posta ve web logları gibi geleneksel veri özellikleri taşımayan verileri de bu çerçevede tanımladığımız için, ölçek farkı olmaksızın, KOBİ’ler de dahil, tüm kurumların bu çözümlerden yararlanmaları gerektiğine inanıyoruz. Geleneksel veri yapıları üzerinden yapılan analizlere, yapılandırılmamış verilerin de eklenmesi, kurumlara bugüne kadar sahip olmadıkları bir öngörü ve planlama imkanını da beraberinde getiriyor. Bu da müşteriye 360 derecelik bir vizyonla yaklaşmaya, deyim yerindeyse müşteriyi DNA’sına kadar tanımaya olanak veriyor” dedi.

Sosyal medya verileri de incelenebiliyor

Teradata’nın sağladığı altyapı çözümleri ile sosyal medya verilerinin, yapısal veri ile harmoni içerisinde saklanmasının, analiz edilmesinin ve karar süreçlerini beslemesinin çok kolaylaştığını belirten Aydın, “Bu analiz sonuçları, veriyi eskitmeden, kullanıcıların davranış ve reaksiyonlarını gerçek zamanlı bilgiye dönüştürmekte ve bu bilgiyi değerlendirmekte çok değerli bir rekabet avantajı sağlıyor. Ayrıca, müşterilerin uçtan uca yaşanan deneyimlerinin gözlemlenebilmesi sayesinde, müşteri stratejilerinin belirlemesinde de büyük veri çözümlerinin yardımcı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

 

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics