Bilişim Dünyası 27 MART 2014 / 14:42

Büyüme hızı yetersiz kalıyor

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), telekomünikasyon sektörünün 2013 karnesini çıkardı. “2013 Yılı Sektör Düzenlemelerine Yönelik Değerlendirmeler Raporu” ışığında, hükümetçe 2023 sektör hedefi olarak konulan 160 milyar dolarlık gelir hedefine ulaşmak için sektörün her yıl yaklaşık yüzde 20 büyümesi gerektiği, ancak mevcut büyüme hızının hedefe ulaşmak için yetersiz kaldığı vurgulandı. Alternatif işletmecilerin 2013’te gelirlerinin yüzde 40’ını yatırıma ayırdıkları, ancak sektör içindeki paylarının yine de yüzde 9’da kaldığına da dikkat çekildi.

TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, sektörde faaliyet gösteren bilişim STK’ları, işletmeciler, düzenleyiciler ve tüketicilerin dünün ve bugünün değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirterek; “Raporumuzda 2013 yılında sektörümüzde yaşanan gelişmeleri mercek altına alarak geldiğimiz noktayı ve beklentilerimizi tespit etmeye çalıştık” dedi. Raporda öne çıkan başlıkları da Arıak şöyle sıraladı:

2014 yılı Hükümet Programı’na göre 2013 yılı bilgi ve iletişim teknolojileri pazarında toplam büyüklük 27,7 dolar olarak belirlenmişti. Bu büyüklüğün 17,2 milyar doları telekomünikasyon, 10,5 milyar doları bilgi teknolojileri pazarından geliyor. Bakanlık tarafından belirlenen 2023 hedefi sektörün 160 milyar dolara ulaştırılması. Bu hedef, 2023 yılına kadar sektörün her yıl yaklaşık olarak yüzde 20 büyümesini gerekli kılıyor. Ancak şimdiki büyüme hızı hedefe ulaşmak için yetersiz kalıyor.

Sektörde rekabetin en önemli göstergesi olan pazar paylarına bakıldığında, alternatif işletmecilerin toplam pazar payının yaklaşık yüzde 9 olduğu görülüyor. Bu pazar payı, sektörde henüz etkin rekabetin tesis edilememiş olduğunu gösteriyor.

Alternatif işletmecilerin yatırımlarının önemli bir büyüklüğe ulaştığını görüyoruz. 2010 yılından itibaren bakıldığında alternatif işletmecilerin gelirlerinin yaklaşık yüzde 40’ını yatırıma ayırdıkları görülüyor.

Raporun amacının hiçbir kurum ve kuruluşu eleştirmek olmadığına vurgu yapan Arıak, şu yorumu yaptı:

“TELKODER için önemli olan sektörümüzde yaşanan gelişmeleri, eksiklikleri, mevcut durumu, yapılması beklenenleri gözler önüne sermek... 2013 yılı içerisinde rekabeti destekleyici, ayrımcılığın engellenmesini teşvik eden, tüketiciyi gözeten, eşitlik ilkesinin altını çizen tüm çalışmaları birer başarı olarak sayıyoruz. Bununla birlikte, daha atmamız gereken çok önemli adımların bulunduğunu hatırlatıyor, sektörümüzdeki tüm oyuncularını rekabetin geliştiği, tüketicinin korunduğu bir sektör için birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.”

 

 
ETİKETLER : TELKODER

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics