Bilişim Dünyası 13 MAYIS 2013 / 08:12

CA'den iki satın alma

CA Technologies geçtiğimiz hafta içinde Nolio ve Layer 7 Solutions’ı satın aldığını açıkladı.

Geliştirme operasyonlarının metodolojisini işleme koymada yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırma ve uygulama geliştirmede müşterilerine daha iyi yardım edebilmek için uluslararası şirketlere ve hizmet sağlayıcılara uygulama üreten Nolio’yu satın aldı.
Nolio’nun çözümleri müşterilere şu konularda yardım ediyor: Zaman kaybına neden olan uygulamaların geliştirilmesi; uygulamaların basitleştirilmesi ve standartlaştırılması; kurtarma ve hizmet sürekliliği için uygulama geridönüşlerinin otomotizasyonu; geleneksel ve bulut uygulamalarının hızlı bir şekilde otomotizasyonu.
CA Technologies, Nolio’nın dışında geçtiğimiz haftalarda API yönetimi ve güvenliğinde (Application Programming Interface) lider sağlayıcılardan Layer 7 Technologies’i de satın aldı.
CA Technologies’in Layer 7 Technologies’i satın alması kimlik ve hesap yönetimine odaklanan CA SiteMinder ve geliştirme opearasyonlarına odaklanan CA LISA’yı yönetmesi ve güvenliğini sağlamasına yardımcı olacak.

API yönetimi ve güvenliğini kolaylaştıracak
CA Technologies ve Layer 7 Solutions’ın birleşmesi kurumların API’leri yönetmesi ve güvenliğini sağlamasını kolaylaştırırken, iş hayatında kullanılan API’lerin buluta, mobile geçişini hızlandırıyor.
CA Technologies Genel Güvenlik Müdürü Mike Denning, Layer 7’nin bize kattığı sinerji şirketleri bulutta, mobille ve şeylerin internetindeki girişimlerini destekleyişimizi güçlendireceğini belirtti: “Bir otelden Google Map’e bağlanarak ya da mobil cihazımızdan çevrimiçi ödeme yaparak API’leri her gün kullanıyoruz. Mobil cihazların sayısının artmasıyla her geçen gün API sayısı milyarlara ulaştı. API güvenliği olmadan binlerce iş hizmetleri aksayacaktır.”
ETİKETLER : Sayı:921