Bilişim Dünyası 11 MART 2012 / 16:41

Çağrı merkezi sektörü ulusal meslek standartlarına kavuşuyor

Çağrı merkezi sektöründeki mesleklere ilişkin ulusal meslek standartlarının hazırlanması için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD) arasında resmi protokol imzalandı ve dernek bu çalışma için görevlendirildi.
İlk etapta çağrı merkezi sektöründeki müşteri temsilciliği ve takım liderliği meslekleri için standartlar hazırlanacak. Uluslararası platformda geçerliliğe sahip olacak bu çalışma, AB tarafından belirlenen yeterlilik seviyelerine göre hazırlandıktan sonra resmi gazetede yayınlanacak. Bu sayede, çağrı merkezi sektöründe yer alan çeşitli meslekleri icra eden kişilerin işlerini daha verimli ve kaliteli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli olan genel eğitim gereksinimleri, mesleğe özgü diğer genel ve özel yeterlilikleri belirten, ayrıca kişisel tutum ve davranış özelliklerini, biçimlerini sistematik olarak asgari düzeyde ortaya koyan normlar da belirlenmiş olacak. Çalışanlar alacakları sertifika ile mesleğe ait yetkinliklere sahip olduklarını hem Türkiye içinde hem uluslararası alanda kanıtlamış olacaklar. Bu standartların sektördeki şirketlere ise, işe alımlarda daha uygun adayların seçilmesi, eğitim maliyetlerinde avantaj, sektörle ilgili temel bilgilere hakim daha bilinçli bir profil ile çalışma olanağı gibi avantajlar sağlaması hedefleniyor. Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede meslek standartları hazırlama süreci tamamlanmış veya tamamlanmak üzere.
ÇMD Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Pekkan konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “İlk etapta çağrı merkezi sektöründeki müşteri temsilciliği ve takım liderliği meslekleri için hazırlayacağımız standartların sektördeki çalışanlara ve işverenlere pek çok yararı olacağına inanıyorum. Çağrı merkezi işinin meslek olarak algılanması anlamında sektöre çok önemli faydalar getireceğine inandığımız bu sistem, mesleği icra eden kişilerin de o meslekte çalışmak üzere yetkin olduklarını uluslararası geçerliliğe sahip bir belge ile kanıtlayabilmelerine imkan sağlayacak. Çalışanlar alacakları sertifika ile mesleğe ait yetkinliklere sahip olduklarını hem Türkiye içinde hem de uluslararası alanda kanıtlanmış olacaklar ve iş arama süreçlerinde daha avantajlı bir konumda bulunacaklar.”
ETİKETLER : Sayı:862

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics