Bilişim Dünyası 06 MAYIS 2017 / 17:47

Çevik testin yükselişi sürüyor

Yazılım Test ve Kalite Derneği tarafından düzenlenen yazılım testi konferansı TestIstanbul’un sekizincisi BKM, Keytorc, TEB ve Testinium’un sponsorluğunda gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Koray Yitmen, sektöre yönelik görüşlerini paylaştı. Yazılım test sektörünün son 2 yılda yüzde 10-12 oranlarında büyüme kaydederek, dünya çapında 60 milyar dolarlık ekonomi hâline geldiğini belirten Yitmen, gelecek dört yıl boyunca sektörün test otomasyonu, çevik test gibi katalizörler sayesinde yıllık yüzde 14,4’lük ortalama ile büyüme trendini sürdüreceğini vurguladı.
Yitmen, çok sayıda test uzmanını bir araya getiren etkinlikte çevik (agile) projelerde test konusundan kimin sorumlu olduğuna ilişkin bilgiler verdi ve “Tıpkı yarış sırasında bir teknenin güvenliğinden tüm ekip üyelerinin sorumlu olduğu gibi, geliştiriciden UX sorumlusuna kadar çevik proje ekibinin de her biri test konusunda sorumlu. Çevik metodolojilerin diğer metodolojilerden farklı olarak, proje ekiplerinden beklediği yetkinlikler göz önüne alındığında, test uzmanlarının görevleri de bir değişim ve dönüşüm içinde” dedi.
Havelsan, Innova, iyzico, Keytorc, Kariyer.net, KKB, Turkcell ve Yapı Kredi'de görev yapan yazılım testi uzmanlarının katılımları ile çevik testin kişiler, kurumlar, teknoloji, araçlar, metodolojiler ve süreçler gibi farklı çerçevelerde değerlendirildiği panellerin de düzenlendiği TestIstanbul’da Türkiye Yazılım Kalite Raporu’nun 2017-18 edisyonunun lansmanı da yapıldı.
 
Raporda öne çıkanlar…
Turkey Software Quality Report 2017-18'de temel konu 'Agile Testing' (çevik test) oldu. Git gide dijitalleşen tüketiciler, sürekli bağlantıda olmayı ve taleplerine hızla ulaşabilmeyi istiyor. Bu tablo karşısında şirketler de bu dijital yenilenme çağına uyum ağlamak, üst seviyede ürünler ve gelişmiş müşteri hizmetlerini sunmak zorunalar. Bu yılki araştırma 300'den fazla BT ve yazılım test profesyonelinin katılımı ile gerçekleştirildi. Geçen yıla kıyasla yazılım testlerindeki temel hedeflerde önemli bir değişim bu yılki araştırmada kendini gösteriyor. Temel test hedeflerine bağlılığın arttığı görülen bu yılın sonuçlarına göre, müşteri değeri ve kurumsal verimlilikte daha büyük hedeflere ulaşma isteği söz konusu.
Geliştirme ekipleri çevik uygulamaları ile daha güçlü yazılımları daha hızlı inşa etmeye odaklanıyor. Ancak bu yılki raporda ortaya çıkan ilginç bir sonuç, ekiplerin çevik test süreçlerinden ziyade 'Agile Waterfall tekniklerini kullanması. Bu da söz konusu ekiplere kendi süreçlerini sürekli geliştirme, otomasyondan giderek daha fazla yararlanma ve geliştirme hızını sürekli yükseltme gibi konularda önemli fırsatlara sahip olduklarını gösteriyor. 'Agile waterfall' başlığındaki bu gelişimin yanında, çevik tekniklerin kullanımında artış da göze çarpıyor. Rapora göre çevik, pazara daha hızlı ve daha sık aralıklarla daha çok yeni ürün sunmayı hedefleyen rekabetçi şirketlerde tercih ediliyor. Ancak çevik yöntemler ve DevOps odaklı adımlar büyük ölçekli şirketler kadar KOBİ’lerde de kendini gösterebiliyor. Bu yılki raporda öne çıkan başlıklar şöyle sıralanıyor:
1) BT stratejisine diital dönüşüm yön vermeye devam ediyor ve bu yönüyle söz konusu dönüşüm de yazılım test fonksiyonlarında ağırlığını daha da artırıyor.
2) Agile ve DevOps arasında uyumlu bir gelişim ve büyüme gücünü koruyor, hatta yazılım testi de bu iki başlık arasında güç kazanıyor.
3) IoT, büyük veri, bulut bilişim ve mobilite gibi kavramların etkisinin artması, bu yeniliklerin kural bozucu nitelikleri ışığında, olası başarısızlıkların olumsuz etkilerini de artırıyor.
4) Test ortamlarının maliyetini yönetmek, bu maiyeti azaltmak, test verilerinin yönetimini yapmak gibi başlıklarda atılacak adımlar daha önce hiç olmadığı kadar önem taşıyor.
5) Yazılım testinin her aşamasında maksimum etkinlik önemini koruyor.
 
10 soruya 10 yanıt ve beklentiler 
1) Şirketinizde hangi yazılım geliştirme hayat döngüleri metodolojileri kullanılıyor?
Sonuçlar net biçimde gösteriyor ki, yüzde 63'lük oranla Scrum, en popüler yazılım geliştirme metodu. Bir tarafta da Waterfall ve V-Model gibi geleneksel modeller de özellikle finans, sigorta ve savunma sektörlerinde öne çıkıyor. Büyük ölçekli şirketlerin önemli bir bölümü Agile uygulamaları konumlandırma çabasında bir geçiş sürecinde oldukları için projelerinde geleneksel yazılım geliştirme modellerinden vazgeçemiyorlar.
 
2) Agile projelerinde yazılım test çalışmalarından kim sorumlu?
Araştırma sonuçlarına göre, yazılım test uzmanları bu süreçlerinde hala öncelikli sorumlu uzmanlar. Yazılım testlerinde ayrı bir 'Agile' ekibi olmasa bile, yazılım test ekipleri şirket bünyelerinde önemli bir yere sahip. Yazılım test ekipleri, iş analiz ekipleri, UX ekipleri gibi birçok farklı ekip tek bir disiplin konusunda uzmanlar ve bunlar 'Agile' ekiplerinde konumlandırılsalar bile, eski test görevleri ile kendilerini adlandırmayı tercih ediyor.
 
3) Hangi Agile test uygulamaları şirketinizde ağırlıklı olarak kullanılıyor?
Agile teknikleri kullanan birçok şirket, aynı zamanda yazılım test uygulamalarına da önem veriyor. Araştırmaya katılan birçok kişi şirketlerinde test süreçlerini daha da güçlendirmek için en az bir veya daha fazla test uygulamaları kullanıyor, şirketler de proje sahipleri arasında iletişimi artırmak için geri dönüşlere önem veriyor. Araştırmada öne çıkan bir diğer sonuç olarak pazara sık yapılan sunumların sonucunda test otomasyonunda Agile metotların önemi artıyor.
 
4) Agile projelerinizde ne tarz test yapılarına sahipsiniz?
Yüzde 53'lük oranla en çok tercih edilen modeli 'Agile projelerinde dedike test uzmanlarından oluşan test yapısına sahip olmak' oluşturuyor. Araştırmanın da gösterdiği üzere, şirketlerin çoğunluğu Agile ekiplerinde dedike test uzmanlarının oynadığı belirleyici rolün farkında. Araştırma katılımcılarının yarıdan fazlasına göre Agile ekiplerde görev alan bu test uzmanları önemli avantajlar sağlıyor.
 
5) Agile projelerinizde en temel test sıkıntılarınız neler?
Agile ekiplerinin sıkıntılarının başında dokümantasyon ihtiyaçları geliyor. Bunun sebebi ise proje yönetiminin eski alışkanlıklarının şirketlerde hala varlığını koruması. Ayrıca düzenleyici yapıların dokümantasyon kuralları da Agile ekiplerin üzerindeki doküman odaklı iş yükünü artırabiliyor. Dokümantasyon odaklı sıkıntıları takip eden başlık ise test otomasyonu. Zira yazılımın sonu hiç gelmeyen gelişimi ve bunun paralelinde Agile projelerde artan gereklilikler nedeniyle test otomasyonunu konumlandırmak zorlaşıyor.
 
6) Agile test projelerinizde sizin için en önemli faydalar neler?
Araştırma katılımcılarına göre, toplam kalite yönetimi ve işbirliği bu soruya verilen yanıtlarda öne çıkıyor. Toplam kalite yönetiminden kasıt: şirketin içindeki her birim ve bireyin söz konusu kaliteden sorumlu olması. Bu yönüyle toplam kalite yönetimi, şirket içindeki sürelerde sürekliliği olan bir gelişimi beraberinde getiriyor. Araştırmanın gösterdiği bir önemli sonuç da Agile projelerin en değerli unsurunun paylaşılan sorumluluklar ve etkili bir birimler arası işbirliği.
 
7) Şirketinizde bir Agile test uzmanından beklediğiniz yetkinlikler neler?
Geri bildirimlerde süreklilik, yüz yüze iletişim yetkinliği ve cesaret bir Agile test uzmanının sahip olası gereken kritik özellikler. Bunlara iletişim becerilerindeki yetkinliği ve iş analitiği becerilerini de eklemek gerek. Bu yetkinlik birleşimi; erken test süreçleri, risk ve etki analizlerinde risklerin farkındalığında artışı beraberinde getiriyor.
 
8) Agile test süreçlerinizde ne tarz bir dokümantasyon söz konusu?
Birçok katılımcıya göre test süreçlerinin dokümante edilmesi çok önemli ve test süreçlerine değer katan bir unsur. Testlerin dokümantasyonunun yanında, katılımcıların önemli bir bölümü ayrıca düzenlemelere bağlı finans ve telekom gibi sektörler başta olmak üzere test planlarına yönelik ihtiyaca vurgu yapıyor.
 
9) Agile test projelerinizde ne tarz araçlar kullanıyorsunuz?
Test yönetim araçlarının kullanımı giderek artan biçimde Agile ortamlar için önem kazanıyor. Test dokümantasyonunun önemli bir bölümünü oluşturan 'Waterfall' projeleri de gündemde daha sık kullanılan araçlarla yer değiştiriyor. Araştırma sonuçlarına göre, test otomasyonu giderek artıyor, bu da tüm süreçlerin giderek daha ‘Agile’ geldiğini gösteriyor. Tüm bu sonuçlar ışığında, test otomasyonunun diğer tüm otomasyon süreçleri içinde öncelikli yer alacağını tahmin etmek zor değil.
 
10) Şirketinizin gelecek yıl daha çok yatırım yapmayı planladığı alanlar neler?
Araştırmaya göre, şirketlerin büyük bir çoğunluğu test araçlarından ziyade test süreçlerine ve organizasyonlarına yatırım yapmaya sıcak bakıyor. Çünkü yöneticiler, araçların da bu konuda bir sınırı olduğunu kabul ediyor. Buna karşılık, eğer süreçler ve kurumsal olgunluk yeterli bir seviyedeyse, o zaman otomasyon da çok daha iyi sonuçları ortaya koymayı sağlıyor.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics