Bilişim Dünyası 29 EKİM 2017 / 14:00

CIO’lar başrole çıkıyor!

KPMG, Harvey Nash ile birlikte, bu yıl 19’uncu kez düzenlenen dünyanın en büyük BT liderliği araştırmasını yayımladı. Türkiye’nin de aralarında olduğu 86 ülkede yapılan ankete 4 bin 498 CIO ve teknoloji lideri katıldı. Araştırma, siber tehlikenin boyutlarını ortaya koydu. Araştırmaya katılan BT yöneticilerin yüzde 32’si, kurumlarının son 24 ay içinde ciddi bir siber saldırıyla karşı karşıya kaldığını belirtirken, siber saldırılar 2013 yılına göre yüzde 45 arttı. Şirket içi saldırılar da geçen yıla (yüzde 40) oranla artış (yüzde 47) seviyesine ulaştı. Araştırmayı değerlendiren KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı Sinem Cantürk, “Küresel anlamda siyasi ve ekonomik belirsizlikler dünyayı etkiliyor ve kurumların yüzde 64’ü teknoloji stratejilerini küresel politik ve ekonomik belirsizliğe adapte ediyor. Belirsizliği inovasyonun itici gücü olarak kullanan şirketler (yüzde 89) dijital işgücü dâhil olmak üzere yeniliğe yatırım yaptı ya da yatırımlarını artırdı. Bu tablo, belirsizliğe rağmen bilgi teknolojilerinin güvenilen bir liman olduğunu gösteriyor” yorumunu yaptı.
CIO’ların artan memnuniyetine dikkat çeken Sinem Cantürk, “Son 10 yılda ilk kez yüzde 71 gibi önemli bir kesimin, CIO görevinin stratejik bir hale geldiğine inandığını görüyoruz. Ayrıca işlerinden ‘çok memnun’ olan CIO’ların oranı da son üç yılın en yüksek seviyesine (yüzde 39) çıktı. CIO’lar artık yönetim kurulunda daha çok görev alıyor. Teknoloji yöneticilerinin yüzde 92’si son 12 ay içinde bir yönetim kurulu toplantısına katıldı” dedi ve ekledi: “Bu kritik süreçte CIO’lar başrolde olacak. Bu özelliklere sahip dijital liderler yönetim kurullarında yer alacak.” 
 
Öne çıkan başlıklar 
  • Kadın CIO’lar geçtiğimiz yıl, erkek meslektaşlarına göre daha yüksek maaş zammı aldı. Ancak BT yönetimindeki kadınların sayısı yüzde 9’da kaldı.
  • CIO’ların yüzde 33’ü geçtiğimiz yıl net maaşlarında zam aldı.
  • CIO’lar uzun süre görevde kalmak istiyorlar. Ancak CIO hizmet süresi beş yıl veya daha kısa (yüzde 59) olarak belirlenmiş.
  • 2005 yılında CIO’ların en fazla yüzde 38’i yönetim kurullarında yer alıyordu. Bugün bu oran yüzde 62’ye yükseldi.
  • Kurumların dörtte biri CDO (Chief Digital Officer – Dijitalden Sorumlu Lider/Yönetici) ile çalışıyor. Üç yıl öncesine oranla kurumlardaki CDO sayısı üç katına çıktı. 
  • Büyük şirketlerdeki CIO’ların yüzde 28’i bu yıl iş değiştirmeyi planlıyor. Küçük kurumlardaki CIO’larda ise bu oran yüzde 20.
  • CIO’lar açısından, geçen yıla kıyasla işletmeye tutarlı ve istikrarlı bir BT performansı sağlayabilmenin önemi yüzde 21, yenilikçi yeni ürün ve hizmetler geliştirmenin önceliği yüzde 21, maliyet tasarrufu sağlamak yüzde 8, operasyon verimliliğini artırmak yüzde 7 oranında arttı.
  • CIO’ların yüzde 61’i, beş yıl öncesine kıyasla BT projelerinin daha karmaşık olduğunu savunuyor.
  • CIO’lar BT projelerinin başarısızlığa uğramalarındaki ana nedenleri şöyle belirledi: Projelerde sahiplik belirsizliği (yüzde 46), proje yönetiminde iyimser yaklaşımlar (yüzde 40), netleştirilmemiş hedefler (yüzde 40).
  • CIO’ların yüzde 27’si proje becerisinde yetersizliği, projenin başarısızlığındaki ana neden olarak gösteriyor.
BT bütçelerinde yükseliş devam ediyor
KPMG- Harvey Nash araştırmasına göre, giderek daha çok şirket dijital çalışmaları stratejik bir seviyede değerlendiriyor. Öyle ki, geçen 24 ayda kurum bazında dijital strateji sahibi şirketlerin sayısı yüzde 52 arttı. Şirketlerde giderek daha çok yönetici, kendi birimleri için dijital planlara sahip. Buna karşılık, yine araştırma sonuçlarına göre, değişime karşı direnç de BT yöneticilerinin hep en önemli derdi. Bu engeli aşmadan yeterli seviyede inovatif bir şirket olmanın çok zor olduğu da herkesin kabul ettiği bir gerçek.  
Konu dijital istihdamın etkinliği olduğunda, BT yöneticilerine göre bu etkinlik kurumsal kalite üzerinde de belirleyici bir etkiye sahip. Günlük rutin işlerin azalmasının çalışan moraline olumlu etkisi ise oranı nispeten düşük olsa da varlık gösteren bir başlık. Bu nispeten düşük oran da, otomasyonun çalışanlar için hem bir avantaj hem de bir tehdit olarak görüldüğünü, bu nedenle kurumsal bazda bu teknolojinin konumlandırılması ve geliştirilmesi için daha net çalışmalar yapılması gerektiğini gösteriyor.
Araştırma, BT bütçelerinin yükselişe devam ettiğini, bu istikrarlı gelişimin BT yöneticileri tarafından memnuniyetle karşılandığını da gösteriyor. Araştırmaya göre, bu pozitif eğilim devam edecek gibi görünüyor ve BT bütçelerinde 2018 yılında da artış beklentisi öne çıkıyor.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics