Bilişim Dünyası 23 NİSAN 2017 / 15:34

Data Center Türkiye Konferansı yapıldı

Veri merkezi altyapıları konusunda faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulmuş olan Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği (BASİD), sektörü geliştirmek ve sektör profesyonellerini bilgilendirmek amacıyla Data Center Türkiye Konferansı’nı düzenledi. Geleneksel bir hale gelen ve bu yıl 19 Nisan günü düzenlenen Data Center Türkiye Konferansı’nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Data Center Türkiye Konferansı Komite Başkanı Rahmi Bıyıklı, “Teknoloji altyapısı sunan şirketlerin yöneticilerini, bilgi işlem yetkililerini, akademisyenleri ve bilişim altyapı sistemcilerini kendi çatısı altında birleştiren derneğimiz bu yıl dördüncü etkinliğini düzenledi. Teknoloji tüketimi ve bireysel bilinç seviyesinin son derece yüksek olduğu bu çağda yerel üretimin payı hala istenilen düzeye gelemedi. Kamunun, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına rağmen teknoloji farkındalığı ve bu konudaki bilgi seviyesinin istenilen düzeye gelmesi için alınması gereken çok yol var. Her sektörde rekabetin itici gücü ve bazı durumlarda belirleyicisi olan faktör artık sahip olunan verileri bilgiye dönüştürmek olduğu düşünülünce, şirketlerin bu konuda yaptıkları yatırımlarda ne kadar haklı oldukları görülüyor. Sektörün gelenekselleşen platformunu yarattığımız Data Center Türkiye Konferansı ile tüm paydaşlarımızla birlikte yeni fikirleri, işbirliklerini hayata geçiriyoruz. Bulut bilişim, büyük veri ve veri merkezlerinin ilerleyişi noktasında BASİD olarak yaratmayı hedeflediğimiz sinerji her geçen gün daha da büyüyor” dedi.
Daha sonra söz alan BASİD Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Taşlı da en hızlı değişimin yaşandığı alanların başında bilişimin geldiğini belirterek, şunları kaydetti: “Bilişim temel unsurlarından biri olan veri merkezleri de bu hızlı değişimden payını alıyor. Dernek olarak kuruluş hedeflerimizin başında gelen bilginin ve tecrübenin paylaşılmasını dört yıldır düzenlemekte olduğumuz konferanslar sayesinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Veri merkezlerinde farklı yaklaşımlar, verimlilik, optimizasyon, stratejik yer seçimi, iletişim hızı gibi konularda bilginin paylaşılması, sektörü daha ileri seviyelere taşıyacaktır. Veri merkezleri konusunda Türkiye’yi stratejik yatırım ülkesi haline getirmek hem özel hem de kamudaki her bireyin görevidir. Bu anlamda ihtiyaç duyulan konuların başında bilgili ve tecrübeli insan kaynağı geliyor. Veri merkezleri konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor, teşvikler konuşuluyor ama veri merkezlerinin yakındığı en temel başlıkları vergiler ve ağ altyapısı yetersizliği oluşturuyor.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics