Bilişim Dünyası 23 TEMMUZ 2017 / 06:02

Devamlılık esas olmalı

Huawei’nin "Geleceği Bağlamak" başlıklı 2016 yılı Sürdürülebilirlik Raporu yayınlandı. Bu yıl dokuzuncusu yayınlanan rapor, Huawei’nin 2016 yılında sürdürülebilir kalkınma, strateji uygulamaları ve deneyimlerinden elde ettiği gelişmeleri ele alıyor. Rapora göre Huawei, sayısal uçurumda köprü görevi üstlenmek, şebeke istikrarını ve güvenliği desteklemek, çevre korumasını teşvik etmek ve sağlıklı bir sanayi ekosistemi oluşturmak için bazı hedef ve yaklaşımla ekonomide, çevre ve toplumda ilerlemeye katkıda bulunmaya devam ediyor. 2016 Sürdürülebilirlik Raporu’nu değerlendiren Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Sun Yafang, "Sürdürülebilir değer yaratmakta kararlıyız ve kısa vadeli çıkarlarımız için uzun vadeli ekonomik ve sosyal refahı feda etmeyeceğiz. Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG) bağlı kalmayı sürdürüyor, stratejik odaklanmaya devam ederken, kilit alanlardaki atılımları kendimize uyguluyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni desteklemek bizim sorumluluğumuz ve bunu ciddiye alıyoruz" dedi. Huawei Kurumsal Sürdürülebilir Geliştirme Komitesi Başkanı Kevin Tao da sürdürülebilirlik önceliklerini şöyle paylaştı:
"Sürdürülebilirlikte rekabeti sağlamak için sürdürülebilir kalkınma ve risk kontrolünde inovasyona odaklanacağız. İş dünyası için daha büyük bir değer yaratmak amacıyla sürdürülebilirliği ticari faaliyetlerimize daha fazla entegre edeceğiz. Kurum dışı iletişimlerde ortaklarımızın güvenini kazanmaya çalışırken, gerçeğe dayalı ve objektif kalacağız. Hedefimiz, uzun vadeli kurumsal kalkınmanın sürdürebilmesi için sağlam bir ekosistem inşa etmek."
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics