Bilişim Dünyası 17 ARALIK 2014 / 15:16

Devrim niteliğinde değişimler devri

Son 20 yıl Türkiye’de teknoloji ve bilişim sektöründe yaşanan gelişmeler bende sanki bir asır geçmiş hissiyatı uyandırıyor. Bu süre zarfında o kadar büyük gelişmeler yaşandı ki, bunların tümüne değinmektense bazı örneklerden bahsetmek daha anlamlı olabilir.

QlikView Türkiye Genel Müdürü Ruhver Barengi
Öncelikle, başlangıç döneminde yaşanan kısıtlı insan kaynağı sorunu hala yaşanıyor gibi görünse de, günümüzde çok fazla sayıda nitelikli insan kaynağının olduğunu söyleyebiliriz. Bilgiye ulaşmanın çok zor olduğu dönemlerle karşılaştırıldığında bugün internetin de sağladığı imkanlarla yeni teknolojilere çok hızlı uyum sağlanabilecek bir ortam söz konusu. Firmaların BT organizasyonları bir masraf merkezi olarak görünmekten çıkarak, zaman içinde kurumların stratejik hedeflerine ulaşma konusunda gerekli yol haritalarını çizerken vazgeçilmez bir iş birimi haline geldi. Tüm bunlara paralel yaşanan bir gelişme de, hem yelpazenin çok genişlemesi hem de derinliğin çok artması olarak karşımıza çıktı ve bilişime ait çok farklı bileşenler hem iş hem de özel hayatın hemen her alanında artık kopamayacağımız ve onsuz yaşayamayacağımız bir noktaya geldi. Bunun kültürel olarak yansımasının bir yandan kurumların iş yapma biçimlerini değiştirdiğini, öte yandan özellikle bu dönemde bilişim dünyasının içine doğan yeni bir neslin bilişimi hayatlarının doğal bir parçası olarak algıladığını görüyoruz.

Hayatın her alanına girmiş olan teknolojilerin ürettiği/üreteceği veri ve bu verileri kullanarak karar verme/aksiyon alma konusunun çok daha gelişeceğini bekliyoruz. Öte yandan, hala çok büyük adımların atılacağını beklediğimiz mobil teknolojiler, dokunmatik arayüze sahip cihazlar, arttırılmış gerçeklik (augmented reality), 3D yazıcılar, giyilebilir teknolojiler ve tüm elektronik cihazların birbirleriyle iletişim sağlayabileceği standartların gelişmesi önümüzdeki dönemlerde olağan ve beklenen bir gelişimden çok devrim niteliğinde köklü değişimlere neden olacak diye öngörüyoruz.

BThaber Gazetesi’nin, Türkiye’nin şu ana kadarki bilişim yolculuğunda belki de çok farkında olmadığımız birleştirici ve buluşturucu bir etkisi olduğunu düşünüyorum.  Bir yanda ürün, hizmet ya da çözüm sunan firmalar, diğer yanda bunlardan faydalanmak isteyen kurumlar ve tabii ki kendileri dışındaki kurumların hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi edinerek kendi kurumlarında benzer teknolojileri nasıl uyarlayabileceğini gören kurumlar... Tüm bu kitle için BThaber’in önemli bir kaynak olduğuna inanıyorum ve bir okuyucu olarak BThaber’le birlikte sektördeki yeni firmalarla, ürünlerle, başarı hikayeleriyle buluşarak sektörün gidişatıyla ilgili önemli olarak nitelenebilecek bilgiyi elde edebildiğimi düşünüyorum.

 
ETİKETLER : 1001

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics