Bilişim Dünyası 13 ŞUBAT 2016 / 15:11

Dijital dönüşümde karmaşayı en aza indirmek gerek

2016, “dijital dönüşüm yılı” olarak nitelendiriliyor. Fujitsu tarafından Birleşik Krallık, İspanya, İsveç ve Almanya’da gerçekleştirilen “Walking the digital tightrope” (Dijital ipte yürümek) araştırması ise Avrupa’daki iş liderlerinin dijital dönüşümü gelecekteki başarıları için kritik önemde görmelerine rağmen, pek çok şirketin bunun için gereken stratejiye sahip olmadığını, hatta tüm dijitalleşme adımlarını karmaşık bir süreç olarak gördüklerini ortaya koyuyor.

Avrupa’da 600’ün üzerinde BT yöneticisinin katılımıyla yapılan araştırma, dijital dönüşüm alanında sektörün iyimserliğini ortaya koyuyor. Yöneticiler, kendi kuruluşlarının dönüşüm projelerindeki ilerleme becerisinden emin olduklarını belirtirken, ciddi bir çoğunluk da daha hızlı hareket etmenin gerekliliğine vurgu yapıyor. Katılımcılar, dijital dönüşümde gerekli adımların atılamaması halinde verimlilik kaybı, pazar beklentilerine yanıt verememe, müşteriyi, müşteri sadakatini yitirme gibi sorunlarla karşı karşıya kalacağı konusunda hemfikir.
 
Yöneticiler, çözümü zor bilmece ile karşı karşıya

Araştırmaya katılanların sadece üçte biri dijital önceliklerin şirketlerine göre belirlendiğini belirtirken, her iki yöneticiden biri dijitalleşmenin BT departmanına bırakılacak bir iş olduğu kanısında. Sonuçlara göre, her üç yöneticiden biri dijital projelere yüksek meblağlar harcamaya da hazır. Dijital dönüşüm alanındaki iyimserliğin gösterişten çok daha fazlası olduğunun altını çizen Fujitsu EMEIA Başkanı Duncan Tait’in dikkat çektiği gibi, araştırmaya katılanların sadece dörtte biri verdikleri dijital kararlardan emin, üçte ikisi ise dijital dönüşüm projelerinin bir bilmece olduğu kanısında. Duncan Tait, araştırma ile ilgili şu yorumları yaptı:

“Gelişmek için işletmelerin teknolojiyi ve yeni fikirleri bir araya getirmesi gerek. Ama bu süreçte yetki sahibinin kim olacağının net belirlenmemesi ve önceliklerin çakışması büyük engel. Fujitsu, müşterilerine dijital dönüşümde destek olmaya çalışırken, iş süreçlerinde kesintiye uğramamaları için dengeyi sağlamalarına çaba gösteriyor.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics