Bilişim Dünyası 04 AĞUSTOS 2016 / 10:40

Dijital Evrim ile Endüstri 4.0 - kaçış yok!

Dijital Evrim ile Endüstri 4.0 - kaçış yok!

 

Dijitalleşme dev bir sarmal halinde dünyadaki her şeyi değiştirip dönüştürüyor. Yeni dijital dünyada nesneler, cihazlar, insanlar, ofisler, evler, şehirler, ülkeler birbirlerine dijital nöron ağlarıyla bağlanıyor ve birbiriyle iletişim kuran, tetikleyen, etkileyen ve akıllı hale getiren bir ekosistem oluşturuyor.

 

Tasarım, eğitim, üretim, pazarlama, eğlence, ticaret, alışveriş, sağlık, ulaşım ve aklımıza gelebilecek her alan dijitalleşmek ve devasa bir dijital ekosistemin parçası olmak zorunda.

 

Dijitalleşmenin 4. dalgası olan Endüstri 4.0, herşeyi birbirine bağlamakla kalmıyor aynı zamanda yapay zeka temelli yepyeni tasarım, planlama, ar-ge, üretim, tedarik, kalite, süreç yönetimi, otonom sistemler, hizmet ve müşteri deneyimini de beraberinde getirerek 4. dalga dijital ekonominin temellerini atıyor.

 

Dijital evrimin bir parçası olamayanın var olamayacağı bu dünyada dijital olmaktan kaçış yok!

 

Bilişim Zirvesi 2016'da dijital evrim yol haritasını hep birlikte oluşturacağız; endüstri 4.0 dalgasını yakalamanın ipuçlarını belirleyeceğiz.

 

Bilişim Zirvesi’16 DİJİTAL EVRİM İLE ENDÜSTRİ 4.0 Projesi Nedir?

Dijital Evrimde 4. dalga: Endüstri 4.0 Bilişim Zirvesi’nde

Dijitalleşme sürecinin halen başında sayılmamıza rağmen son derece hızlı evrildiğini görebiliyoruz. 5 yıl sonra internet’e bağlı 25 milyar gömülü sistem ve diğer taşınabilir cihaz olacak.  Bu cihazlarda da her gün yaklaşık 2.5 kentilyon baytın üzerinde yeni veri üretilecek. Yine 5 yıl sonra dünyada 50 milyar TB'lık dijital içerik üretilmiş olacak. 15 yıl sonra çocuklarımızın yüzde 50’si, bugün mevcut olmayan, geleceğin işlerinde çalışacak.

16 yıllık deneyimden aldığı güçle bu yıl da iş ve bilişim dünyasına geniş bir vizyon kazandıracak Bilişim Zirvesi’16 - ICT Summit etkinliğinin bu yılki ana teması Dijital Evrim ile Endüstri 4.0  

Dijital evrimin kapısındayız ve herkes bu kapıdan içeri girmek zorunda. Çünkü dijital evrim geçirmeyen bireylerin, kurumların ve ülkelerin bugünden sonra var olma şansı yok.

Ünlü filozof Descartes'in 17. yüzyılda söylediği 'Düşünüyorum öyleyse varım'  sözü bugün dijital olmanın da temelini oluşturuyor. Dijital olmak dijital düşünmekle başlıyor. Dijitale evrilmek sadece teknoloji kullanımının ötesinde organizasyonların, çalışanların, liderlerin, süreçlerin dijitalleşmesini gerektiriyor. Dijital düşünen bireyler ve organizasyonlar bir araya geldiğinde  dijital ortak zekaya ulaşılmış oluyor.

Kısacası dijital evrimden kaçış yok. Dijital evrim süreçlerini anlamakla zaman kaybetmeyelim; hızlıca içinde nasıl yer alacağımıza kafa yoralım.

Zirve'den hepimiz şu sorunun yanıtını alarak ayrılacağız: Dijital Evrim ile Endüstri 4.0’da neler yapabileceğiz ve sonraki durak neresi?

 

BİLİŞİM ZİRVESİ HAKKINDA

Bilişim Zirvesi etkinlikleri, bilişim teknolojilerinin tüm sektörler tarafından kavranması, yeni teknolojilerin iş dünyasında içselleştirilerek, yansımaların ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler gerçekleştirmesi esasına dayanan etkinlik platformları yaratarak tüm enerjisini bu amaca yönelik projeler üreterek farklı coğrafi noktalarda buluşturur. 2000 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilmekte olan uluslararası Bilişim Zirvesi – ICT Summit etkinliği, Türk İş Dünyası’nın teknoloji ile etkileşiminin bugününü ve geleceğini konuşturan ülkemizin ve bölgenin lider iş ve işbirliği etkinliğidir. 

Yıllardır iş dünyası, devlet, siyasiler, akademisyenler, girişimciler ve yatırımcıları bilişim dünyası profesyonelleriyle buluşturan Bilişim Zirvesi, uluslararası kimliği, köklü, güçlü, özgün ve zengin içerikli yapısıyla bu alandaki en önemli bilgi, paylaşım ve buluşturma ortamı oldu ve olmaya devam ediyor. 2000 yılından bu yana edindiği eşsiz birikimle ülkemizin ve bölgenin lider etkinliği haline gelen Bilişim Zirvesi, gündem oluşturan içeriği, bilişim dünyasının tüm oyuncularını kucaklayan yapısı, tüm tarafları bir araya getiren ve buluşturan özelliği, geleceğe dönük yüzü ve yeniliklere açık kimliğiyle bilişim sektörünün de bütünleşik yapısını ve gücünü gösterdiği etkinliklerin başında geliyor.