Bilişim Dünyası 05 ARALIK 2010 / 18:00

Dijital gelecek İstanbul’da konuşuldu

Avrupa’nın “Dijital Gündem” stratejisi ile Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojilerinde 2023 vizyonu İstanbul’da düzenlenen konferansta tartışıldı. TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği), ECİD (Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği) ve TESİD’in (Türk Elektronik Sanayicileri Derneği) İşbirliği ve Finans Dünyası Dergisi organizasyonu ile düzenlenen; Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, TÜBİSAD Başkanı Turgut Gürsoy, Digital Europe Genel Direktörü Bridget Cosgrave, Avrupa Komisyonu Lizbon Stratejisi ve Bilgi Toplumu Politikaları Direktörü Detlef Eckert’inde aralarında bulunduğu çok sayıda ulusal ve uluslararası  ismin söz aldığı konferansta, Dijital Altyapıya Yatırımlar, Türkiye’nin Ar-Ge Kapasitesi, Teknolojik Öncelikleri ve Hukuki Zemin, AB 2020 ve Türkiye 2023 gibi başlıklar ele alındı.
Etkinlikte Avrupa Konseyi tarafından ortaya konan gelecek 10 yılı şekillendirecek AB stratejisinin hayata geçirilmesinin önemi vurgulanırken AB’nin 2020 hedefleri de ortaya kondu. Bilişim sektörünün altyapısını hazırlayacak kanunsal düzenlemelerde de geç kalındığını belirten Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, “Bilişim bir sektör değil. Ne iş yaparsanız yapın bilişime ihtiyacınız var. Her işin verimliliğini bilişim ile artırmak mümkün. Türkiye için bu konuda önemli fırsatlar var. Bizim 2023 yılı 160 milyar sektör büyüklüğü hedefi ulaşılabilir bir hedeftir. 2013 yılında 50 milyon genişbant hedefimiz yine 2023’de 72 milyon genişbant hedefimiz var” şeklinde konuştu.
TÜBİSAD Başkanı Turgut Gürsoy yaptığı konuşmada, Dijital Europe 2020 stratejisinin her Avrupa vatandaşının sayısallaşmasını öngördüğünü; TÜBİSAD’ın da buna paralel olarak Türkiye’de her vatandaşın sayısallaşmasını öngördüğünü belirtti.
Gürsoy, bu amacın başarılabilmesi için öncelikle bilişimin stratejik sektör olarak kabul edilmesi, e-devletin önündeki engellerin kaldırılması ve bu alanda yasal altyapının zaman geçirilmeden kurulması gerektiğini söyledi.
Toplantıda söz alan Avrupa Komisyonu Lizbon Stratejisi ve Bilgi Toplumu Politikaları Direktörü Detlef Eckert de Avrupa’nın Dijital Ajandası hedefine ulaşmak için 2011 yılından gerçekleştirilmesi hedeflenen 101 eylem planından bazılarını anlattı. Türkiye’nin Avrupa’ya göre genç nüfusuna dikkat çekerek e-öğrenme olanaklarının genişletilmesi ile yeni fırsatlar yakalayabileceğini vurgulayan Eckert, EU 2020 sayısal ajandasında da akıllı büyüme, inovasyon, iklim değişikliği, sürdürülebilir büyüme ve kapsayıcı dahil edici büyüme gibi konuların öne çıkan başlıklar olduğunu dile getirdi.
Dijitalleşmeye engel olan noktalara da dikkat çeken Eckert, sanal suçlar ve ağlara güvenli erişim ve dijital haklara ilişkin yasal düzenlemelerin yapılmasının bu engelleri oluşturduğunu belirtti. Genişbant yatırımlarının şart olması gerektiğini de dile getiren Eckert, bunun yatırımlar için özel sektörle karma model geliştirilmesinin şart olduğunu vurguladı.
ETİKETLER : Sayı:798

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics