Bilişim Dünyası 13 TEMMUZ 2015 / 06:31

Dijital oyun tasarımına el attı

Teknolojinin gelişimi hız kesmeden devam ederken, gerek ülkemizde gerekse de dünyada birçok yeni sektörün ve iş kolunun oluşumuna da katkısı aynı oranda artıyor.

Yeni iş kolları demişken, dünyada ve Türkiye’de yükselen bir değer haline gelen “Dijital Oyun Tasarımı” konusuna parantez açmak gerek. Oldukça cazip koşullara sahip olmasına karşın, bu konuda yeterli eğitim programına rastlanmayan Dijital Oyunu Tasarımı konusuna olan ilgi yavaş da olsa artış gösteriyor. Ülkemizin bu alandaki ilk lisans programını hayata geçiren İpek Üniversitesi, Türkiye’ye bu alanda uzmanlar kazandırmak istiyor. Bu alanda lisans eğitimi vermeye başlayan İpek Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ersin Elbaşı ile bölümün hedeflerinden ve sunduğu eğitim programı ile ilgili kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü olarak hedefleriniz neler?

İpek Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı bölümünün hedefi; bölüm öğrencilerinin, İpek Üniversitesi’nin teknolojik alt yapısı, uzman akademik ve profesyonel kadrosu, laboratuvar ve atölye olanaklarından yararlanarak, yaratıcı fikir ve tasarımlarla üretime dönüştürerek yeni bir alan olan Dijital Oyun Tasarımı bölümünde merkezi rol üstlenecek yeterlilikte eğitim almalarını sağlamaktır. Dijital Oyun Tasarımı dünyada ve Türkiye’de cazip koşullar içermesine rağmen, yeterli bir eğitim olanağı mevcut değildir. Bu programın eğitim-öğretim, uygulama, araştırma ve istihdam açısından sektöre ve ekonomiye fayda sağlaması beklenmektedir.

Ülkemizde dijital oyun tasarımı alanında lisans programı bulunmamakta olup, çok az sayıda yüksek lisans programı bulunmaktadır. Bu alanda günümüzde ve gelecekte eğitim almış oyun geliştiricilere ihtiyaç fazladır. İpek Üniversitesi’nin bu programı açmakla amacı bu alanda sektörün ihtiyacını karşılayacak insan kaynağı sağlamak, bu alanda geliştirilecek proje ve ürünlerle ülkemize katkı sağlamak, araştırma ve uygulama yapabilen insan gücü yetiştirmektir.

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü'nü oluştururken, yurtdışındaki örneklerden faydalandınız mı? Bu konuda beraber hareket ettiğiniz yabancı üniversiteler var mı?

Yurtdışında bu alanda eğitim veren programlarda incelenmiş olup, onlardan farklı olarak Oyun tasarımının bütün detaylarını içeren geniş bir müfredat hazırlanmıştır. İpek Üniversitesinin Erasmus kapsamında anlaşması olan üniversiteler yanında Hollywood’un en köklü ve en gözde sinema okulu olan University of Southern California (USC) Sinema Sanatları Okulu ile işbirliği içerisindeyiz.

Öğrencileriniz bu bölümü bitirdiklerinde yeterli iş imkanı bulabilecekler mi?

Dijital Oyun Tasarımı bölümünde, farklı disiplinlerin iç içe çalışmasının bir gereği olarak her alana özgün eğitim vermenin yanında, bu alanlarda yapılan prodüksiyon ve uluslararası araştırmaları teşvik edecek ve değerlendirecek mezunlar yetiştirmek amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu programdan mezun olanlar;  oyun firmaları, simülasyon, video, animasyon, multimedya yapım şirketleri, reklâm ajansları ve televizyon kurumlarında çalışabilecek yada projelerini değerlendirebilecek uzmanlık düzeyine sahip olacaklardır.

Üniversitemizin en büyük avantajı fiziksel ve akademik olarak iyi şartlara haiz olmasıdır. Bu olanakların güzel kullanılmasıyla kaliteli bir eğitim verip gurur duyacağımız üniversitelerde, kamuda ve özel şirketlerde güzel işlere imzalar atacak mezunlara sahip olacağımız ümidini taşımaktayız.

Dijital Oyun Tasarımı bölümünde öğrenciler nasıl bir ders ve eğitim programıyla karşılaşacaklar?

Dijital Oyun Tasarımı bölümünde nesnelerin üç boyutlu modellerinin ve gerçekçi aydınlatma modellerinin kullanılarak sahnelerin oluşturulduğu, bilgisayarla yapılan animasyon eğitim ve öğretimi; bilgisayar oyunları geliştirmek için gerekli araçların ve teknolojilerin eğitim ve öğretimi verilecektir. Bu programda öğrenciler temel tasarım kavramlarının karşılaştırılmasını, renk teorisi ve yüzeyle ışık etkileşimleri yönünden insan algısının duyarlılığını keşfedeceklerdir. Etkileşim tasarımı, nesnelerin modellenmesi, kamera kontrolü, grafik animasyon için karakter donanımı, parçacık kullanımı ve yüzey teknikleri gibi kavramları öğrenciler detaylarıyla öğreneceklerdir. Öğrenciler öğrendikleri bu algılama ve teknik yetenekleri uygulayarak gölgelendirmeler, dokular, karakterler, 3B sahneler ve 3B grafik animasyonları oluşturabilecekler, sahne içinde yer alan nesnelere yapay zeka uygulamalarıyla davranış kazandıracak ve öğrendiklerini oyun yazılım geliştirme programlarını kullanarak oyun geliştireceklerdir.

Bu doğrultuda, İpek Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı bölümü Oyun Programlama, Bilgisayar Animasyonu, Mobil Oyun Geliştirme, Oyun Motoru, 3D Modelleme, Oyun için Ses Dizaynı, Oyun için Arayüz Tasarımı, Oyun Senaryosu, Çevrimiçi Oyun Geliştirme, Dijital Girişimcilik gibi derslerin yanı sıra oyun geliştirmenin temelinde olan Tarih, Türkçe, Matematik ve Fizik gibi temel derslere de yer vermektedir.

Ayrıca, bu programa dahil olan öğrencilerin zorunlu ve seçmeli derslerinin yanında 4. sınıfta oyun, animasyon ve yazılım projeleri geliştirmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla bu programın öğrencileri teorik bilginin yanında hem derslerin uygulama kısmında hem de son yıl verilecek proje deneyimi ile uygulama deneyimi de kazanmış olacaklardır. Öğrenciler teorik bilgileri İpek Üniversitesi oyun stüdyosunda ürün haline getirebileceklerdir. Hem stüdyomuzda hem de oyun firmalarında staj yapma imkanları olacaktır.

Bu kapsamda, İpek Üniversitesi Sinema Sanatları Fakültesi bünyesinde bulunan Dijital Oyun Tasarımı Bölümü oyun yazılımcısı, animasyon sanatçısı, grafik sanatçısı, ses ve görüntü uzmanı,  içerik planlayıcı ve senarist gibi istihdam ihtiyaçlarını karşılayan bir eğitim verecektir. Bölümümüz mezunları Dijital Oyun Tasarımcısı unvanı alacaklardır.

 
ETİKETLER : 1030

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics