Bilişim Dünyası 22 EKİM 2015 / 15:27

Dijital toplumun temelinde genişbant internet var

Türk Telekom Grubu CEO’su Rami Aslan, Avrupa Parlamentosu üyesi Parlamenter Michal Boni ev sahipliğinde 13 Ekim’de Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen “Dijital Çağda Genişbant İnternet Yatırımları” isimli kapalı oturuma konuşmacı olarak katılarak, Avrupalı parlamenterler, Avrupa Komisyonu temsilcileri ve telekomünikasyon sektörü yöneticilerine Türkiye’nin genişbant internet deneyimlerini aktardı. Aslan, ayrıca Financial Times ile Avrupa Telekomünikasyon Ağ Operatörleri Birliği (ETNO) tarafından düzenlenen FT-ETNO Zirvesine katılarak dijital dünyadaki gelişmeleri değerlendirdi.
Oturumda Türkiye’de genişbant internetin dijital yaşamdaki önemine değinen Aslan, “İnternet ve internet teknolojileri, dijital toplumun ve ekonomik gelişimin lokomotifi haline geliyor. Biz bu gerçeği öngörerek özellikle altyapı yatırımlarına odaklandık. Türkiye’de hem sabit hem de mobil altyapıya son 10 yılda yaklaşık 20 milyar TL yatırım yaptık. Avrupa’nın mevcut genişbant penetrasyon seviyelerine gelmesi 15-20 yıl almıştı, yatırımlarımız sayesinde Türkiye, 10 yılda Avrupa penetrasyon oranını yakalamayı başardı" dedi.   
 
Düzenlemeler yeni bir bakış açısıyla ele alınmalı
Telekomünikasyon sektörünün ekonomik büyümedeki önemine de değinen Rami Aslan, sektörün potansiyelini yakalayabilmesi ve ekonomiye hedeflenen katkıyı sağlayabilmesi için sektörde yatırımların teşvikine dayalı bir regülasyon çerçevesinin yaratılmasının önemini vurguladı. Aslan; “Türkiye’nin genişbant internet alanında öncü ülkeler arasında yer alabilmesi için kamu, özel sektör ve sektördeki diğer oyuncuların sektörün temel problemlerini, yapıcı bir diyalog ortamında değerlendirmesi faydalı olacak” dedi. 
 
Düzenlemelerin reforma ihtiyacı var
 
Türk Telekom Grubu’nun da içinde yer aldığı 11 ETNO Yönetim Kurulu üyesi, FT ETNO Zirvesi’nde gerçekleştirilen toplantılardan sonra ortak bir bildiri yayınladı.  Bildiride; Avrupa telekomünikasyon sektörünün 2020 yılına kadar 86 milyar avro değerinde yatırım yapmayı hedeflediği, ancak regülasyon çerçevesinde reform yapılmazsa Dijital Gündem ile belirlenen hedeflere ulaşmak için yatırım açığının 106 milyar dolar civarında seyretmeye devam edeceği ifade edildi. Karar vericiler ve düzenleyici kurumlara seslenen bildiri şöyle devam etti: “Telekomünikasyon sektörü ile ilgili gelişmeler sadece sektörümüzü değil ekonominin genelini ilgilendirmektedir. Sektörün gelişimi için sektöre yönelik politika ve düzenlemelerin dijital dünya ile uyumlu olarak yeni bir bakış açısıyla güncellenmesi gerektiğine inanıyoruz.” Bildiride mevcut regülasyonlarla istenilen yatırım seviyelerine ulaşılamadığı belirtildi. Daha basit, teknoloji bağımsız ve pazar odaklı bir regülasyon çerçevesi hazırlanması çağrısında bulunuldu. Bu kapsamda özellikle toptan erişim regülasyonlarının değişmesinin ve şebekelere erişimin ticari koşullarla sağlanmasının önemi vurgulandı. Ayrıca sektördeki tüm oyunculara benzer kuralların uygulanması, daha fazla spektrumun mobile tahsisi ve işletmecilerin farklı iş modelleri geliştirmesine olanak sağlayacak şebeke yönetimi kapasitelerinin desteklenmesi de öneriler arasında yer aldı.
 
“Ülkelerin gelişimine giden yol, fiber otobanlardan geçiyor”
 
Bu ortak bildiri ile ortaya konan önerilerin önemine dikkat çeken Rami Aslan; “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bol şeritli bilgi otobanları hayati önem taşıyor, bunun için özel şirketlerin devletle el ele vermesi gerek” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
“Genişbant internet bağlantıları dijital topluma giden yolun temel taşlarını oluşturuyor. Fiber altyapımızla Türkiye’deki toplam hanelerin yarısından fazlasını fiber kapsama alanına alarak 11 milyondan fazla haneye ulaştık. Bu oranın artması için operatörlerin yanı sıra, düzenleyici kurumlar ve pazardaki diğer oyunculara da büyük görev düşüyor. Yatırımların artarak devam etmesi için, ETNO üyelerinin de ifade ettiği gibi, dijital dünya ile uyumlu yeni politika anlayışları oluşturulmasını bizler de önemsiyoruz.”.
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics