Bilişim Dünyası 02 NİSAN 2016 / 16:50

Dijitalleşme ödeme sistemlerini derinden etkiliyor

Dünya giderek dijitalleşiyor. Gerek iş dünyası, gerekse de sosyal yaşantımızı etkisi altına alan bu dijitalleşme akımı, yeni nesil ödeme sistemlerinin oluşmasına da zemin hazırlıyor. Dijitalleşen dünya ile birlikte yeni nesil ödeme sistemleri olarak belirtilen BitCoin ve benzeri siber ödeme alternatifleri, sektörün en önemli gündem maddelerinin başında geliyor. Hali hazırda yeterince yaygın bir şekilde kullanılmayan sanal ödeme sistemlerinin ilerleyen süreçte daha büyük bir rol oynaması bekleniyor. Dijitalleşen dünya ve buna bağlı olarak ödeme sistemlerine yaşanan değişimi Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat ile konuştuk.

Dijital Dönüşüm Derneği ve derneğin yaptığı çalışmalardan söz edebilir misiniz?
Dijital Dönüşüm Derneği olarak amacımız, ülkemizdeki kurumların ve şirketlerin bahsi geçen dijital dönüşümü gerçekleştirirken, bu dönüşümün doğru ve verimli bir şekilde yapılması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Eğitimler, seminerler ve benzeri faaliyetlerle kurumlara ve şirketlere dijitalleşme ile elde edebilecekleri faydaları göstermeyi amaçladığımız gibi bu sayede şirketleri ve kurumları hem ülke çapında hem de küresel çapta yaşanan yoğun rekabete hazır hale getirmek için çalışıyoruz.

Mobil ödeme dünyasında yaşanan değişimi değerlendirebilir misiniz?
Mobil ödeme sistemlerinin temeline indiğimizde bu alanda yaşanan değişime ilk etapta sadece ticari ve ekonomik yönden bakıldığını görüyoruz. Bu dönüşümün bayrağını ticari işletmeler ve kurumlar taşırken, “finans teknolojileri” özelinde bir alanın oluştuğunu gözlemliyoruz. Bu işin belli küresel standartlarının geliştirilmesi yerine, her kurumun kendi finansal sürecini düzenlediği, yine her bu ekosistemde yer alan bütün bileşenlerin kendi finansal uygulamalarını sisteme entegre etmek için çalıştığı bir süreçten geçiyoruz. Bu noktada düzenlemeye hazırlandığımız etkinliklerle kurumlara ve şirketlere yaşanacak bu dönüşüm sürecine adapte olmaları ve sağlıklı bir geçiş yapmaları için yol göstermeyi hedefliyoruz. Bir bakıma şirketleri ve kurumları, finansal dünyada dijitalleşmeyle ile başlayan yeni “yıkıcı” döneme hazırlamayı amaçlıyoruz.

Bu noktada 28 Nisan’da düzenleyeceğiniz “Cyber Payments Forum” etkinliğinden söz edebilir misiniz?
Bugünün rekabet ortamında, hızla gelişen finans teknolojilerini siber ağların dijital, interaktif ve zaman-mekan sınırlarını ortadan kaldıran dinamikleriyle birleştirerek yenilikçi iş çözümleri geliştirebilen kurumlar ancak ayakta kalabiliyor. Bu nedenle BitCoin ve türevi siber ödeme alternatifleri, sektörün en önemli gündem maddelerinin başında geliyor. Etkinlikte ele alınacak konuların her biri, başlı başına birer fırsat alanı oluştururken, Dijital Dönüşüm Derneği olarak şirketlerimize, kurumlarımıza ve bireylere dijitalleşme konusunda yol göstermeyi hedefliyoruz. Dernek olarak ilerleyen süreçte de bu konu özelindeki çalışmalarımızı artırmayı ve organizasyonumuzu çeşitlendirmeyi planlıyoruz.
BitCoin sisteminin geliştiricisi BitCoin Vakfı’nın Başkanı Jon Matonis’in yapacağı etkinlikte, BitCoin ve türevi siber ödeme alternatiflerinin mevcut finansal sisteme ne şekilde entegre edileceği de tartışılacak. Forum, bu alandaki çeşitli girişimcilik uygulamaları ile mikro ödeme sistemleri ve paylaşım ekonomisine etkileri de masaya yatıracak.

Hükümetlerin BitCoin gibi sistemlere ve yeni nesil finansal uygulamalara olan bakış açısını değerlendirebilir misiniz?
Hükümetler BitCoin ve benzeri yeni nesil ödeme sistemlerine “kayıt dışı” ekonomiyi desteklemesi sebebiyle pek fazla sıcak bakmıyorlar. Mevcut sisteme entegre olmayan BitCoin gibi sistemler, interneti yer altı trafiğinin ödeme sistemi olarak kullanılıyor. Buna karşın tamamen dijital olmasının sağladığı avantajla, ödeme süreçlerine önemli ölçüde esneklik ve hız katan bu tarz ödeme araçları, gerekli standartların oluşturulması ile birlikte dünya genelinin benimsediği “evrensel” bir ödeme aracına dönüşebilirler. Bu noktada ortak bir güven unsurunun oluşabilmesi için bireylere, kurumlara ve şirketlere büyük görev düşüyor.
 
“Dijital dönüşüme tek yönden bakmamak lazım”
Dünya bir kez daha önemli bir dönüşüm sürecinden daha geçiyor. Önceki dönüşüm süreçlerinde de gördüğümüz üzere, bu dönüşüme sadece ticari ve ekonomik yönden baktığımızda önemli ayrıntıları göz ardı edebiliyoruz. Bu noktada yaşanan dijital dönüşümün sosyal ayağının es geçilmemesi gerektiğinin altını çizen Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, sözlerini söyle sürdürüyor:
“Dünya internetin ilk çıktığı dönemden bu yana yaşanan değişimlerin büyük bir kısmına hep ticari ve ekonomik yönlerden yaklaştı. Daha sonra işin sosyal, kültürel, hukuki ve siyasi boyutları ele alınırken, bu süreçte yaşanan dönüşümlerin bu bakış açısı sebebiyle hep “eksik” kaldığını görüyoruz. Bu sebeple dijital dönüşüm süreçleri başlatırken, içerisinde bulunduğumuz çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde olaya sadece ticari ve ekonomik açıdan değil, tüm açılardan bakarak sağlıklı bir dönüşümün yaşanması için çaba sarf ediyoruz.
Şirketler, kurumlar ve devletler, nesnelerin interneti, yeni nesil mobil ödeme sistemleri ve endüstri 4.0 gibi dönüşüm süreçlerini bir arada yaşıyor. Ülkemizde de yaşanan bu süreçlere, şirketlerimizi ve kurumlarımızı adapte etmek için yürüttüğümüz çalışmalarda, temel olarak dijital dönüşüme tek bir açıdan değil, bütün bileşenleri ele alarak bakmanın öneminin altını çiziyoruz. Bu sayede çok daha çok daha sağlıklı ve verimli bir şekilde gerçekleşecek dijital dönüşüm, ülkemizi de bu konuda bir adım öteye taşıyacaktır.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics