Bilişim Dünyası 17 ARALIK 2014 / 15:01

Dış kaynağa yönelim artıyor

Türkiye son 20 yılda genç bir nesille e-dönüşümü yakaladı. Tam 20 yıl önce, 1990’lı yılların ortasında, bugün bile güçlü etkilerini sürdüren iki devrimi bizzat yaşadık. Bunlardan biri internet, diğeri de cep telefonları ve mobil iletişim oldu.

Anadolu Bilişim İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Gönç

İnternet ve mobilite teknolojilerini Türkiye hızla benimsedi. Bilişim sektörümüzün bugünkü hacminin 61,6 milyar dolar olduğu hesaplanıyor. Sektörümüz yıllık ortalama %11 büyümeyle istikrarlı bir şekilde gelişiyor.[i] Son 10 yıla bakarsak, Türkiye teknolojide ciddi bir gelişme göstermesine rağmen yeterli seviyeye ulaşamamıştır. 2023 yılında dünya sıralamasında ilk 10’a girme hedefimizi gerçekleştirmek istiyorsak bu sektördeki büyümemizin katlanarak artması gerekmektedir.

Şirketlerin BT yatırımlarında büyük verimlilik sağlayan dış kaynağa yönelim yükselen bir trend. Tüm dünyada 2012’de kurumların yüzde 10’u veri merkezi hizmetini dış kaynak olarak alırken 2013’te bu oran yüzde 17’ye yükseldi. Türkiye ise 2011 yılından beri veri merkezi sektör büyümesinde dünya birincisi. Yüzde 60 büyüme kaydeden Türkiye veri merkezi sektörü finansal anlamda da yüzde 74’lük bir büyüme kaydetti. Biz Anadolu Bilişim olarak teknolojiyle dönüşen pazarın ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Orta vadeli 2015-2017 stratejilerimizde kurumsal büyümemizin, sektör büyümesinin üstünde olacağını tahmin ediyoruz. 2015 ve sonrasında veri merkezi tarafının toplam bilgi teknolojileri pazarının üzerinde bir büyüme göstereceğini öngörüyoruz.

20 yıla yaklaşan yayın hayatında BThaber Gazetesi, bilgi teknolojilerinin ülkemizdeki hızlı gelişimine ışık tutarken, iş dünyasının teknolojiyle büyümesine ilham veren değerli bir yayın. Sektörün saygın kanaat önderleri arasında yer alan BThaber’in sürekli gelişim gösteren kurumsal teknolojiler konusunda tüm sektörleri ve iş kollarını aydınlatmaya devam edeceğine inanıyorum. BThaber Türkiye’nin önemli bir değeridir, hep birlikte bu değeri büyütmemiz lazımdır.

 
ETİKETLER : 1000

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics