Bilişim Dünyası 13 MAYIS 2013 / 08:06

Doğru yönetilen ‘dönüşüm’ kapsamlı fayda sağlar

Bu yılki teması ‘dönüşüm’ olan EMC World’de bulut merkezli yazılım çözümleri ile sektörel faydalar ve artan veriyi ihtiyaca uygun yönetmenin faydaları üzerinde duruldu.

EMC World 2013 bu yıl ‘Lead Your Transformation’ (Dönüşümüne Önderlik Et) sloganıyla Las Vegas’ta gerçekleştirildi. 6-9 Mayıs tarihlerinde The Venetian’da 15 bini aşkın katılımcıyı buluşturan, stratejisini bulut, büyük veri ve güvenlik odağına kuran EMC, veri depolama başlığında büyük veri, bulut ve güvenlik odaklı çözümlerini paylaştı. Farklı verilerin farklı depolama çözümleri gerektirdiği üzerinde durulan oturumlarda, yeni Flash tabanlı çözümler odaklı satın almalar olduğu ve bunların devam edeceğine vurgu yapıldı. Tüm sektörlerde farklı iş yüklerinin farklı depolama altyapıları gerektirdiği üzerinde durulan toplantılarda, verinin daha karmaşık hale gelmesi ışığında, depolamada, yazılım tabanlı depolama platformlarına ve farklı altyapılar için farklı çözümlerin gerekliliğine dikkat çekildi.
Depolama yönetimi konusunda yeni bir modeli, bulut tabanlı ViPR’ı tanıtan EMC, büyük veri analitiği konusunda da 2012 baharında satın alınan Pivotal odaklı yeniliklerini paylaştı. ISS’lerin bulut çözümlerine Pivotal çözümleri konumlandırmasının, KOBİ’lerin de buluttan faydalanmasını sağlayacağına işaret edildi. Yeni çözümlerle müşterilere depolamada tercih imkanı sunmayı hedefleyen EMC, müşteri ihtiyaçları, yani büyüyen veriyi yönetme ve maliyet avantajı ile bunu yapma ihtiyacı, bulutun avantajlarını bilmelerine rağmen hızlı ve kesintisiz geçiş sağlama ihtiyacı ve açık ortama yönelik gereklilikleri odaklı çözümlerini tanıttı. Bu noktada, yazılım tabanlı depolama açısından ViPR ile tüm yapıları destekleyen EMC, hizmet anlayışının her sektörde geleneksel yapının ötesine geçmesi gerektiğine tüm oturumlarda vurgu yaptı. EMC ViPR yazılım tabanlı depolama platformu depolama altyapısı yönetimi ve bu altyapıdaki verinin yönetiminde kolaylık sağlarken, EMC ViPR Controller geleneksel iş yükleri için kullanılan geleneksel depolama altyapılarını desteklerken, bir tarafta da yeni ViPR Object Data Services başlığında yeni nesil iş yüklerini yönetme fırsatı sağlıyor. Sanallaştırmanın kurumsal maliyetleri hızla aşağı çektiği üzerinde durulurken, bunun EMC için önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekildi. EMC veri koruma yedekleme konusunda ‘Data Protection Suite’i tanıttı. Bu yapı kullanıcılara esnek yedekleme ve arşivleme imkanı sunuyor, değişen tüketici beklentilerine bu şekilde uyum sağlıyor. EMC Documentum platformuna da yeni çözümler katıldı. Enerji, sağlık ve hayat bilimi alanlarında sektöre özel bilgi yönetimi konusunda önemli kolaylıklar sağlayan Documentum ile EMC, içerik yönetimini buluta hazırlıklı bir hale getiriyor. Documentum portföyündeki geliştirmelerle, yeni çözüm ve hizmetlerle verimlilik ve yönetilebilirlik daha da gelişiyor.

Depolamada odak nokta yazılım
EMC CEO’su Joe Tucci, 2013 yılı gelir hedeflerini 23,5 milyar dolar olarak gösterdi, ki bu da yıllık bazda yüzde 8’lik artış demek. Mobilite, büyük veri, sosyal medya ve bulutun her sektörde BT’nin iş yüklerini değiştirdiği üzerinde duran Tucci, “Güvenlikte RSA, depolamada EMC, sanallaştırmada VMware ve büyük veri odaklı çözümlerde Pivotal ile uçtan uca etkiniz” dedi. Gelirin yüzde 12’sinin Ar-Ge, yüzde 10’unun da teknolojik satın almalara ayrıldığı bilgisini veren Tucci, müşteriye değer katmak adına etkinlik, kontrol, tercih imkanı ve çeviklik sunabilmenin önemine işaret etti. Tucci, “Büyük veri iş hayatını tepeden tırnağa değiştiriyor. Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri sürekli büyüyor ve bunda mobilitenin payı büyük. Öyle ki, gelecek 10 yıl içinde 300 milyar cihaz internete bağlı olacak” dedi. Bu yıl 50 ülkeden 160 gazeteci ve 100’ün üzerinde analistle ilk kez bu kadar yoğun katılım sağlandığını belirten Tucci, açılış konuşmasının ardından medya brifinginde de soruları EMC Başkanı ve COO’su David Goulden ile birlikte yanıtladı.

EMEA’da bölgesel denge

EMC World 2013’te EMEA bölgesine yönelik düzenlenen toplantıda EMC EMEA Başkanı Adrian McDonald, EMEA COO’su Jason Capitel, EMEA Bölgesi Kanallar Başkan Yardımcısı Philippe Fosse bölge ve potansiyelini paylaştı. 2013 yılı BT harcamalarında büyüme tahmininin yüzde 3’e yaklaştığı üzerinde durulurken, BT harcama öncelikleri de büyük veri sorunlarını aşmaya yönelik çözümler, bulut bilişim ve güvenlik olarak sıralandı. EMEA’da 2011’den itibaren pazar payında artışa dikkat çeken EMC yetkilileri, operasyonel maliyetleri azaltmaya yönelik çözümler ve mobil uyumluluğun öne çıktığını belirterek, sektörel uzmanlıkların burada önem kazandığına dikkat çekti. İş ortakları ile ilişkilerin önemi, Partner Programı’nın sağladığı faydaya da vurgu yapıldı.
ETİKETLER : Sayı:921

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics