Bilişim Dünyası 17 HAZİRAN 2013 / 08:07

Donanım yığma devri bitti, şimdi analiz zamanı

İş ortakları ve müşterilerini IBM Edge2013’te biraraya getiren IBM’e göre, büyük veri ve bulut bilişimin yönünü değiştirdi. Donanımdan ziyade, kuruma ve ihtiyaca göre uygulamaları, analiz ekseninde hayata geçirmek şart.

Dünyanın dört bir yanından farklı sektörlerden temsilcileri ve BT uzmanlarını biraraya getiren IBM Edge2013, 10-14 Haziran tarihleri arasında Las Vegas’ta Mandalay Bay’de düzenlendi. ‘Cloud, Data, Results’ (bulut, veri, sonuçlar) sloganı ile düzenlenen etkinlikte, daha akıllı bilişim uygulamalarının sağladığı faydaları IBM müşterilerinin yaptığı sunumlarla paylaşma imkanı oldu. Depolama çözümleri ve büyük veri gibi başlıkların odağında veriyi doğru depolama ve bu verinin kurumsal ihtiyaçlar paralelinde yönetiminin önemine dikkat çekildi. Veri fenomenini büyük bir fırsat olarak tanımlayan sektör temsilcilerine göre, farklı modellerde BT yapılarını buna uyumlu hale getirmek, ölçeklenebilir yapılar oluşturmak işin asıl zor tarafı. Bulutun bir devrim olarak tanımlandığı toplantılarda, bunu takip eden yeniliklerin de geleceğine işaret edilirken, PureSystems’in bu yapıda önemine ve hızlı devreye alınabilmesinin sağladığı avantajlara vurgu yapıldı. 10 ayda 4 bin PureSystem satıldığı bilgisini veren IBM yetkilileri, bütünleşik yapıya yönelik ilginin devamını beklediklerini vurguladı. Çünkü ‘donanıma uygun donanım seçme’ dönemi geride kaldı ve asıl önemli olan bulutta, uygun yazılım yapıları ile yer almak, analitiğe önem vermek. İş ortaklarının sayısının da veri hacminde ve dolayısıyla kurumsal ihtiyaçların gelişimine paralel arttığına, kanal yatırımlarının geçen yılın 2 kat üstüne çıkartıldığına da işaret edildi. Bu arada 2014 yılı IBM Edge toplantısı 19-23 Mayıs’ta yine Las Vegas’ta düzenlenecek.

İşlemci buzdağının sadece görünen yüzü
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan IBM Küresel Pazarlar Genel Müdürü Stephen Leonard, veri dünyasının değiştiğine vurgu yaptı. Buna göre, akıllı sistemler sayesinde veriyi artık insanlar değil, cihazlar oluşturuyor, Leonard’ın tabiriyle büyük veri dünyayı dönüştürüyor. Bu değişim, müşteri beklentilerinin artmasını sağlıyor. Sürekli ayakta kalması gereken teknoloji ışığında da kuru kuruya inşa edilen veri merkezleri artık yeterli değil. Daha karışık analitik uygulamaların gerekliliğine işaret ederek, “Veri merkezi artık bir kurumda arka planda işleyen bir yapı olmaktan çıktı, kurumun vitrininde, tüm çalışanların erişimine açık” tanımını yapan Leonard’a göre, BT uzmanlarının başa çıkması gereken çok şey var ve tüm veri merkezleri ‘daha akıllı bilişim’ (smarter computing) tabanlı olmalı. Yani veri için tasarlanmalı ve çok veriyi analiz edip, hızla sonuçlar çıkartabilmeli. Leonard buna Flash depolama çözümlerini örnek gösterdi. Bir tarafta da, yazılımla tanımlı ortamlar öne çıkıyor ve Leonard bulut bilişimi bu yapının manifestosu olarak tanımlarken, tüm yapıların uyum içinde ölçülebilir biçimde ve güvenli işleyişinin önemine işaret etti. Leonard’ın dikkat çektiği üçüncü başlık ise açık ve işbirliği odaklı yapılar. Mobil ve sosyal ağlar gibi yeni yapılara uyumlu veri yapılarının önemine işaret eden Leonard, “Normal disk teknolojisi karşısında Flash, depolama alanında sektörün yönünü değiştirdi. Bu konuda yoğun Ar-Ge yapıyoruz. Dönüşümün temeli de bu” dedi. Bu tabloda tek bir standart yapı yerine, kurumsal öncelik ve ihtiyaçlara uygun bir mimariye hayat vermek ise esas.
IBM Depolama Sistemleri ve Ağ Genel Müdürü Ambuj Goyal da, gelinen noktada işlemcilerin artık birer emtiadan başka bir şey olmadığını, işin değerinin veri ve bunun analitiği ile ölçüldüğünü söyledi. Veriyi yönetmenin maliyeti büyük olsa da, her verinin kendine göre işlenmesi, bunun hızı gibi başlıklar yatırımın geri dönüşünün de hızlı olmasını sağlıyor. Flash yapıların sunduğu avantajlara dikkat çekerek, IBM iş ortakları ile sektörlere özel çözümler geliştirdiklerini söyleyen Goyal, analitik odaklı veri depolamada sanallaştırma yönetiminin ve açık standartların öne çıktığını vurguladı.

Veriyi akıllıca yöneten kazanır

Etkinlik kapsamında biraraya geldiğimiz IBM Kuzey Amerika Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Deon Newman, abisinin eşinin ailesini ziyaret eden annesinin İstanbul’da olduğunu, böylece protesto olaylarını yakından takip ettiklerini belirterek söze başladı. ‘Smarter Computing’ yapısını anlatan Newman, ‘akıllı bilişim’ devrinin geride kaldığını, artık daha akıllıcı bütünleştirme, maliyet avantajı, konsolidasyon, açık sistemler gibi başlıkların öne çıkması ile daha akıllı olmanın gerekliliğine dikkat çekti. Bunun varolan BT yapısını dönüştürerek, karmaşayı azalttığını belirten Newman, bunu IBM’in ‘Smarter Planet’ (akıllı gezegen) felsefesinin de bir uzantısı olarak tanımladı. Müşterinin ihtiyacı olan mimariyi, birçok başlıkta tasarruf imkanı ile sunmak ve esneklik sağlamak bu yapının temeli. Artan veri ve farklı platformlarda bunlara erişim ihtiyacı, analitik destek beklentisi söz konusu olunca, buna uygun çözümleri sunmaya odaklandıklarını belirten Newman, pazarlama başlığında da işi yine müşteriye bıraktıklarını şu sözlerle anlattı:
“Bu etkinlikte bu sistemleri kullanan şirketler tarafından 75 başarı hikayesi paylaşıldı ve şirketler depolama, PureSystems ailesi, analitik çözümler gibi başlıklarda neler elde ettiklerini anlattılar. Bu yapıyı anlatmanın en iyi yolunun bu olduğuna inanıyoruz ve en güçlü pazarlama da bu. Geçen yılki etkinlikte 2 bin kişi vardı, ama bu yıl 5 bine yaklaştı ve bu strateji ile öğrenmek isteyen müşterilerin ilgisi, gelecek yılki sayının daha yüksek olmasını sağlayacak.”
Newman’a göre artık depolama tek başına yeterli değil. Sistemlerin veriyi okuyabilmesi, anlayabilmesi, analiz edebilmesi ve gerekli bağlantıları kurabilmesi gerek. Newman, kamu ve KOBİ’lerin ilgisini, Flash yapısında şöyle anlattı:
“Veri merkezini büyütmek artık yetmiyor. Flash sistemler bu yüzden etkili. Çünkü enerji tüketimini, yazılım lisans maliyetini azaltıyor ve büyük verinin büyümesine uyumlu bir hız sunuyor. Disklerde bir bozulma halinde veri yitirme riski geride kalıyor. Verinin işlenme hızını da artırıyor. Bu kurumsal BT’de büyük bir dönüşüm ve ölçülebilir faydalar sunuyor. Sağlık sektörü öncülüğünde kamu, bu yönüyle birçok ülkede PureSystems yapısı ile ilgili. KOBİ’ler içinse bu yapı, teknik maliyet azalmasının yanında rekabet avantajı ve iş yapma hızının gelişimi demek. PureSystems ile önceliğimiz KOBİ’ler. Çünkü birçoğunun geniş bir BT ekibi yok ve bu yapı onlara çok yönlü fayda sağlıyor. PureSystems sonuçta özel ve genel bulut kullananlara olduğu kadar, kendi veri merkezine sahip olan kurumlara da fayda sağlıyor. Çünkü farklı sistemleri destekleyen bir yapı var. “
ETİKETLER : Sayı:926

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics