Bilişim Dünyası 24 EYLÜL 2016 / 16:56

e-Devlet ve siber güvenlik birbirinin ayrılmaz parçaları

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı ile Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla 9 Eylül tarihinde Ankara’da düzenlendi.
Sektörün tüm oyuncularının yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, Bakan Arslan’ın yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin, UDHB Haberleşme Genel Müdürü Mustafa Koç ve BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan da katıldı. Türkiye'de ilk defa ve milli kaynaklarla hazırlanan 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı'nın 18 ayda tamamlandığına dikkat çeken Arslan, çalışmalar sonucunda ‘ETKİN e-Devlet ile toplumun yaşam kalitesini artırmak’ vizyonu ortaya konularak, 4 stratejik amaç, 13 hedef ve 43 eylemden oluşan strateji ve eylem planının ortaya çıktığını ifade etti. Arslan, "Belirlenen amaç, hedef ve eylemler doğrultusunda; Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön verme, sosyal, ekonomik, çevreci gelişimine ivme kazandırma, Türkiye’nin 2023 ulusal hedefleri doğrultusunda gerekli kabiliyetleri oluşturma ve ülke refahı için kaldıraç etkisi yaratma sağlanacak. Hazırlanan strateji ve eylem planı ile 2019 sonunda dijital dönüşümde önemli bir aşamaya gelinmesi amaçlanmakta" dedi. Bakan Arslan, e-Devlet Kapısı kullanıcı sayısının 30 milyona ulaştığını, hizmet veren kurum ve kuruluş sayısının 263, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmet sayısının bin 572, mobil hizmet sayısının 421, belediye hizmet sayısının bin 27 olduğunu açıkladı. Arslan, e-Devlet ile temel hedeflerinden birinin hizmetleri, bütünleşik hale getirerek kırtasiyeciliğin ve özellikle kamu hizmetlerindeki bürokratik engellerin ortadan kaldırılması olduğunu ifade etti.
 
15 Temmuz’dan itibaren kamu kurumlarımıza yapılan siber saldırılar 2,5 kat arttı
Bakan Ahmet Arslan, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nın amacının, siber güvenliğin, ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışının tüm kesimlerde yerleşmesini sağlamak olduğunun altını çizdi. Arslan, büyüyen ve gelişen sektör çerçevesinde amaçlarının kamu kurum ve kuruluşlarının eşgüdüm içinde üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektörle ortak hareket etmeleri olduğunu kaydetti. Sanal ortamda kötü niyetli kullanımlar sonucunda siber güvenlik konusunun sadece bireylerin değil, kurumların, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların en önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğini söyleyen Arslan, “Daha önceleri bireysel olarak yapılan saldırıların yerini günümüzde örgütlü saldırılar aldı ve her geçen gün sayıları artmakta. 15 Temmuz darbe girişiminden itibaren kamu kurumlarımıza yapılan siber saldırılar 2,5 kat arttı. Şu anda bir yılda ortalama 90 milyon siber saldırı teşebbüsü yaşanmakta. Giderek artan siber saldırıların ekonomiye verdiği zarar çok yüksek. ‘Forbes Business'ın araştırmasına göre, bu saldırıların ülkelere yıllık maliyeti toplamda 400 milyar dolar. 2019 sonrasında ise bu maliyetin 2 trilyon dolara erişmesi beklenmekte. Siber güvenlik konusuna daha çok önem vermemiz, farkındalığı artırmak gerektiği bilincindeyiz. Çalışmalarımızı bu yönde yürütüyoruz. e-Devlet ve siber güvenlik birbirinin ayrılmaz parçaları. Kurumlar arasındaki uyum çok önemli” şeklinde konuştu.
 
Özel sektör çözümlerinin tüm dünyaya yayılması hedefleniyor 
TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin TÜBİTAK'taki dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için gayret sarf ettiklerinin altını çizip "Hazırlanan 43 eylem maddesinden sadece birisinde TÜBİTAK doğrudan görev alıyor. Ana hedefimiz açık kaynak kodları yaygınlaştırmak. Ülkemizde filizlenecek özel sektör çözümlerini tüm dünyaya yaymak istiyoruz” dedi. UDHB Haberleşme Genel Müdürü Mustafa Koç da konuşmasında, “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nda farkındalık oluşturmaktan çok kurumlarda altyapı kurulması hedeflendi. Amaç; siber güvenliğin ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunun anlaşılması” açıklamasını yaptı.
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics