Bilişim Dünyası 04 EKİM 2015 / 22:23

E-dönüşüm zinciri halka halka büyüyor

2014 yılı cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan ve internet üzerinden satış yapan mükelleflere, yani e-ticaret sitelerine zorunlu olacak e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş için geri sayım sürüyor. Denetim, tasarruf, işlem hızı kadar, bilgi akışında da hızı beraberinde getiren e-Arşiv Fatura, Maliye Bakanlığı’nın önemli tasarruf edilmesini öngördüğü bir uygulama. 2016 Ocak’ından itibaren hayata geçecek uygulamanın, özellikle internet üzerinden satış yapan şirketlerin iş yapış şekillerini tepeden tırnağa değiştireceği üzerinde duruluyor.

433 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Fatura uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda korunması, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulama bütünü. Bu uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin ise öncelikle e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerek. Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve koruma izni alan, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan, 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı da 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar e-Arşiv Fatura Uygulaması’na geçmek zorunda.

İsterseniz siz, isterseniz entegratör işbaşında

Bu uygulamadan yararlanmanın iki yöntemi var. Birincisi; bilgi işlem sisteminin entegrasyonu. Bu kapsamda kendine ait BT sistemini 7/24 işleten, altyapı ve yazılım eksiği olmayan mükellefler, e-Arşiv Fatura uygulamasını kendi BT sistemleri üzerinden kullanabiliyor. Yani entegrasyonu sağlayan mükellefler, uygulamayı bilfiil kendi BT sistemleri aracılığı ile kullanabiliyor. İkincisi ise özel entegrasyon yöntemi ve bu kapsamda GİB’den özel entegrasyon izni alan mükelleflerin sistemleri aracılığıyla e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olunuyor.

Yararlanmada olduğu gibi, başvuruda da iki yöntem söz konusu. Özel entegrasyon yöntemi ile başvuru kapsamında, özel entegratör aracılığıyla bu uygulamayı kullanmak isteyen mükellefler, GİB’den konuyla ilgili izin almış özel entegratörlere başvuru yapabiliyor. İkinci başvuru yöntemi ise e-Arşiv uygulamasını bilgi işlem sistemini entegre ederek kullanmayı içeriyor. Uygulamayı kendi BT sistemlerinden kullanmak isteyen mükellefler, e-Arşiv Başvuru Kılavuzu’nda belirtilen belgeler ile birlikte GİB’e posta yoluyla başvurabiliyor. 

Birçok başlıkta tasarruf

e-Arşiv Fatura hizmeti; kamunun e-Dönüşüm adımlarında önemli bir noktayı oluşturduğu gibi, hem mükelleflerin hem bireylerin hayatına kolaylık getirecek bir uygulama dizisinin de parçası. Mükellef açısından bakıldığında; fatura oluşturmadan saklamaya, hatta gerektiği zaman bulma konusunda zaman başta olmak üzere birçok başlıkta kaynak tasarrufu söz konusu. Ayrıca fiziki arşivleme, kağıt masrafı gibi problemler de bertaraf ediliyor. e-Fatura ve e-Defter ile birlikte e-Arşiv Fatura uygulaması; denetim, tasarruf, işlem hızı, verimlilik ve seri bilgi akışını beraberinde getirecek.

Uygulama; özellikle internet üzerinden satış yapan şirketlerin iş yapış şekillerini değiştirecek. 2014 yılı cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan e-ticaret siteleri, 1 Ocak 2016 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek, yani e-Fatura, e-Arşiv Fatura başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamak zorundalar. Böylece faturaları 10 yıl boyunca fiziki ortamda saklamak zorunda olan işletmeler, 433 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tüm faturalarını elektronik ortamda muhafaza edebilecek. Sonuçta kâğıt fatura basımı, postalanması ve arşivlenmesi gibi gider kalemleri de adım adım tarih olacak, milyonlarca kâğıt faturanın elektronik ortamda saklanması ile fiziki arşiv yükü, dosyalama derdi ortadan kalkacak. Devre dışı kalan fatura gönderim maliyetleri de cabası…

Tüketici açısından bakıldığında ise alışveriş faturası cep telefonlarına veya e-posta adreslerine gönderilen tüketici, bu faturaları, yasal olarak geçerli bir belge olarak saklayabilecek. Ayrıca kredi kartı satış bilgileri, e-Arşiv faturası ile eşleştirilebilecek. e-Arşiv Fatura mükellefleri; TC Kimlik Numarası sahibi tüm bireylere Kayıtlı e-Posta (KEP) ya da Standart e-Posta (SEP) üzerinden imzalı ve irsaliye yerine geçen bir belge olarak e-Arşiv Faturası gönderilebilecek.

Kağıt yığınlarıyla vedalaşma vakti geldi

Teknolojik gelişmeleri e-Dönüşüm başlığında her ölçekti şirkete sunma misyonu ile hareket eden kamu kanadı, bu başlıkta attığı adımlarla tüm paydaşlar için birçok başlıkta faydanın hayata geçmesini sağlıyor. Yasal düzenlemelerle desteklenen, her biri zincirin bir halkasını oluşturan bu adımlar e-Fatura ile birlikte e-Defter, e-Arşiv Fatura, KEP, e-Tebligat, e-Mutabakat, e-İmza, e-Saklama gibi başlıkları içeriyor. e-Dönüşüm’ün her ölçekte şirket için belli zorunluluklar içermesi, belirttiğimiz başlıklarda BT desteği kadar danışmanlık desteğini de önemli hale getiriyor. Bu danışmanlık desteği, güçlü yatırımların en makul maliyetlerle karşılanabilmesinin de anahtarı. Ama bu kadar da değil… Örneğin 1 Ocak 2016 itibariyle 50 bin mükellefin e-Fatura ve e-Defter uygulamalarından yararlanmaya başlamasıyla hem binlerce ağaç kurtulacak hem de 100 milyon TL’den fazla kaynak tasarrufu sağlanacak. 2016-2017 yıllarında e-Fatura ve e-Defter uygulamasına kayıtlı kullanıcı sayısının 100 binlere ulaşması beklenirken, bu da tasarruf tahminlerini artırıyor. Yeni düzenlemeler, hukuki altyapılar ve teknolojik gelişmeler e-Dönüşüm’ün temeli. Bu dönüşümün her bir başlığının taraflar için sağladığı net faydalar, kamu, özel sektör ve bireylerin ortak paydalarda buluşması dönüşüm hızını da pekiştiriyor. Bu başlıkta küresel gelişime bakıldığında, Türkiye’de de tüm taraflarca atılması gereken adımlar, her ölçekte işletmenin bu yenilikleri reddetmek yerine benimsemesinin önem kazandığı bir gerçek. Ama bulmacanın tüm çözümleri bir araya geldiğinde elde edilen faydalar görüldükçe, bu dönüşümü benimseme hızı da kuşkusuz artacak. Yani hukuk ve BT başlığındaki gelişime, iş alışkanlıkları da ayak uyduracak.

GİB'den izin alan özel entegratörler         

İdea Teknoloji                                               www.ideateknoloji.com.tr

Uyumsoft                                           www.uyumsoft.com.tr

İnnova                                                www.innova.com.tr

eFinans                                               www.efinans.com.tr

Mebitech Bilişim                                www.mebitech.com

D.T.P. Bilgi İşlem (Digital Planet)    www.digitalplanet.com.tr

LOGO Elektronik Ticaret Hizmetleri            www.diyalogo.com.tr

ISIS Bilişim Teknolojileri                  www.isis-bt.com

İzibiz Bilişim                                      www.izibiz.com.tr

SNI Bilgisayar                                   www.sniconsulting.net

FIT Solutions                                     www.fitsolutions.com.tr

BİMSA                                              www.bimsa.com.tr

ING Bank                                          www.ingbank.com.tr

Türk Telekom                                     www.turktelekom.com.tr

Mikro Yazılımevi                               www.mikro.com.tr

Veriban                                              www.veriban.com.tr

IBM                                                   www.ibm.com/tr/tr/

TEB                                                   www.teb.com.tr

Akbank                                              www.akbank.com

TÜRKKEP                                        www.turkkep.com.tr

Intecon                                               www.intecon.com.tr

Solon Bilgisayar                                 www.solon.com.tr

Intertech                                            www.intertech.com.tr

NetBT Danışmanlık                           www.net-bt.com.tr

Detay Danışmanlık                            www.detaysoft.com

Doğuş Teknoloji                                www.d-teknoloji.com.tr

Protel                                                 www.protel.com.tr

KoçSistem                                         www.kocsistem.com.tr

Medyasoft                                         www.ePlatform.com.tr

VBT - Vizyon Bilgi Teknolojileri      www.vbt.com.tr

Crs Soft Yazılım Hizmetleri             www.crssoft.com
ETİKETLER : 1040

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics