Bilişim Dünyası 26 ARALIK 2010 / 18:00

E-imza en çok Marmara Bölgesi’nde kullanılıyor

E-GÜVEN 2010 yılının e-imza açısından değerlendirmesini yaptı. 2010 yılı verilerine göre elektronik imza en çok İstanbul, İzmit ve Bursa illerinde kullanıyor. Marmara bölgesini İç Anadolu ve Ege bölgesi izliyor. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri en az e-imza kullanan bölgeler olarak dikkat çekiyor. E-imza kullanımının sanayi ve üretimin yoğun olduğu bölgelerde daha fazla olması e-imzanın vatandaşlardan çok şirketler tarafından kullanıldığını gösteriyor. Türkiye’de 2005’te başlanan e-imza uygulaması, 2007’de gerek devlet alanında gerekse özel sektörde ilk uygulamanın gerçekleştirilmesiyle hayatımıza daha fazla girmişti. Ancak 2010 yılı sonu verilerine göre e-imzayı daha çok şirketler kullanırken, vatandaşlar arasında e-devlet uygulamaları henüz yaygın değil. E-Güven’in 2010 yılında vermiş olduğu imzaların yüzde 60’ını 25–40 yaş arasındaki vatandaşlara verdiği e-imzalar oluşturuyor. 18–25 yaş arası vatandaşlardan e-imza sahibi olmak için E-Güven’e başvuranların oranı ise yüzde 5’i geçmiyor. Vatandaşlık hizmetlerinden yararlanan gençlerden oluşan 18-25 yaş grubunda e-imza kullanımının azlığı, e-imzanın henüz kamusal uygulamalarda yaygınlaşmadığını ve daha çok özel sektörde şirketler tarafından tercih edildiğini gösteriyor.
E-Güven Genel Müdürü Can Orhun 2010 yılını şöyle değerlendirdi: “Sektörün geneline bakarsak 2010’un elektronik imza açısından daha önceki yıllarda uygulanan projelerin devamı gibi olduğunu görüyoruz. Adalet Bakanlığı UYAP uygulaması, Çevre Bakanlığı’na ait uygulamalar, gümrük uygulamaları devam etmesi sayesinde yine kamu tarafındaki kullanım arttı diye düşünebiliriz. Ancak bu artış yeni e-devlet uygulamalarının hayata geçmemesi nedeniyle de oldukça sınırlı kaldı. Özel sektör elektronik imzanın maliyet açısından getirdiği avantajları ve kullanımdaki optimizasyonları gördü. Bu da kullanımı artırdı.”
ETİKETLER : Sayı:801