Bilişim Dünyası 13 ŞUBAT 2016 / 15:10

e-Mutabakat ile tasarruf imkanı sağlanıyor

e-Dönüşüm hizmetleri sunan FIT Solutions, hizmet portföyüne e-Mutabakat’ı ekledi. e-Mutabakat ile işgücünde yüzde 70, maliyetlerde ise yüzde 40'a varan tasarruf sağlanabiliyor. e-Mutabakat; şirketler arası cari hesap ve BABS mutabakat yazışmalarının telefon, faks ya da posta yerine elektronik ortamda yapılmasını içeriyor. e-Mutabakat ile her şirket kendi cari verilerini sisteme yükleyebiliyor ve karşı tarafın gönderdiği verilerle kolayca karşılaştırma yaparak mutabakat işlemlerini kısa sürede gerçekleştirebiliyor. FIT Solutions, verdiği KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) hizmeti ile bunun yasal zeminini de müşteriye hazır sunuyor.
 
FIT Solutions’ın e-Mutabakat çözümü hem SAP hem de SAP olmayan sistemlerde, istenirse bulut üzerinde veya kurumun kendi veri merkezinde çalışabiliyor. KEP üzerinden mutabakat gönderimi sağlayarak yasal zemin oluşturan hizmet, e-Faks gönderimi ve kısa mesaj hatırlatma işlevlerini içeriyor. e-Mutabakat üzerinden cari kalem bazında anında karşılaştırma ve farklılık tespiti yapılabildiği için zaman tasarrufu da öne çıkıyor.