Bilişim Dünyası 13 HAZİRAN 2016 / 11:13

E-Ticaret hacmi yüzde 31 artışla 25 milyar TL’ye yaklaştı

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) “Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü -2015” raporunu açıkladı. Bu yıl üçüncüsü hazırlanan rapor, e-Ticaret sektörünün yıllık yüzde 31’lik  bir artışla 24,7 milyar TL büyüklüğe ulaştığını gösteriyor.
Türkiye’de e-ticaret pazarını tanımlayan ve uluslararası standartlara göre ölçümleyerek kategorize eden “Türkiye e-Ticaret 2015 Pazar Büyüklüğü” raporu açıklandı. Rapora göre Türkiye’de e-ticaret sektörü 2015 yılında yüzde 31 oranında artış göstererek 24,7 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı. E-Ticaretin toplam perakende içindeki payı (Toplam Perakende pazarında online işlemlerin oranı) Türkiye’de yüzde 2.0 olarak açıklandı. Gelişmiş ülkeler ortamalası yüzde 7.1 olarak açıklanırken, gelişmekte olan ülkeler ortalaması ise yüzde 5.1 olarak belirtildi.
Türkiye e-Ticaret 2015 Pazar Büyüklüğü” raporunun kamuoyu ile paylaşılması amacıyla düzenlenen basın toplantısına TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca,  TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş,  Bankalar Arası Kart Merkezi –BKM CEO’su Soner Canko, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Orhun ve Deloitte Türkiye Ortağı Tolga Yaveroğlu konuşmacı olarak katıldı.
Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü -2015” raporu TÜBİSAD tarafından, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) proje ortaklığı, Deloitte Türkiye proje yönetimi ve ComScore proje veri ortaklığı ile hazırlandı.
TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı  Kübra Erman Karaca, e-ticaretin, ekonomide kayıt dışılığın azaltılmasının yanı sıra, yaratacağı yeni iş kolları ve uzmanlıklar sayesinde de çok sayıda sektöre dinamizm kazandıracağını belirterek şunları söyledi:
“E-Ticaret aynı zamanda yeni istihdam alanları yaratacak bir alt sektör. E-Ticaretin hem yurt içi hem de ihracat açısından potansiyeli göz önüne alındığında, bu sektörün geliştirilmesi öncelikli hedeflerden biri olarak ele alınmalıdır. E-Ticaretin farklı sektörlere olan etkisi, dezavantajlı kesimlere sağlayacağı fayda, işgücü ve istihdama katkısı, ticaretin genel işleyişine etkisi, toplam ticareti artırması gibi faydaları nedeniyle hem dokuzuncu kalkınma planında, hem de bilgi toplumu stratejisi içinde bu konuya kapsamlı olarak yer verilmiştir. Türkiye’nin iç pazarının büyüklüğü ve genç nüfusunun yüksekliği, artan kişi başına tüketim harcamaları, Türkiye’yi elektronik ticaret konusunda yatırım yapılacak ülkeler arasına sokuyor.  Bu yatırımların sürdürülebilir olmasının ve artan oranda devam etmesinin en önemli önkoşulunun,  öngörülebilir ve açık bir regülasyon ortamı oluşturmaktan geçtiği de  bir gerçek. E-Ticaretin gelişimi için  özellikle sağlıklı bir hukuki zemine ihtiyaç var.”
TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi, Yeni Medya ve e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş ise Türkiye e-ticaret pazarında hızlı büyümeye karşın, e-ticaretin toplam perakende pazarına oranının sadece yüzde 2 olduğunu vurgulayarak bu alanda gelişme potansiyelinin çok yüksek olduğunu  söyledi.
 
Türkiye’de E-Ticaret Pazarı ve Büyüme Oranları
Toplam Pazar: 24,7 milyar TL - % 31
Tatil-Seyahat: 8,9  milyar - %31
Sadece Online Perakende: 8,5 milyar TL - %32
Çok Kanallı Perakende: 4,8 milyar TL  - %33
Online Pazaryeri : 3,8 milyar TL - %40
Online Bahis : 2,5 milyar TL - %22
Online- Çok Kategorili: 2,2 milyar TL - % 28
Online – Özel Alışveriş: 1,8 milyar TL - %27
Online – Dikey: 0,7 Milyar TL - %17
Çok Kanallı – Elektronik: 1,8 milyar TL - %35
Çok Kanallı – Giyim & Ayakkabı: 0,8 milyar TL - %25
Çok Kanallı – Ev & Dekorasyon: 0,5 milyar TL - % 34
Çok Kanallı – Eğlence & Kültür: 0,3 milyar TL - %27
Çok Kanallı – Diğer: 1,3 milyar TL  - %36
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics