Bilişim Dünyası 08 HAZİRAN 2015 / 07:07

e-Ticarette başarı lojistikte

Teknoloji kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak e-ticaret hacimleri de her geçen gün artıyor. Doğrudan e-ticaret yapmanın yanı sıra geleneksel ticaret şirketleri de ayrı bir kanal olarak e-ticaret yapıyorlar. Tabii e-ticaret dendiğinde en önemli konuyu tedarik ve lojistik süreçleri oluşturuyor. Bu alanlara yönelik çözümler geliştiren LA Software Group’un Genel Müdürü Erhan Musaoğlu, sorularımızı yanıtladı:

Türkiye’de e-ticaret ve perakende sektörünün gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de genç nüfus artışı ve internet altyapısının güçlenmesi ile internet kullanımı çok hızlı bir artış sergiliyor. Genç nüfus yaş aldıkça ve gelir seviyeleri de buna orantılı olarak artacağı için önümüzdeki yıllarda e-ticaret alışverişinin daha da artacağı beklenmektedir. Bütün bunlar gözönüne alındığında Türkiye e-ticaret pazarının çok hızlı büyüyeceğini ve geleneksel perakendeden daha fazla pay alacağı kesin gibi. Tabii bununla birlikte geleneksel perakendeciler de e-ticaret kanalının farkına vardılar ve bu konuda büyük yatırımlar yapmaya başladılar. Hatta dünyada da hızlı bir şekilde yer almış olan omni-channel model ile birlikte mevcut iş yapma şekillerini değiştiriyorlar ve sadece e-ticareti değil sahip oldukları tüm kanalları yüksek standartlarda müşteriyi odak noktasına koyarak çok daha üstün bir yaklaşıma giriyorlar. Bu açıdan e-ticaretin yükselmesiyle geleneksel perakendenin de önüne çok ufuklar açılmış durumda olduğu söylenebilir.

e-Ticaret lojistiğinin ve tedarik süreçlerinin önemi konusunda bilgi verebilir misiniz?

Günümüzde Türkiye’de her hafta onlarca e-ticaret sitesi açılıyor. Aslında tüm siteler hayatlarına büyük umutlar ile başlıyorlar. e-Ticaret şirketlerinde malın satın alma bedeli hariç 2 büyük maliyet kalemi var. Pazarlama ve lojistik. Pazarlama vazgeçilmez ve e-ticaret yatırımının pazarda pay sahibi olmasındaki en önemli bileşen. Ancak pazarda pay sahibi olduktan sonra bu payı korumak için gerekli en önemli bileşen ise lojistik. Günümüzün rekabet ortamında ürünü doğru zamanda doğru yerde alıcı ile buluşturamazsanız sosyal medayının da etkin gücü sayesinde çok kısa zamanda pazar payınız ve repütasyonunuz gerilemeye başlar.

e-Ticaret lojistiğini depolama ve dağıtım olarak iki temel bileşene ayırabiliriz. e-Ticaret depoları eski klasik depolardan hem yapısal olarak hem de operasyonel olarak çok farklıdır. Geleneksel yaklaşımlarla e-ticaret depolarında operasyon yürütmek nerdeyse imkansızdır. Dağıtım operasyonu için ise pazarda iki çözüme gidilmektedir; kargo ve eve teslimat. Günümüzde ve özellikle ülkemizde en yaygın kullanılan yöntem kargo şirketleriyle çalışmaktır. Dünya geneline bakıldığında şirketlerin kendi eve teslimat operasyonunu gerçekleştirmeleri yükselen bir eğilim. Dünyada birçok ülkede aynı gün teslimatın veya randevulu teslimatın yapılmaya başladığı noktada artık ülkemiz tüketicileri de aynı gün teslimatı ve randevulu teslimatı değer katan bir yaklaşım olarak görmektedir.

e-Ticaret şirketlerinin geleneksel mağazacılık şirketleri ile kıyaslandığında en önemli dezavantajı geleneksel mağazacılıkta tüketicinin ürünü gördüğü anda sahip olabilmesidir. Ürün ile alıcı arasında mesafe yoktur. e-Ticaret şirketleri önümüzdeki günlerde alıcı ile ürün arasındaki mesafeyi enaza indirmek için çabalamak durumunda kalacaklardır. Bunu yapabilmenin en iyi yolu da hızlı bir sipariş toplama operasyonu ve aynı gün veya ertesi gün eve teslimattır.

Bu yaklaşımlar çerçevesinde siz nasıl bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz?

LA Software Group olarak biz özellikle son beş yıldır küresel projelerimiz ve deneyimlerimiz ışığında e-ticarette tedarik zinciri ve lojistik gereksinimleri ile ilgili Ar-Ge çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. e-Ticaret lojistiğini sadece teknolojik veya sistemsel açıdan değil iş yapma şekli ve süreçsel olarak da nasıl daha iyi yapılacağının yollarını ortaya çıkardık. e-Ticaret lojistiğine hem danışmanlık hem de sistemsel olarak çözümler getiriyoruz. e-Ticaretin hem depo yönetimi ve sipariş hazırlama hem de dağıtım tarafında tüm çözümleri sağlayabiliyoruz. Ülkemizde özellikle yoğun olarak kullanılan kargo yöntemi sözkonusu olduğunda tüm kargo şirketleriyle entegrasyonlarımız başarılı bir şekilde çalışıyor ve bu işin ayrılmaz bir parçasıdır. Diğer taraftan Türkiye’deki e-ticaret şirketlerinin biraz yavaş da olsa eve teslimat operasyonlarına giriş yaptığını gördükçe rota optimizasyonu alanındaki tüm bilgi birikimi ve tecrübemizi de eve teslimat planlaması için kullanıyoruz. Diğer taraftan geleneksel perakendenin ilgi alanına giren omni-channel modelin lojistik açıdan gerçeklenmesini sağlayacak tüm lojistik altyapıyı da şu anda sağlayabiliyoruz. Perakende şirketlerinin son almakta olduğu viraj omni-channel modele uyum sağlamayı içeriyor. Biz de bu konuya yatırım yapmaya, bilgi ve tecrübemizi geliştirmeye sürekli devam ediyoruz.

Bu konuda elde ettiğiniz bilgi ve tecrübeleri yurtdışına taşımaya yönelik ne tür çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?

Yurtiçinde olduğu kadar yurt dışında da hem çözüm ortaklarımız hem de doğrudan kendi ekiplerimizle e-ticaret projeleri gerçekleştiriyoruz. Bizi mutlu eden nokta yurtdışı pazarlarda bu konuda uzmanlaşmış dünya devi yazılım şirketleri ile rekabet edebiliyoruz. Bu da bizim iyi knowhow geliştirdiğimizi, iyi teknoloji ürettiğimizi gösteriyor. Şu anda, Dubai merkezli Ortadoğu bölgesi, Güney Afrika ve Kanada’da çözüm ortaklarıyla başarılı projeler gerçekleştiriyoruz. Belçika merkez olmak üzere Avrupa pazarına da yeni bir iş ortağımızla birlikte girmiş bulunuyoruz.

 
ETİKETLER : 1025

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics