Bilişim Dünyası 09 ARALIK 2017 / 17:01

Eğitim ve vizyon sahibi olmak şart!

Küresel dijitalleşme trendinin ve Endüstri 4.0 dönüşümünün yarattığı gelişmelerden kopmamak, hatta birçok noktada öncü olabilmek için güçlü stratejiler oluşturulması da şart.
 
Sadece teknoloji yatırımları için danışmanlık hizmetleri sunan Aventio, son olarak iyziconun yatırım aldığı işlemi gerçekleştirdi. Öncesinde gerçekleştirdiği işlemlerden bazıları ise hepsiburada.com’un bir bölümünün Abraaj Group’a satış işlemi, arabam.com ve mackolik.com işlemleri oldu. Aventio MB Kurucu Ortağı Ömer Ünsal, Türkiye’deki teknoloji yatırımları, işlemleri, yabancıların ilgisini değerlendirirken, Türkiye’nin potansiyeli konusunda da sorularımızı yanıtladı:
 
Türkiye'de teknoloji sektörünü, bu sektöre gerek yerli gerekse yabancı yatırımcı ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de teknoloji sektörünün hızla büyüdüğünü söyleyebilirim. Bizim Türkiye’de çok inandığımız ve büyük bir pazar olduğunu düşündüğümüz bir sektör. Bu büyümenin özellikle Ar-Ge’ye ve bilgisayar mühendisliği eğitimine dayandırıldığını, bunun da sürdürülebilir büyüme eğilimi anlamına geldiğini düşünüyorum. Ürün geliştirilmesi, Ar-Ge mühendisliği, inovasyon gibi konuların üzerinde daha çok durulmalı. Ancak yeniden belirtmek isterim matematik, fizik yani mühendislik eğitim altyapısı teknolojik gelişim için olmazsa olmazımız. Son yıllarda irili ufaklı en fazla yatırım çeken sektörlerden biri de teknoloji. Hitap ettiği geniş alanla teknoloji sektörü kendini sürekli yenileyerek geliştirme fırsatı buluyor. Çok yönlülüğü sayesinde kendisine yapılan yatırımları hızla karlılığa çevirmeyi başarıyor ve böylece hem yerli hem yabancı yatırımcılar için oldukça cazip bir sektör. Türkiye’de genç kullanıcı sayısının çokluğu da üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu.
 
Bu alanda yılı nasıl görüyorsunuz?
2017 yılını teknoloji ve internet yatırımları açısından hareketli bir yıl olarak görüyorum. Teknoloji sektörü açısından oldukça verimli bir yıl yaşıyoruz. Bir önceki yıla oranla ciddi bir büyüme söz konusu. Teknoloji sektörünü geliştirmek önümüzdeki yıllarda daha önemli bir hale gelecek. Türkiye’nin bu alanda teknoloji geliştiren ve üretim yapan bir ülke olması için çaba sarf edildiğini görüyorum.
 
Teknoloji sektörüne yatırımcı ilgisi adına gerek 2018 yılı gerekse orta vadeli beklentileriniz neler?
Türkiye; enerjisini teknolojik gelişim ve oluşumlar, nanoteknoloji, inovasyon ve yenilikçilik üzerinde yoğunlaştırmalı. Ar-Ge ile başlayan süreçte, teknoloji gelişiyor, bu kalite ve verimlilik artışı olarak artan üretime yansıyor. Bu alanda yapılacak yatırımlar, 2018’de ve önümüzdeki yıllarda yabancı yatırımcı ilgisi olarak geri dönecektir. Önümüzdeki süreçte dünyada devam eden dijitalleşme trendinin, Endüstri 4.0 devriminin getirdiği gelişmelerden kopmamak, hatta öncüsü olmak üzere özellikle inovasyon ve teknoloji odaklı stratejilerin oluşturulması gerek.
 
Türkiye'de teknoloji sektörünün artı ve eksileri, potansiyel ve fırsat noktaları neler?
Türkiye, Facebook kullanıcıları arasında dünyadaki en büyük kullanıcı pazarlarından bir tanesi. Türk kullanıcılar teknolojiye uyumda sıkıntı yaşamıyorlar, hatta çevre pazarlara göre hızlı benimsiyorlar diyebiliriz. Genç ve tüketime dayalı nüfusun fazla olması, girişimci bir toplum olmamız, teknoloji sektörüne yapılan yatırımların hız kesmeden devam etmesi ve yabancı yatırımcı ilgisi ülkemizdeki teknoloji sektörü adına önemli avantajlar arasında. Teknolojinin sürekli bir gelişim içinde olduğunun bilincinde olarak daha fazla çalışmalı ve potansiyelimizi doğru kullanmalıyız. Ayrıca Türkiye’de girişimcilerin radarlarını açarak, yakın çevredeki pazarları takip etmelerini öneriyorum. Çevre ülkelerde cazip pazarlar var, girişimcilerin buralara da girmeyi düşünmesi ve göze alması gerekiyor. Coğrafi olarak avantajlı bir konumdayız ve bunun bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Fırsat noktalarına değinecek olursak, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde tüketiciye odaklanan teknoloji yatırımlarında halen çok ciddi fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Tüketiciye, büyütülebilir içsel pazarlara dokunan teknoloji şirketlerinin önünün son derece açık olduğu düşüncesindeyim.
 
Teknoloji sektörünün gerek daha da gelişmesi gerekse yatırımcı ilgisini daha fazla çekebilmesi için neler gerek? Kamu, özel sektör gibi hangi taraflara ne gibi görevler düşüyor?
Önümüzdeki dönemde sıklıkla gündeme gelecek dijital dönüşüm, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti gibi konular, katma değerli ürünlerde ve mobil ürünlerde etkin olacak. Teknoloji sektörünün ciddi manada stratejik sektör olarak ele alınması, tüm paydaşların bu hedef doğrultusunda stratejik adımları atmasını sağlayacak kaynakların yaratılması, yerli bilişim markalarının geliştirilmesi için titizlikle çalışılması büyük önem taşıyor. Devlete, özel sektöre, STK’lara ve üniversitelere çok fazla görev düşüyor. Bu da ortak hareket etmesi gereken tüm tarafların üst düzey katılımını ve işbirliği içinde çalışılmasını zorunlu kılıyor.
 
Aventio olarak kurumsal hedef ve öncelikleriniz neler?
Büyük ölçekli sürdürülebilir teknoloji işletmeleri kurmaları için girişimci, şirket ve yatırımcılara destek oluyoruz. Müteşebbislerimize ve finansal yatırımcılara önemli özsermaye değeri yaratmak amacıyla büyümeyi sağlıklı kılacak, uzun vadeli tavsiyeler sunuyor ve "akıllı sermayeye" erişmek için kritik tavsiyelerde bulunuyoruz.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics