Bilişim Dünyası 29 OCAK 2018 / 00:13

Eğitimde duruyoruz

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM, PISA gibi, ortaöğrenim gençliğimizin eğitim ve öğrenme durumunu ölçen TIMMS 2015 verilerini analiz etti, yayınladı. Neden matematik ve fende geriyiz? Ne yaparsak ileri gideriz?

Artık, her uluslararası ölçütte, ve hatta bu “yabancı” ölçütleri beğenmeyip “kendi” ölçümümüzü de yaptığımız eğitim konusunda söylenecek söz kalmadı. Rakamların, önerilerin anlamı da kalmadı. Çünkü yıllardır aynı durumdayız. Pek az puan artışlarımız, daha hızlı puan kazanan ülkelere göre bizi ileri götürmüyor.

TEDMEM’in “Türkiye’nin TIMMS 2015 Performansı Üzerine Değerlendirme ve Öneriler” raporundan bazı çıktıları sıralamak yeterli olacak:

*Öğrencilerimiz için okula gitmek, “öğrenmek” anlamına gelmiyor.
*Zaten okullar da öğrenmeyi desteklemekten uzak.
*Orta okulda matematikte geriliyoruz.
*Ülkemizde evde aile içinde öğrenme kaynakları cılız.
*Öğretmenlerin mesleki gelişmesi zayıf.
*Eğitime dair kararlar bilimsel verilere dayanmıyor.
*Eğitim politikaları sürdürülebilir ve tutarlı değil.

Bu arada, PISA 2018 ölçüm bilgileri bu yıl içinde OECD tarafından açıklanacak.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan: “PISA çalışmaları, sorunların nedenini ve doğasını anlamak ve çözüm üretmek konusunda çocuklarımızın dünyadaki yaşıtlarından geride olduğunu ortaya koyuyor.” (TÜSİAD Genel Kurulu, 18.01.18)

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics