Bilişim Dünyası 14 MAYIS 2016 / 14:53

Elektrik faturası ile gerilmeyin

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2016 yılı için serbest tüketici alt limitini aylık 120 TL olarak belirlemesiyle, milyonlarca tüketici elektrik tedarikçisini değiştirme imkanına sahip oldu.
 
Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme internet sitesi EnCazip ile tedarikçilerini kolayca değiştiren tüketiciler, elektrik faturalarında önemli tasarruf elde edebiliyor. Bu bilgiyi veren EnCazip kurucu ortaklarından Çağada Kırım’a, kurucu ortaklardan Onur Orakçıoğlu, şu eklemeyi yaptı:  “Hedefimiz yalnızca tüketicilere en ucuz elektrik tarifesini bulmak değil, sektördeki rekabetin de tüketici lehine gelişmesini sağlamak. Bunu da bir anlamda rekabeti arttırarak yapıyoruz.” Elektrik kullanımında tüketiciye tercih hakkı sunan bu yapı hakkında Çağada Kırım ve Onur Orakçıoğlu sorularımızı yanıtladı:
 
Elektrik tedarikçilerinin tarifelerini karşılaştırma konusunda nasıl bir yasal altyapı var?
Çağada Kırım: Elektrik piyasasında tedarikçi değiştirebilecek tüketicilerin durumu EPDK tarafından alınan kurul kararları ile şekilleniyor. EPDK kararları uyarınca 2001 yılından günümüze kadar elektrik tedarikçisi değiştirebilmek için üst fatura limiti kademeli olarak düşürülüyor. 2016 itibarıyla EPDK tarafından alınan kararla, aylık 120 TL ve üzerinde elektrik faturası olan herkes elektrik tedarikçisi değiştirebiliyor. Önceki yıllara göre nispeten daha düşük olarak belirlenen bu limitler, tedarikçi değişimin geniş kitleler tarafından tercih edilmesinde en büyük etken. Serbest tüketici limitinin tüm tüketicilere hitap edebilmesi gerek. Bu limitlerin önümüzdeki yıllarda daha da düşmesi, hatta serbestleşmesi bekleniyor. EPDK’nın bu şekilde karar alması, elektrik piyasasının büyümesinde kilit rol oynayacak.
 
EnCazip nasıl bir öncelikle kuruldu?
Onur Orakçıoğlu: İş modelimizde öncelik, tüketicilere maksimum faydayı sağlayabilmek. EnCazip’in çıkarları, tüketicilerin çıkarları ile doğru orantılı. Zaten tüketicilerden herhangi bir ücret talep etmediğimiz gibi, paralarının ceplerinde kalmasını sağlıyoruz. Kazancımızı ise tedarikçilerden aldığımız ufak ücretlerle sağlıyoruz. Ne kadar fazla tüketicinin güvenli bir şekilde elektrik tedarikçisini değiştirmesini ve tasarruf etmesini sağlayabilirsek, kazancımız o kadar yüksek olur. Buradan yola çıkarak, önceliğimizin ‘tüketicilere tamamen ücretsiz bir şekilde maksimum faydayı sağlamak’ olduğunu söyleyebiliriz. 
 
Kurumsal ve bireysel elektrik aboneleri bu yapıyı hangi amaçlarla, nasıl kullanabiliyor?
Çağada Kırım: Tasarruf etmek, tüketiciler için gün geçtikçe önem kazanıyor. Elektrik tedarikçisi değiştiren tüketiciler, elektrik enerjilerinin kalitesinde ya da tesisatlarında hiçbir değişiklik olmadan tasarruf edebiliyor. Türkiye’de elektrik tedarikçisi değişikliğinde EnCazip en önemli araçlardan. Tedarikçi karşılaştırma pazarı EnCazip.com’a giren tüketiciler öncelikle mesken, yani ev veya ticarethane, yani işyeri abonesi olduğunu belirtip, aylık tüketimlerini girerek en cazip tarifeleri karşılaştırabiliyor, her tedarikçi tarifesi için detayları açık ve anlaşılır şekilde görüp inceleyebiliyor. Numara taşır gibi seçtiği tedarikçiye geçiş yapabiliyor.
 
Abonelerin bu uygulamanıza geri dönüşleri nasıl?
Onur Orakçıoğlu: Elektrik piyasası çok dinamik bir sektör olması nedeniyle tüketiciler tarafından çok anlaşılır değil. Dolayısıyla bu piyasasının daha anlaşılır olmasını sağlayacak ve bunu tüketiciler ile paylaşacak platformlara ihtiyaç duyuluyor. Her ne kadar tedarikçi değiştirmeyi kolay bir hale getirmiş olsa da, EnCazip’in tercih edilme nedenlerinden en önemlisi anlaşılır ve güvenilir olması. Tüketiciler, tarife seçimi yapmak için en önemli kriterleri anında ve kolayca görebiliyor. Ayrıca tedarikçiler ile EnCazip’in bağlayıcı sözleşmeleri bulunduğundan, yayınladıkları tarifelerin hiçbir koşulunu sonradan değiştiremiyorlar. Anlaşılır olmanın yanında, EnCazip’in tercih edilme sebepleri arasında bu da önemli. Tüketicilerin ‘gerçekten bu fiyat uygulanır mı, şartlar sonradan değişir mi?’ diye düşünmesine gerek kalmıyor ve bu ticarette EnCazip bir garantör görevi de üstleniyor.  
 
Elektrik tedarikçileri bu yapıyı nasıl değerlendiriyor, EnCazip tedarikçiler arasındaki rekabette nasıl bir paya sahip?
Çağada Kırım: Elektrik tedarikçileri için tüketicilere ulaşmak büyük bir zorluk ve maliyetli bir süreç. EnCazip sayesinde tüketicilere kolayca ulaşan tedarikçilerin bu maliyetleri en aza iniyor. Tedarikçiler açısından maliyetlerin en aza indirilmesi, düşen maliyetlerin bunun verdikleri fiyata yansıması demek. Maliyetlerin azalması ve tedarikçilerin satış yerine ana iş kolları olan elektrik tedariği işine odaklanması ile fiyatlar düşerken, hizmet kalitesi de yükseliyor. Böylelikle tedarikçiler daha rekabetçi hale geliyor ve daha çok tüketici tarafından tercih ediliyor. Bunun sonunda tüketiciler de daha ucuz fiyatlarla hizmete ulaşabiliyor. Kazan-kazan modeli ile güzel bir döngü oluşmasını sağlıyoruz. Böylelikle hem tüketiciler hem de tedarikçiler mutlu oluyor.
 
2016 yılı hedefleriniz, öncelikleriniz neler olacak?
Çağada Kırım: Tüketicilere tasarruf sağlayabilecek her türlü sektördeki karşılaştırmalar ilgimizi çekiyor ve bu doğrultuda değerlendirmelerimiz sürüyor. Ancak elektrik piyasasının başlı başına çok büyük bir pazar olması nedeniyle kısa vade için tamamıyla elektrik sektörüne odaklanıyor, ilerleyen dönemlerde tüketicinin yararına olacak internet üzerinden her türlü karşılaştırmayı yapmayı cazip buluyoruz.
 
Elektrik piyasasında nasıl bir gelişim bekliyorsunuz? Hayata geçmesini beklediğiniz düzenlemeler var mı?
Onur Orakçıoğlu: Rekabetin gelişmiş olduğu tüm sektörlerde e-ticaretin ileride olduğunu görürsünüz. Elektrik için de aynısı geçerli. Çünkü e-ticaret maliyetleri düşürür ve tüketicilerin avantaj sağlamasına olanak tanır. Bu doğrultuda elektrik piyasasında da e-ticaretin önünün açılarak, sektörün tam anlamıyla serbestleşmesine ve tüketici lehine gelişmesini bekliyoruz. Şu an bunun önündeki tek engel ise sözleşmeler. Elektrik tedarikçisi değişikliğinde mesafeli sözleşmeler kabul edilmiyor, ıslak imzalı sözleşmeler zorunlu tutuluyor. Bu da rekabetin yavaşlamasına neden oluyor ve tüketicilerin maksimum faydayı elde etmesini engelliyor. Bu doğrultuda 2017 yılının başında elektrik tedarikçisi değişikliğinde mesafeli sözleşmelerin kabul edilerek, rekabetin açılmasını bekliyoruz.
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics