Bilişim Dünyası 04 EKİM 2013 / 15:31

En yenilikçi şirket Apple

Yönetim danışmanlığı firmalarından The Boston Consulting Group'un hazırladığı  "2013 En Yenilikçi Şirketler” raporununa göre en yenilikçi şirket Apple olarak belirlendi.  Samsung' sa ikinci konuma yükseldi.

BCG'nin yaptığı araştırma 1.500'den fazla global şirket üst düzey yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirildi.   Apple, 2013 yılında da, en yenilikçi firma sıralamasında son yedi yıldır sahip olduğu lider konumunu korurken,. 2008 yılında  yirmi altıncı sırada yer alan Samsung, geçen yıl sahip olduğu üçüncülük derecesinden ikinciliğe yükseldi.

Yenilikçi otomotivciler

İlk yirmide toplam dokuz otomotiv şirketi var. Özellikle Volkswagen 31 basamak yükselerek en hızlı çıkışı yaparken, GM ve Audi de yükselerek ilk yirmiye giriş yaptı. Geçtiğimiz yıllarda listeden çıkan Honda ve Daimler bu yıl sırasıyla 18. ve 20. sıradan tekrar listeye girdi.

İnovasyonun önemi arttı

 

Şirketlerin inovasyone verdiğkleri stratejik değer arttı.  2004 yılında yüzde 66 olarak belirlenen inovasyonu verilen stratejik önem yüzde 77' ye ulaştı. Bu değerle inovasyon ilk 3 stratejik öncelik sırasında yer alıyor. Gelişmekte olan ülkelerde yüzde 85 oranında inovasyon en önemli stratejik öncelik olarak sıralanıyor. Bu önemi veren ülkeler içinde Meksika, Brezilya, Kore ve Hindistan yer alıyor.

Yenilikçi şirketlerin özellikleri

Yöneticilerin yeniliğe verdiği önemin şirketin inovasyon profilini doğrudan etkilediği gözlemleniyor. En yenilikçi şirketlerin yüzde 46’ sında CEO’ların ya da genel müdürler yönlendiriyor. Fikir mülkiyeti değeri önemli bir araç olarak görülüyor. Güçlü yenilikçi şirketlerdeki katılımcıların neredeyse yüzde 70’i rakiplerini fikir mülkiyetiyle saf dışı bırakabildikleri görüşünde. İnovasyona önem veren şirketler, müşteri odaklılığı ve müşterinin sürece mümkün oldukça fazla dahil etmeye ve  portföylerindeki projeleri takip ederek, uzun vadeli avantaj sağlayacak projeleri ve alanında köklü değişiklik yaratacak girişimlere öncelik veriyor. Yenilikçi şirketlerin bir diğer özelliği ise, etkin süreç yönetimi, proje takibi ve zamanlama, şeffaf ve iyi belirlenmiş karar verme faktörleriyle öne çıkan yeni ürün geliştirme kabiliyeti olarak belirlendi.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics