Bilişim Dünyası 15 HAZİRAN 2015 / 11:01

Enerjinin kalitesi önem kazanıyor

Bireysel ve kurumsal bazda BT kullanımının artması, enerji kaynaklarında kesintisizliği gerekli kılıyor. Güneş enerjisi ise potansiyeli ile göz kamaştırıyor.

Enerjide kesintiye artık hiç tahammülümüz yok. İş sürekliliği, teknoloji kullanımında devamlılık, bireylerin ve dolayısıyla kurumların önceliği. Ama ara sıra da olsa beklenmedik sürprizler (!) olabiliyor. Bu ihtimallere karşı önlem almak ise artık bireysel ihtiyaçlar ve kurumsal süreklilik adına bir gereklilik. Tunçmatik&Powergie Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer, gerek kesintisiz güç kaynağı (KGK) yapısına yönelik kurumsal ilgiyi gerekse güneş enerjisinde Türkiye’nin potansiyelini anlattı:

Her ölçekte kurumun KGK çözümlerine yönelik ilgisini, bu konuda yatırım yapma önceliklerini ve attıkları adımları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkemizde bilgi işlem teknolojileri akıllı cihazların da hayatımıza girmesi ile gelişiyor. Bunun neticesinde kaliteli enerjiye olan bağımlılık artıyor ve enerji kalitesi önem kazanıyor. Şu anda gerek kişisel gerek kurumsal olarak insanlar kullanmış oldukları cihazların zarar görmemesi, iş kayıplarına uğramamak ya da bazı üretim süreçlerinde kalite ve performans sorunları yaşamamak adına, kesintisiz güç kaynakları kullanarak enerji kalitelerini güvence altına alıyorlar. Aynı şekilde bilgisayarlar, sunucular ve veri merkezlerinde de insanlar, bilgilerini enerjiye karşı koruma altına alıyor. Bunun için de kesintisiz güç kaynaklarına karşı artan bir ilgi var. Ayrıca ülkemizin enerji altyapısını düşündüğümüz zaman, bu işin ne kadar önemli olduğunu herkes görüyor.

Meydana gelen elektrik kesintileri, kurumsal devamlılık adına bu konuda yatırım yapmamış şirketler için bir uyarı oldu diyebilir miyiz?

Kesinlikle. Şu anda Türkiye’de elektrik iletim altyapısı ve elektrik dağıtım altyapısı üzerine birçok eksik var. Bir geçiş dönemi yaşanıyor ve özelleştirmeler var. Şu anda şebeke olarak da Türkiye’de ciddi sıkıntılarımız var. Ülke olarak enerji kalitemizdeki sorunlar muhtemel kesintilere yol açıyor. Dolayısıyla kurumlar ve kişilerin önlemlerini almaları kendi menfaatleri icabı.

Söz konusu kesintilerin süresi, daha uzun süre kurumsal yapıyı ayakta tutabilecek KGK sistemlerine yönelik talepte pay sahibi oldu mu?

Belli bir oranda tabi ki bu gerçekleşti. Yani insanlar enerji kesintilerinden daha az etkilenmek ya da elektrik olmadığı durumlarda işlerine devam edebilmek istiyorlar. Dolayısıyla bu kesintiler belli oranda etkili oldu.

2015 yılı hedef, öncelik, plan ve stratejileriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Tunçmatik 2015 yılında ciddi oranda büyüyecek. Ürün gamımız her geçen gün gelişiyor. Şu anda Tunçmatik’in geçtiğimiz 12 ay içinde mevcut ürün gamının yarısından daha çoğu yenilendi diyebiliriz. Yenilikçi ve teknolojik tasarımlarla müşterilerimizin karşısına çıkıyoruz. 2015 sonuna kadar çevrimiçi UPS'lerimizin tümü yenilenmiş olacak. Ayrıca fiyat performans oranı daha yüksek olan ürünlerle müşterilerimizin karşısına çıkacağız. 2015’te yaptığımız bir başka çalışma da mevcut servis ağımızı günden güne geliştirmek. Türkiye genelinde Tunçmatik’in 60 civarında teknik servisi var. Ayrıca Bursa, Konya, Ankara, Gaziantep'te bölge müdürlükleri açarak mevcut ağımızı genişletiyoruz. Bu da müşterilerimize daha etkin hizmet sunmamızı sağlıyor. 22 ülkeye ihracat yapıyoruz ve 2015 hedeflerimizden biri ihracat kanalında daha da büyümek.

Powergie yapısı hakkında bilgi verir misiniz?

Powergie, 1969’dan bu güne enerji çözümleri üreten Tunçmatik Grubu’nun güneş enerji çözümleri üreten yan kuruluşu. Bu yıl Türkiye genelinde toplam 100-150 MW'lık santral devreye girecek. Şirket olarak biz bu büyüklüğün 40 MW'ını tamamlayacağız. Bu miktarla şu an pazardaki en büyük oyuncuyuz diyebiliriz.

Güneş enerjisi üretiminin artması için gerek özel sektörün gerek kamunun neler yapması gerek?

Ülkemiz güneş enerjisi konusunda oldukça önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli doğru kullanmak hem çevremiz hem ekonomi açısından oldukça önemli. Güneş enerjisi her geçen gün özel sektör ve yatırımcıların oldukça ilgisini çekiyor ve bir iş kolu olarak görülüyor. Kamu tarafındaki mevzuatlara baktığımızda ülkemizde sadece büyük yatırımcıları destekleyen bir mevzuat söz konusu. Küçük yatırımcılar bu sebepten dolayı ne yazık ki güneş enerjisi yatırımını büyük yatırımcılara göre daha az oranlarda yapabiliyor. Fakat yakın zamanda küçük yatırımcıları destekleyen yeni mevzuatın çıkması bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte ülkemiz güneş konusundaki potansiyelini daha da verimli kullanmaya başlayacak. Ayrıca bürokratik süreçlerin daha pratik ve hızlı hale getirilmesi gerek.

Bu konuda Türkiye'nin potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye, Avrupa’nın İspanya'dan sonra en iyi ikinci potansiyeline sahip. Hatta bir örnek vermek gerekirse, güneşi olmayan Almanya’daki kurulu kapasite 30 bin MW. Şu anda güneş enerjisinde Türkiye’de kurulu kapasitemiz daha 300 MW değil. Halbuki bizim güneş verimliliğimiz Almanya’nın kat be kat üstünde. Türkiye’nin en az güneş alan yeri Karadeniz bile Almanya’nın en iyi yerinden daha fazla güneş alıyor.

2015 yılında Powergie özelinde planladığınız yatırımlar var mı?

Haziran ayında Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali projesini bitirmiş olacağız. Bu proje, Konya Kızören mevkiinde, 144 dönümlük alana kurulacak ve 8 MW büyüklüğünde bir santral olacak. 2015 yılı sonunda ise bu yıl Türkiye genelinde toplam 40 MW santral kurmuş olacağız. Hayalimiz bu bölgeyi Avrupa’nın güneş enerjisi merkezine dönüştürebilmek.

 
ETİKETLER : 1026

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics