Bilişim Dünyası 02 KASIM 2015 / 07:33

EPDK e-yazışma projesini başlattı

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK), 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren elektrik ve doğalgaz dağıtım ve perakende lisansı verdiği şirketlerle ve kamu kurumlarıyla kurum olarak yazışmalarını, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi üzerinden e-yazışma paketi olarak gönderip alacak biçimde yürütecek. Bu kapsamda EPDK; kendi kurum web sitesi, BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi), CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı üzerinden gelen bilgi edinme ve şikâyet başvurularını ilgili lisans sahibi şirkete KEP üzerinden e-yazışma paketi (EYP) olarak iletip, yine EYP olarak KEP üzerinden yanıtlanmasını sağlayacak. Böylece posta yapısında olası gecikmelerin önüne geçilirken, istatiksel çalışmaların da daha sağlıklı yürütülmesi hedefleniyor. 
 
Lisans sahiplerine e-yazışma şartı
EPDK; elektrik ve doğalgaz dağıtım ve perakende lisansı verdiği şirketlerle ilgili bilgi edinme ve tüketici şikâyetleri hakkındaki yazışmaları, Kalkınma Bakanlığı’nın elektronik teknik rehberine uygun olarak hazırlanacak e-yazışma paketi olarak KEP sistemi üzerinden yapacak. Bu kapsamda, ilgili lisans sahiplerinin 1 Ekim 2015 tarihine kadar kurumsal KEP adreslerini EPDK’ya yazılı olarak bildirmeleri ve 1 Aralık 2015 tarihine kadar e-yazışma için gerekli teknik altyapı çalışmalarını ve testlerini tamamlayıp çalışır hale getirmeleri, yıl sonuna kadar tam geçiş için EPDK’dan yazılı onay alarak 1 Ocak 2016 itibariyle sistemi kullanmaya başlamaları gerekiyor.
 
TÜRKKEP’ Genel Müdürü Yüksel Samast, EPDK’nın e-Yazışma projesinin mevzuatta “Resmi bir yazıya ilişkin bilgilerin Kalkınma Bakanlığı Elektronik Yazışma Teknik Rehberinde tanımlanmış e-Yazışma kurallarına uygun şekilde tek bir elektronik dosya şeklinde oluşturulmuş hali” olarak tanımlandığını belirtti. Samast, elektrik ve doğalgaz dağıtım ve perakende lisans sahiplerinin ihtiyaçlarına yönelik kendi içyapısını, iş süreçlerini, kullandığı belge yönetim yazılımları gibi özelliklerini değerlendirerek kurumlara özel çeşitli TÜRKKEP e-Yazışma çözümleri sunduklarını ve elektronik imzalı e-Yazışma Paketi tipinde KEP iletisi oluşturmaya, göndermeye ve almaya imkân sağladıklarını da hatırlattı. 
 
 
ETİKETLER : 1044