Bilişim Dünyası 21 EKİM 2015 / 10:37

EPDK, e-yazışma şartı getirdi

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK), 01.01.2016 tarihinden itibaren elektrik ve doğalgaz dağıtım ve perakende lisansı verdiği şirketlerle ve kamu kurumlarıyla kurum olarak yazışmalarını, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi üzerinden e-yazışma paketi olarak gönderip alacak şekilde yapma kararı aldı. EPDK, kendi kurum web sitesi, BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi), CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı üzerinden gelen bilgi edinme ve şikâyet başvurularını ilgili lisans sahibi şirkete KEP üzerinden e-yazışma paketi (EYP) olarak iletip, yine EYP olarak KEP üzerinden yanıtlanmasını sağlayacak projeyi başlattı. EPDK, bu sayede posta yoluyla meydana gelecek gecikmelerin önüne geçmeyi ve istatiksel çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor.
Yetkili KEP hizmet sağlayıcılarından biri olan TÜRKKEP’in Genel Müdürü Yüksel Samast, EPDK’nın elektronik yazışma (e-Yazışma) projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Samast, e-yazışmanın mevzuatta “Resmi bir yazıya ilişkin bilgilerin Kalkınma Bakanlığı Elektronik Yazışma Teknik Rehberinde tanımlanmış e-Yazışma kurallarına uygun şekilde tek bir elektronik dosya şeklinde oluşturulmuş hali” olarak tanımlandığını belirtti. Samast; e-yazışmanın, kurumlar arasında yapılan resmi yazışmaların elektronik imzalı (e-İmzalı) e-yazışma paketi olarak KEP aracılığıyla gönderilmesini ve alınmasını sağladığını aktardı.
 
Lisans sahiplerine e-yazışma şartı

EPDK, elektrik ve doğalgaz dağıtım ve perakende lisansı verdiği şirketlerle ilgili bilgi edinme ve tüketici şikâyetleri hakkındaki yazışmaları, Kalkınma Bakanlığı’nın Elektronik teknik rehberine uygun olarak hazırlanacak e-yazışma paketi olarak KEP sistemi üzerinden yapma kararı aldı. Bu kapsamda, ilgili lisans sahiplerinin 1 Ekim 2015 tarihine kadar kurumsal KEP adreslerini EPDK’ya yazılı olarak bildirmeleri ve 1 Aralık 2015 tarihine kadar da e-yazışma için gerekli teknik alt yapı çalışmalarını ve testlerini tamamlayıp çalışır hale getirmeleri ve yıl sonuna kadar canlıya geçiş için EPDK’dan yazılı onay alarak 1 Ocak 2016 sistemi kullanmaya başlamaları gerekiyor.
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics