Bilişim Dünyası 23 OCAK 2011 / 18:00

Ericsson’da yeni bölge ve yeni kanal modeli devrede

Bölgesel yapılanma ve çözüm başlıkları ekseninde dönüşüm süreci geçiren Ericsson, yeni oluşan RMEA Bölgesi’nde yeni bir kanal iş ortaklığı modelini hayata geçiriyor.

Geçen yıl başında, değişen pazar koşullarına uygun bir yapı oluşturmak üzere bölge yapılanması ve iş yapış biçimi ekseninde bir dönüşüm sürecini hayata geçiren Ericsson’da, bu süreç yeni bir bölge ve bölge için yeni kanal iş ortaklığı modelini ortaya çıkardı. Şimdi sırada yeni kurulan ve 22 ülkeyi içine alan RMEA (Region Middle East Africa- Ortadoğu ve Afrika Bölgesi) için yeni kanal iş ortaklığı modeline uygun nitelikli iş ortaklarını belirlemek var.
2010 başında yaşanan köklü değişimin aslında hızlı, kaliteli ve basit anlamda müşteriye dokunabilmek için geçirilen bir dönüşüm süreci olduğunu belirten Ericsson Ortadoğu ve Afrika Bölgesi İş Ortaklığı Direktörü Murat Öney, bu dönüşümle Ericsson’un dünyadaki 23 pazar birimi yapısından on tane grup yapısında birleşerek büyüdüğünü ve Türkiye’nin de Türkiye, İsrail, Filistin pazarını yöneten bir pazar birimi iken RMEA Bölgesi içinde kalan 22 ülke içinde yerini aldığını belirtti.
Bölge yapılanması anlamında Ortadoğu Bölgesi olarak yepyeni bir şirket yapısıyla ortaya çıktıklarını ifade eden Öney, “Bölge yapısı haline geldiğimiz zaman kendi çözümlerimizi üretebilecek ve bunları pazarlayabilecek ve müşterimize en iyi şekilde kurabilecek konuma geldik. RMEA ülkeleri; kuzey batıda Türkiye’den başlayarak en kuzey doğuda Afganistan ve Pakistan’a kadar giden İran’ın içinde bulunduğu, en güneyde Birleşik Arap Emirlikleri’nden Kuveyt’e kadar giden İran’ın içinde bulunduğu Afrika tarafında Mısır ve doğusunda Sudan, Eritre gibi ülkelerin içinde bulunduğu 22 ülkeden oluşuyor” diye konuştu.
Geçirilen dönüşümde
öne çıkan diğer başlık
olan iş yapış biçimleri, çözüm ve ürün tarafındaki değişimin de telekomun ihtiyaçlarının değişmesinden kaynaklandığını dile
getiren Öney, bu
doğrultuda yedi tane odak alan belirlediklerini belirtti. Öney, “Engagement Practice” olarak adlandırdıkları bu alanların aynı zamanda çözüm alanlarını oluşturduğunu ifade etti. Eskiden ağlar, servisler ve yazılım alanı olarak ayırdıkları çözüm alanlarının iletişim servisleri, mobil genişbant, sabit genişbant, operasyon ve iş destek sistemleri, bireysel ve kurumsal uygulamalar, TV ve medya ve yönetilebilen servisler olarak yedi çözüm alanına dönüştürdüklerini dile getiren Öney, “Bunun sebebi her bir çözüm alanının ağ, yazılım ve servis kavramları içine alması” şeklinde konuştu. Ericsson’un iş ortaklığı modelinde hali hazırda çözüm bazlı çalışılan iş ortakları ve projeler içinde projenin alt oyuncuları olarak çalışan servis iş ortakları olduğunu belirten Öney, üçüncü seviye iş ortakları olan kanal iş ortaklarını bu yeni yapıda bölgeye yaymak istediklerini dile getirdi.

Hedefimiz RMEA’da kanal iş ortaklığı modeli ile yürümek
Önümüzdeki süreçte RMEA kanal iş ortaklığı modeli ile yürüyeceklerini dile getiren Ericsson İş Ortaklığı Türkiye ve NME Bölgesi Müdürü Müge Gökcek, kanal iş ortaklığı modeli ile genişbant teknolojilerindeki ürünlerini artık iş ortakları aracılığı ile satabileceklerini belirterek şöyle konuştu: “Bu model ile Ericsson, kendi içinde operatörlerde kullanarak başarı elde ettiği bu ürünleri kurumsal pazarda da kullanabilecek şekilde seçeceği iş ortakları aracılığıyla pazara götürebilecek. Kurumlara sundukları çözümleri zenginleştirmek isteyen şirketler, bu ürünleri kullanarak birçok projeye girebilirler” dedi.
ETİKETLER : Sayı:805

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics