Bilişim Dünyası 30 MART 2017 / 15:11

Esneklik ve yönetim kolaylıkları önem kazanıyor

KOBİ düzeyindeki esnek yapıdaki işletmeler, dijitalleşen iş yaşamında çok daha esnek ve hızla ölçeklenebilecek bir altyapıya ihtiyaç duyuyor. Performans ihtiyacına bağlı olarak saatler hatta bazen dakikalar içinde kullanılan sunucu ya da depolama miktarını artırma ya da azaltma talebi ortaya çıkarken, bu süreçte kullanıcılara kesintisiz hizmet vermek hayati önem taşıyor. Radore Genel Müdürü Sadi Abalı, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:
“Artan veri miktarı ile birlikte verinin hareketlerini sürekli görüntüleme ve kontrol etme konuları da gün geçtikçe ön plana çıkıyor. Birçok işletmedeki dağınık yapı, tüm verilerin merkezi olarak depolanması ve her noktadan aynı şekilde erişilebilmesi ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Özellikle son teknolojik yapılar ile donatılmış veri merkezleri, günümüz altyapıları ile tamamen uyum sağlayarak çok daha verimli ve yönetilebilir seçenekler sunuyor.
KOBİ’lerin BT yatırımlarına yönelik ilgisinde güvenlik konusu da son derece önem taşıyor. İşletmeler güvenebilecekleri bir veri merkezi üzerinde BT altyapısını barındırmak isterken, hizmet olarak BT (ITaaS) ihtiyacını karşılayarak yüksek maliyetli yatırımlardan da kaçınıyor. Bulut bilişim ilk yatırım maliyetinden ortalama yüzde 80’lik bir tasarruf sağlanmasına olanak tanıyor. Bununla birlikte süreklilik gerektiren bakım ve operasyonel maliyetler de ortadan kalkıyor. Ayrıca veriyi modern bir veri merkezine taşımak, çok daha verimli, yönetilebilir ve üretken bir altyapı sunuyor.
Bulut bilişim sağlayıcı modern bir veri merkezi, en yüksek standartlarda sunucu, depolama ve ağ teknolojilerine sahip bir BT altyapısı sunabiliyor. Oysa bu yüksek standartları, bir KOBİ’nin tek başına sürekli kılması mümkün değil. Örneğin, yüksek maliyeti ile dikkat çeken flash depolama çözümleri, geleneksel dönen disklerden yaklaşık 100 kat daha hızlı ve yüzde 20 enerji tasarrufu sunuyor. Hizmet olarak flash depolamanın sunulduğu veri merkezleri, özellikle sıcak veriyi sıkça kullanan işletmeler için büyük avantaj sağlıyor.”

Sermaye yatırımlarının düşürülmesi öncelik olursa…
Günümüzde işletmelerin büyük ilk yatırım maliyetlerinden kaçınarak bulut bilişim ve dış kaynak kullanımına yöneldiği görülüyor. Bu durum özellikle KOBİ’ler için önemli avantajlar sağlıyor. Yapılan araştırmalar hem dünya çapındaki, hem de Türkiye’deki işletmelerin bulut bilişimin avantajlarından yararlanmaya kararlı olduğu gösteriyor. Sadi Abalı, öngörülerini şu sözlerle paylaşıyor:
“IDC’nin 2017 yılı Türkiye BT pazarına ilişkin tahminlerine bakıldığında, sermaye yatırımının düşürülmesinin, tüm kurumlar için öncelik halini aldığı görülüyor. Bu da bulut bilişim ve dış kaynak kullanımı gibi tercihlerin daha da artacağına işaret ediyor. IDC’ye göre, dünya çapında bulut bilişim harcamaları, 2017 yılında yüzde 18 artarak 44 milyar doları aşarken, geleneksel BT yatırımları şimdiden yüzde 3 düşecek.
Gartner’ın 2020 öngörülerine göre ise bir kurum için “bulutsuz” bir altyapı, günümüzde “internetsiz” bir altyapı kurma ile eşdeğer olacak. Aynı zamanda dünya çapında IaaS ve PaaS harcamaları 55 milyar dolara ulaşarak, toplam sunucu gelirlerini geride bırakacak. Bu da işletmelerin doğrudan BT yatırımlarını kendilerinin yapması yerine hizmet olarak altyapı kullanma eğiliminin çok daha fazla olacağını gösteriyor.
Bu yıl KOBİ’lerin aşağıdaki konularda BT yatırımlarına ağırlık vereceğini öngörüyoruz;
Esnek ve ölçeklenebilir yapı
Sürekli görüntüleme ve yönetme fırsatı
Güncel, güvenli ve yedeklenmiş veri”

İş hacmi gelişecek
KOBİ’lerin BT yatırımlarına eğilmesindeki en büyük engeller arasında bütçesel sıkıntıların yanı sıra yaklaşım ve güvenlik endişeleri oluşturuyor.  KOBİ’ler, güvenebilecekleri bir veri merkezi üzerinde BT altyapısını barındırmak isterken, büyük maliyetli yatırımlardan kaçınıyorlar. Bu sebeple tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hizmet olarak BT (ITaaS) çok iyi bir seçenek olarak KOBİ’lerin karşısına çıkıyor. Abalı, bulut bilişimin bu süreçte sağladığı faydaları şöyle anlatıyor:
“Bulut bilişim üzerinden BT altyapısını hizmet olarak alma fırsatı ile KOBİ’ler ilk yatırım maliyetinden kurutuluyor. Bulut bilişim ilk yatırım maliyetinden ortalama yüzde 80’lik bir tasarruf sağlanmasına olanak tanıyor. Bununla birlikte süreklilik gerektiren bakım ve operasyonel maliyetler de ortadan kalkıyor. Ayrıca veriyi modern bir veri merkezine taşımak, çok daha verimli, yönetilebilir ve üretken bir altyapı sunuyor. İstenildiğinde büyütülerek ihtiyacı karşılayan, istenildiğinde ise küçültülerek tasarruf elde edilmesinin önünü açtığı için bulut bilişim hizmetleri tercih ediliyor. Gartner’ın öngörülerine göre, geleneksel BT hizmetlerinden buluta geçiş 2020 yılına kadar hızla artarak devam edecek. Bu dönüşümün ise 2020 yılına gelindiğinde 216 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturması bekleniyor.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics