Bilişim Dünyası 20 KASIM 2011 / 15:12

FATİH Projesi katılımcı bir şekilde hayata geçirilmeli

FATİH’in, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullardaki bilgi teknolojisi kullanımını ileri düzeye götürme projesi olduğuna dikkat çekilen bildirgede, projenin 3 yıllık bir süreçte tüm okullardaki internet altyapısının yenilenmesi, tüm sınıfların etkileşimli tahta ile donatılması ve her sınıfa/öğretmene bir dizüstü bilgisayar verilmesi hedeflenirken, ilerleyen süreçte her öğrenciye e-kitabı (z-kitabı) destekleyen bir cihaz, bir tablet vermeye dönüştüğüne dikkat çekildi.
Projenin Türkiye için çok önemli olduğuna vurgu yapılırken projenin başarılı olduğu takdirde ülkeye ciddi katkılar sağlayacağı belirtildi. Bildirgede, Türkiye’nin bilgi toplumuna yönelmesine önemli bir ivme verecek olan projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için; başta MEB ve TÜBİTAK kamu, üniversiteler, bilişim ve eğitim sektörleri, ilgili STK’lar ve yurttaşların ortak sorumluluğu ve görevi olduğu ifade edildi.

Bildirgede bazı konu başlıkları öne çıkıyor
Günümüzde yaşanan değişimin; yakınsama, mobil teknolojiler ve sosyal ağlarla kamu yönetimi, siyasal katılım, halkla ilişkiler gibi alanların yeniden tanımlanmaya başladığına vurgu yapan İNETD, dünyada gerçekleştirilen araştırma ve deneylerin bilgisayarın öğrenci ve aile hayatında motive edici ve değişimi tetikleyici etkisi olduğu ifade edildi.
Bildirgede dikkat çeken bazı bölümlerden yaptığımız alıntılar ise şunlar oldu:
n FATİH projesi maliyeti yüksek bir projedir. Bu tür projeler yüksek risk içeren projelerdir; başarısız olma ihtimali ciddidir. Bu tür projeler aşamalı olarak, kapsamlı araştırmalar, pilot uygulamalar sonrasında hayata geçirilmelidir.
n Farklı şirketlerin seçenekleri, şirket ve MEB katkısıyla,  bağımsız bilimsel kurulların denetiminde yeterli uzunlukta ve kapsamda bilimsel olarak denenmeli, sonuçlar açık ortamlarda tartışılmalıdır.
n Bir büyük projenin başarısı için proje maliyetinin önemli bir kısmı araştırma ve geliştirmeye ayrılmalıdır.
n Ülkemizin eğitimde bilgi teknolojileri kullanım stratejisi ortaya konmalı ve eğitim stratejisi ve bilgi teknolojileri stratejisi uyumlu olmalıdır.
n FATİH projesinin donanım boyutu göreceli en kolay boyutudur. Öğretmenlerin eğitimi ve kazanılması, müfredatın yeni teknolojilere uyarlanması, içeriğin hazırlanması, öğretim tasarımının dikkatlice yapılması, yeni teknolojilerin istediği özgürlük ve işbirliği ortamının oluşturulması işin en kritik boyutlarıdır.
n Bilgisayar/Bilişim öğretmenlerin atanmasında isteksiz davranılmıştır. Bilişim eğitimi ciddiye alınmalıdır; sadece bilişim okuryazarlığı ile yetinilmemeli, işin temelleri, güvenlik, etik ve estetik boyutu öğretilmeli, içselleştirilmesi sağlanmalıdır.
n Müfredatın bir çerçeve ile yetinmesi, öğretmene ve öğrenciye farklı olabilme esnekliğini ve özgürlüğünü tanımalıdır. Mevcut kitapların elektronik ortama aktarılması, yani z-kitap, arzulanan e-kitap olmayacaktır
n Ayrıca uygulanacak programın sürdürülebilirliği de daha en baştan “ana uygulayıcıları” yani “öğretmenleri” işin içine çekerek sağlanabilir.
n Tüm süreci yönetecek çeşitli bilimsel kurullar oluşturulmalı, sonuçlar açık ortamlarda tartışılmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Buna özen gösterilmezse, sadece milyarlar heba olmaz, Türkiye ciddi zaman kaybeder ve her birlikte hayal kırıklığı yaşarız. İlgili tüm paydaşları, üniversiteler, bilişim ve eğitim STK’ları, uzmanlar, özel sektör, kamu, öğretmen, öğrenci ve velileri bu projeyi sağlıklı bir şekilde hayata geçirmek için çaba harcamaya davet ediyoruz. Hep birlikte, katılımcı, saydam ve bilimsel bir şekilde FATİH projesini hayata geçirebiliriz.
ETİKETLER : Sayı:846

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics