Bilişim Dünyası 17 OCAK 2014 / 12:29

Fiber savaşlarda BTK'nın kararı bekleniyor

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), fiber İnternetin Türkiye’de yayılmasının önündeki engellerin ülkenin haberleşme sektörüne ve ekonomisine önemli ölçüde zarar verdiğine dikkat çekti.

Toplantıya TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak ile fiber internet yatırımı yapan Turkcell Superonline Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Aygözer Önal, Turknet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelebiler ve Grid Telekom Genel Müdürü Hakan Akan da katıldı. 

Alternatif işletmeciler tarafından Fiber İnternet altyapı yatırımlarının hızlı ve yaygın olarak yapılabilmesi için gerekli olan ve Türk Telekom tarafından 48,77 TL olarak belirlenen kira  (tesis paylaşımı) ücretinin AB ülkelerine göre 30-40 kat daha yüksek olduğu açıklandı. Ayrıca, İstanbul’da Türk Telekom dışındaki şirketlerin mevcut altyapıları kullanmalarına, yeni kazı yapmalarına ve Fiber Optik Altyapı kurmalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilmediğine dikkat çekildi.

İnternet hızı ve yaygınlığı, ülkelerin gelişimi ve buna bağlı olarak refah seviyelerinin artışı için kritik öneme sahip. Bilgi toplumuna dönüşüm yolunda güçlü bir Türkiye için büyük önem taşıyan Fiber İnternet’in önündeki engellerin kaldırılması ve rekabetin artması konusunda, TELKODER önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantıya TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak’ın yanı sıra, ülkemizde altyapı konusunda önemli yatırımlar yapan TELKODER üyeleri, Turkcell Superonline Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Aygözer Önal, Turknet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelebiler ve Grid Telekom Genel Müdürü Hakan Akan da katıldı. Toplantıda alternatif işletmecilerin Fiber İnternet altyapı yatırımlarını hızlı olarak yapabilmeleri için gerekli olan ve Türk Telekom tarafından 48,77 TL olarak belirlenen yeraltı boru kira ücretinin AB ülkelerine göre 30-40 kat daha yüksek olduğu açıklandı.

TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak yaptığı konuşmada, bu rakamın Portekiz’de 1,14 TL, İtalya’da ise 1,20 TL olduğuna dikkat çekerek, BTK’nın bu noktada gerekli müdahaleyi yaparak yeraltı boru kirası için en kısa sürede adil bir birim fiyat belirleyeceğine inandıklarını belirtti.

Sektörün düzenleyici kurumu BTK tarafından açıklanacak kararın bir milat olacağına işaret eden TELKODER Başkanı Arıak konuşmasına şöyle devam etti;

“Telekomünikasyon alanında son yıllarda gerçekleşen teknolojik gelişmeler sonucunda, ses, veri ve görüntü hizmetlerine olan talepte büyük artışlar yaşanıyor. Günlük hayatımız giderek daha fazla bilgiye ulaşmayı gerektiriyor. Bütün dünyada da son zamanların en önde gelen konularından birisi, evlere kadar hızlı haberleşme hatlarının, yani fiber optik hatların çekilmesi konusudur. Avrupa Birliği’nde,  2020 yılına kadar evlerin yarısına 100 MB hızındaki fiber hatlarla ulaşmayı,  diğer yarısına da 30 MB hızın sağlanması planlanmış durumda. Her eve, her işyerine hızlı haberleşme altyapısı kurulması Türkiye’nin uluslararası düzeyde rekabet gücünün arttırılması ve Türkiye ekonomisinin sayılı ekonomiler arasına girebilmesi için olmazsa olmaz bir öneme sahiptir. Bu alandaki gecikme veya hatalı bir politika, telafisi çok zor bir geri kalışa yol açabilir”.

Tekrar söz alan TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, üzerinde durulması gereken bir diğer konunun da, yeni yeraltı borusu döşemek ve içinden fiber kablo çekme hakkının, yani “geçiş hakkı”nın her işletmeciye eşit olarak kullandırılması olduğunu söyledi. Arıak, bir işletmecinin, ulusal altyapının bulunmadığı veya uygun olmadığı yerlerde kendi fiber şebekesini (fiber kablo, kanal, göz) kurabilmesi için kazı yapma izni almasının gerekli olduğunu (geçiş hakkı) hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı.  “Dünyada yerel yönetimler hızlı internetin kendi şehirleri için hem bireysel hem de ticari alanlarda ciddi üstünlük sağlayacağını biliyorlar ve adeta yarış edercesine fiber optik şebekelerin kurulmasına destek veriyorlar. Ancak örneğin İstanbul’da dünyanın tam tersine bir uygulama ile Yeni Nesil İşletmecilerin Fiber Optik Altyapı tesis etmelerine ve var olan altyapıları kullanmalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilmiyor. Fiber altyapının genişletilmesinin bir diğer yolu olan tesis paylaşımı alanında ise ulusal altyapımızı şu an sadece Türk Telekom kullanmakta ve bu altyapının diğer işletmeciler tarafından kullanılması için de fahiş ücretler talep edilmektedir. Ayrıca karayolları, demiryolları, boru hatları, elektrik iletim hatları ilgili kamu kuruluşlarının alternatif işletmecilere izin vermemeleri, ayırımcı davranışları ve yüksek kira bedelleri istemeleri nedeniyle fiber optik şebekesi kurmak engelleniyor. Bu konuların da acilen çözüme kavuşturulması gerekiyor. Türkiye, Dünya’da ilk 10 ekonomi içine girecekse, Telekom sektöründe ilk 9’a girmek zorundadır”

 

 

 

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics