Bilişim Dünyası 04 MART 2012 / 15:00

Gayrimenkul sektöründe müşteri yönetimine farklı bakış

Her geçen gün yeni bir konut projesi ile karşılaşılan, rekabetin arttığı gayrimenkul sektörü, inşaat şirketleri kanadında projelerin satış ve pazarlama süreçleri için de verimliliği esas alan özel yaklaşımların geliştirilmesini gerekli kılıyor. Çünkü gelinen noktada inşaat şirketleri için farklı iletişim kanallarından gelen talepleri gözönüne alacak ve satış sürecinin olumlu sonuçlandırılmasına katkı sağlayacak tüm verilerin kullanılabilmesini sağlayacak, satış sürecini en doğru şekilde yönetebilecek yapılar oluşturulması önem kazanıyor. Bu alanda inşaat şirketlerine önemli bir açılım sağlayacak yeni araçlardan biri de; yıllarca gayrimenkul sektörüne hizmet veren bir ekibin uzman bakışı ile geliştirdiği orta ve büyük ölçekli inşaat ve gayrimenkul  şirketlerinin satış  süreçlerini uçtan uca adresleyen bir platform olan Project Partners Gayrimenkul Projesi Satış Takip Süreci Platformu.
Aynı zamanda bir gayrimenkul yönetim sistemi olan Project Partners Gayrimenkul Projesi Satış Takip Süreci Platformu, aylık servis hizmet bedeli ile inşaat şirketlerinin satış süreçlerine ortaya koyduğu bütünsel çözüm ile profesyonel bir dışkaynak hizmeti alternatifi sunuyor.
İnşaat şirketlerinin teknoloji kullanımında satış öncesi ve satış sonrası konularda kalitelerini yükseltme arayışında olduğunu ve verimlilik üzerine odaklandıklarını belirten Project Partners Genel Müdürü Sevgi Can,  bu konularda sadece satış ofisi ya da çağrı merkezlerinden oluşan dağınık çözümlerin sunulduğunu belirterek şöyle konuştu: “Kalem kalem listelendiğinde satış öncesi ve sonrasında müşteriyi sürekli takip eden bir kurgu yapılması istendiğinde 200 kaleme ulaşan iş listesi bulunuyor. Biz çözüm platformumuzla bunların  hepsini bir çatı altında toplamaya çalıştık.”
Project Partners Gayrimenkul Projesi Satış Takip Süreci Platformu’nun en büyük farklılığının tüm bilgileri konsolide eden bütünleşik yapısı. Bu platform ile ilgili olarak Can, aylık servis hizmet bedeli ile yararlanılabildiğini, inşaat şirketlerine proje iş ortağı olarak satış sürecinin tüm ayrıntılarından oluşan bilgilerin tek bir yerde toplandığını, bütünleştirilmesi ve yönetimce izlenmesi konusunda açılım sağladığını dile getirdi. Platformun, pazarlama ve satış aktivitelerini de bütünleşik olarak kapsadığını ve pazarlama aktiviteleri, alıcı adaylarını adresleyen web sitesi, çağrı merkezi, satış ofisi ve dış arama gibi başlıkları da içine alan çok bacaklı bir yapı olduğunu belirten Can, bütünleşik yapı ile her noktadan anlık bilgiye ulaşımın da en önemli özellik olduğunun altını çizdi. Can,”Çözüm platformumuz, müşteriyle ilk temas, çağrı merkezi oluşturma, satış danışmanlarının eğitimi, performans ölçümleri, müşteri takibi, telefon, e-posta, SMS, davet, satış sonrası hizmetler, SMS, müşteri memnuniyeti anketleri, müşteri eğilim anketleri, pazarlama aktivitelerinin yansımaları ve sağlıklı müşteri veritabanının oluşturulması noktalarından oluşan tüm satış süreçlerine dokunuyor” diye konuştu. Oluşturdukları platformun standart bir paket program olmamasına da dikkat çeken Can, “Yönetimi ve geliştirmesi bizde olan ve web üzerinden erişilen bir yapısı var. Servis bedeli ile de satış sürecindeki her noktada hizmet sağlıyoruz” dedi.

Müşteri belleği yaratılıyor, müşteri önceliklerini içeren bir veritabanı oluşuyor
Sistemin işleyişine dönük olarak da bilgi veren Can şöyle konuştu:
“Çağrı merkezine yapılan aramanın kaydı yapılıyor. Arama kaynağı, isteği, karşılığında verilen bilgi kayıt altına alınıyor. Ondan sonra takip süreci başlıyor. Müşteri ile olan her temas CRM yazılımında belli bir noktaya giriliyor. Bir müşterinin inşaat şirketinde bıraktığı her iz kaydediliyor. Müşteri belleği oluşuyor. Çok büyük kitlelere giden  inşaat sektöründe müşterinin önceliklerini de bilebilen bir veritabanı oluşuyor. Müşteri segmentasyonuna da sistem ile olanak sağlanıyor.”

Hiçbir çağrı kaçmıyor, pazarlama ve satış aktivitelerinde iyileştirme sağlanıyor
Platformun bir parçası olan çağrı merkezinde gelişmiş çağrı merkezleri çözümleri kullanıldığını belirten Project Partners Pazarlama Müdürü  Özlem Gürdağ da, şu noktalara dikkat çekti:
“Uzman müşteri temsilcilerimizin olduğu çağrı merkezimiz gece 24:00’e  kadar çağrıları karşılayabiliyor. Çağrılar temel bilgiler verildikten sonra merkeze bütünleştirilmiş satış ofis ya da ofislerine aktarılıyor. Her bir satış ofisi minik bir çağrı merkezi gibi çalışıyor. Biriken tüm işlemler anlık olarak izleniyor. Merkez, diğer kanallardan gelen müşteri taleplerini de web sitesi gibi tüm kanallardan gelen talepler konsolide ediliyor. Satış ofislerindeki müşteri temsilcileri de aynı yazılım sistemine bütünleşik olarak tüm verileri, arayan müşterinin daha önceki temaslarını anlık olarak görebiliyor. İki taraflı olarak SMS ile bilgilendirme de  sağlanıyor.”
Project Partners Projeler Pazarlama Koordinatörü  Nilgün Acunal da; platformun kullanıcılarına özellikle pazarlama ve satış noktası aktiviteleri için çok etkili bir iyileştirme aracı sunduğuna dikkat çekti.

Hedef uzun dönemli iş ortaklığı

İnşaat şirketlerinin en fazla yaptıkları şeyin reklam olduğunu da belirten Sevgi Can, böyle bir platforma yatırım yapılmasının reklamların geri dönüşünü artıracak bir unsur olacağını belirterek şöyle konuştu: “İleride de bu sistemle satışlarını artırıp reklama daha az ihtiyaç duyabilirler. Marka değeri ile de satmaya başlayarak, müşterinin kalite algısını da yükseltebilirler. Bizim hedefimiz de orta ve büyük ölçekli inşaat ve gayrimenkul şirketlerinin satış süreçlerini uçtan uca  adresleyen bir platform sunan iş ortakları olmak.”
ETİKETLER : Sayı:861

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics