Bilişim Dünyası 15 ARALIK 2014 / 13:03

Gelecek 5 yılda tüm işletmeler dönüşecek

Bağlantı ekonomisi, bulut bilişim, büyük veri ve M2M yeni yılın da belirleyicileri olacaklar. The Economist Intelligence Unit bağlantı ekonomisinin geleceğini araştıran bir rapor yayınladı. Araştırmaya göre 2020’de 26 milyar adede ulaşacak birbirine bağlı makinenin ve 9 milyara erişecek insan nüfusunun hayat vereceği bağlantı ekonomisi, önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde 90 trilyon dolarlık bir hacim yaratacak. İşletmelerin yüzde 86’sı ise önümüzdeki beş yıl içinde, bağlantı ekonomisine yön veren bulut bilişime yatırım yapacağını söylüyor.

İnsanların, cihazların ve kurumların birbiriyle sürekli bağlantılı olduğu bir çağda yaşıyoruz. Dünyada 15 milyar mobil cihaz bireyleri her an birbirine bağlayarak bilgiye erişim, paylaşım ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştiriyor. İnsanlarla birlikte makineleri de iletişime geçiren, buzdolaplarından otomobillere tüm nesneleri internet ağının parçası kılan bir altyapı ile hem iş hem de evde dijital bağlantılı bir ekonomiye hayat veriyoruz. Bu iletişim ağı sayesinde her 18 ayda bir dünya üzerinde üretilen veri ikiye katlanıyor. Her gün üretilen bu astronomik veri, analiz edilip anlamlandırıldığında kurumlar için 360 derecelik bir bakış açısına erişim sunuyor. Bağlantı ekonomisinde kurumlar, bilgiyi biriktirmek değil, akıllı şekilde işlemek zorunda.

Bağlantı ekonomisi gayrisafi hasılayı iki katına çıkarabilir

Gartner’ın araştırmalarına göre günümüzde kurumların topladığı bilginin yüzde 80’i atıl şekilde saklanıyor. Bu atıl veriyi bağlantı ekonomisine ivme katacak bir güce dönüştürmek mümkün. Araştırmalarına göre öngörüye dayalı iş analitiğine yatırım, kurumların yüzde 60’ı için öncelik taşıyor. Ayrıca şirketlerin üçte ikisi önümüzdeki beş yıl içinde iş analitiğine yatırım kararı aldığını bildiriyor. Bireylerin, cihazların ve kurumların sürekli bağlantılı olarak her an gerçek zamanlı iletişim halinde yaşadığı çağımızda ortaya çıkan ekonomik değeri tarif eden bağlantı ekonomisi, önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın gayrisafi hasılasını en az iki katına çıkaracak potansiyele sahip.

The Economist’in hazırladığı rapor, hiperbağlantılı ekonominin iş dünyasında yaratacağı dönüşümün ipuçlarını veriyor. Öngörülere göre dijital bağlantılı kurumların ve bireylerin hayat vereceği ekonomi 2020 yılında toplam 90 trilyon dolarlık bir hacme erişecek.

Bağlantı ekonomisinde sadece kurumların ve bireylerin değil, cihazların ve makinelerin de gerçek zamanlı ve yoğun bir veri akışıyla sürekli iletişim halinde çalışacağı öngörülüyor. Nesnelerin interneti kavramının temelini oluşturan bağlantılı makinelerin, 10 yıl içinde 30 kat büyüyerek 2009’da 900 milyon adetten 2020’de 26 milyar adede erişeceği tahmin ediliyor. Sadece birbirine bağlı makinelerin 2020’de 1,9 trilyon dolarlık bir küresel gelir fırsatı yaratması bekleniyor.

Bulut çözümleri tercih ediliyor

Oxford Economics’in anket araştırmasında bulut bilişim, bağlantı ekonomisine ivme katan en önemli aktör olarak belirlendi. Dünya çapında kurumlar, bulut bilişimi ve mobil çözümleri benimseyerek müşterileriyle ve iş ortaklarıyla iletişimlerini güçlendirebiliyor. Ankete göre şirketlerin mobil bulut stratejisini benimsemelerinin temel sebepleri yüzde 31 ile müşterilerle etkileşim fırsatı, yüzde 23 ile verimliliği artırmak ve yüzde 14 ile elektronik ortamda etkileşim ve iş yapma imkanı olarak sıralanıyor. İşletmelerin yüzde 46’sı yeni yatırım ve donanım satın alırken bulutu öncelikli görüyor. Bulut yatırımlarında söz sahibi olan şirket yöneticilerinin tamamı gelecek iki yıl içinde bulut yatırımlarını artıracağını söylüyor. Şirketlerin yüzde 86’sı ise bulut yatırımı için gelecek iki yıllık süreçte harekete geçeceğini açıklıyor. Teknoloji liderlerinin yüzde 44’ü bulut tabanlı iş ağlarında yeni iş fırsatlarına erişimin karar aşamasında önem taşıdığını dile getiriyor.

Büyük veri yatırımları artacak

Gartner’ın anketine göre, kurumların yüzde 73’ünün önümüzdeki iki yıl içerisinde büyük veriye yatırım yapacak ya da yatırım yapma planı bulunuyor. 2013 yılında bu oran yüzde 64’tü. Gartner’ın dünya çapındaki 302 üyesi tarafından yanıtlanan anket, büyük veri yatırımlarının artmasını öngörüyor. Bölgelere göre bakıldığında büyük veri yatırımlarının yüzde 47 ile en fazla Kuzey Amerika’da artması bekleniyor.

M2M önem kazanıyor

Cisco Görsel Ağ Endeksi (Visual Networking Index – VNI) 2013 – 2018 Küresel Mobil Veri Trafiği Tahminleri raporuna göre, dünya çapındaki mobil ağ trafiği önümüzdeki dört yılda yaklaşık 11 kat artarak 2018 itibariyle yıllık 190 eksabayt (milyar gigabayt) seviyesine ulaşacak. Mobil trafikte beklenen artış, 2018 yılında 10 milyara, yani Birleşmiş Milletler tarafından 2018 için öngörülen 7,6 milyarlık dünya nüfusunun 1,4 katına ulaşacak. Bu artış, kişisel cihazlar ile makineden makineye (M2M) bağlantılar gibi mobil internet bağlantılarındaki yoğunluktan kaynaklanacak.

2018 için belirtilen yıllık 190 eksabayt mobil veri trafiği, 2000 yılında gerçekleşen sabit ve mobil tüm IP trafiğinden 190 kat fazla; 42 trilyon resim dosyası ve 4 trilyon video kliple eşdeğer. Sadece 2017-2018 arasında mobil internet trafiğine ayda 5,1 eksabayt eklenecek. Bu miktar, 2013’te mobil internetin tamamının tahmini boyutunun (ayda 1,5 eksabayt) üç katından fazla.

Akıllı cihazlara geçiş hızlanıyor

2013 itibarıyla dünya çapında tüm mobil bağlantıların yüzde 21’ini oluşturan “akıllı” bağlantılar, 2018’de yüzde 54’e ulaşacak. Akıllı cihaz ve bağlantılar, gelişmiş bilgi işlem/çoklu ortam özelliklerinin yanı sıra en az 3G bağlantıya sahip. 2018’de küresel mobil veri trafiğinin yaklaşık yüzde 94’ü akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerle gerçekleşecek. M2M trafik, 2018’de küresel mobil veri trafiğinin yüzde 5’ini temsil ederken, klasik telefonlar yüzde 1’lik paya sahip olacak. Diğer taşınır cihazların payı ise yüzde 0,1 olacak. Mobil bulut trafiği, yüzde 64 yıllık bileşik büyüme oranıyla 2013-2018 arasında 12 kat artacak.
ETİKETLER : 1000

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics